ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2001

 

2nd European Congress “Colposcopy and Cervical Pathology’
4 – 6 Οκτωβρίου 2001
Ρόδος
Ο: The European federation of Colposcopy and Cervical Pathology
Π: A’ Dept. of Obtetrics & Gynecology Medical School – University of Athens, Prof. E. Diakomanolis, 77.80.451, 77.99.007, fax: 77.17.472, 72.57.693, fax: 72.57.532

3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο “Management Υπηρεσιών Υγείας”
4 – 6 Οκτωβρίου 2001
Θεσσαλονίκη
Ο: Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Περιοδικό ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
Π: 65.12.082, fax: 65.25.656

3ο Διεθνές Συνέδριο για τα Ιχνοστοιχεία
4 – 6 Οκτωβρίου 2001
Αθήνα
Ο: Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών
Π: Dr. S. Pollet, 95.17.237

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο στον Τομέα της Υγείας
5 – 6 Οκτωβρίου 2001
Αθήνα
Ο: Πανελλήνια Ένωση Βιολόγων
Π: 52.24.632

2ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων
5 – 7 Οκτωβρίου 2001
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων
Π: κ. Ν. Αρτέμης, 031 – 260.368, fax: 031 – 260.645

Πανελλήνιο Συμπόσιο “Τα Οστεοενσωματούμενα Εμφυτεύματα¨από το Α ως το Ω”
5 – 7 Οκτωβρίου 2001
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Οστεοενσωμάτωσης και η Ελληνική Εταιρεία Οδοντικής και Γναθοπροσωπικής Ακτινολογίας
Π: κα Δ. Τσουλφά, 77.00.191

8th Meeting of the International Pituitary Pathology Society
5 – 9 Οκτωβρίου 2001
Δελφοί
Π: 38.32.501, fax: 36.31.690

2ο Διεθνές Συνέδριο Ιριδολογίας
6 – 7 Οκτωβρίου 2001
Θεσσαλονίκη
Ο: Ελληνική Ιατρική Εταιρία Ιριδολογίας
Π: 031 – 906.086

Βαλκανικό Συμπόσιο “Η Αντιμετώπιση του καρκίνου του Πνεύμονα”
6 Οκτωβρίου 2001
Χίος
Ο: Βαλκανική Ένωση Ογκολογίας
Π:  τηλ. 0271-44.391, fax: 0271-44.379

11o Ετήσιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής, Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής  Χεριού
10 – 13 Οκτωβρίου 2001
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής  Χεριού
Π: 031 – 425.159, fax: 031 – 425.169

Complement associated diseases, animal models & therapeutics workshop
10 – 15 Οκτωβρίου 2001
Σαντορίνη
Π: 38.32.501, fax: 36.31.690

International Workshop: Molecular Autoimmunity
15 – 20 Οκτωβρίου 2001
Σαντορίνη
Π: 38.32.501, fax: 36.31.690

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογίας
16 – 20 Οκτωβρίου 2001
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Παθολογίας
Π:  τηλ. 68.89.100, fax: 68.44.777

24th E.U.W. General Assembly
17 – 21 Οκτωβρίου 2001
Αθήνα
Π:  τηλ.: 36.04.413, fax: 36.43.511

5th International Workshop on Mathematical Methods in Scattering Theory and Biomedical Technology
18 – 19 Οκτωβρίου 2001
Κέρκυρα
Ο: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Π: Παν/μιο Ιωαννίνων, κα Δ. Σιαμοπούλου, τηλ. / fax: 0651 – 97.320

Διεθνές Συνέδριο “Ψυχοπαιδαγωγική της Προσχολικής Ηλικίας”
18 – 20 Οκτωβρίου 2001
Ρέθυμνο – Κρήτη
Ο: Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Π: κα Ε. Τάφα, 0831 – 77.661, fax; 0831 – 776.654 κα Α. Στραταριδάκη, 0831 – 776.64

Διεθνές Συνέδριο Επιστημονικής Φαντασίας “Βιοτεχνολογικά και ιατρικά Θέματα στην Επιστημονική Φαντασία”
18 – 21 Οκτωβρίου 2001
Θεσσαλονίκη
Ο: Τομέας Αμερικανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας του ΑΠΘ
Π: κα Δ. Παστουρματζή, 031 – 997.464, fax: 031 – 997.432

8ο Διεθνές Συνέδριο Μεσογειακής Αναιμίας & Αιμοσφαιρινοπάθειες και το 10ο Συνέδριο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεσογειακής Αναιμίας
18 – 21 Οκτωβρίου 2001
Αθήνα
Π: 36.34.944, fax: 36.31.690

16ο Διεπιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεπιστήμες “Εγκέφαλος και κοινωνία: υγεία, εκπαίδευση, τέχνη και τεχνολογία”
19 – 21 Οκτωβρίου 2001
Θεσσαλονίκη
Ο: Ελληνική Εταιρεία για τις Νευροεπιστήμες
Π: 031 – 99.898, 999.883, fax: 031 – 999.882, 999.842

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας
19 – 21 Οκτωβρίου 2001
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας
Π: κα Μακρυλέα, 72.43.320, fax: 97.54.040

3rd International Conference “Adverse Drug Reactions and Lipodystrophy in HIV”
23 – 26 Οκτωβρίου 2001
Αθήνα

21ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο
25 – 27 Οκτωβρίου 2001