ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1999

 

9η Επιστημονική Εκδήλωση “Νοσήματα του αναπνευστικού σε βρέφη & παιδιά”
2-3 Οκτωβρίου 1999
Ιωάννινα
Π: Γραμματεία Παιδιατρικής Παν. Ιωαννίνων τηλ. 0651/97.544

54ο Συνέδριο Ορθοπεδικής
5-10 Οκτωβρίου 1999
Αθήνα

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ω.Ρ.Λ. Χειρουργικής-Κεφαλής & Τραχήλου
6-10 Οκτωβρίου 1999
Καλαμάτα
Π: τηλ. 74.83.401

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας
7-10 Οκτωβρίου 1999
Αθήνα
Π: τηλ. 74.87.587

Aegean Postgraduate Radiology Course
8-10 Οκτωβρίου 1999
Αγία Πελαγία Κρήτη
Ο: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Π: τηλ. 77.11.673

13ο Συνέδριο Παγκόσμιας Θεραπευτικής Ομοσπονδίας
9-16 Οκτωβρίου 1999
Κως
Ο: Παγκόσμια Θεραπευτική Ομοσπονδία
Π: Δ. Γερούκαλης – Κως

Prostate Pathology-Oncology
12-16 Οκτωβρίου 1999
Ιωάννινα
Ο: European School of Oncology
Π: +39-2-583.17850, E-mail: esomi@tin.it

20ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο
14-16 Οκτωβρίου 1999
Ηράκλειο Κρήτης
Ο: Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
Π: Τηλ. 72.21.633

1ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Συντήρησης
15 – 17 Οκτωβρίου 1999
Αθήνα
Ο: Ευρωπαϊκή Ακαδημία Συντήρησης, ΠΣΔΜ-Η

Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής
16 Οκτωβρίου 1999
Αθήνα
Π: κα Ε. Βασιλοπούλου, τηλ. 77.09.316

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ορθοδοντικής Ετ. Ελλάδος & Ορθοδοντικής Ετ. Βορ. Ελλάδος
16-17 Οκτωβρίου 1999
Αθήνα
Π: τηλ. 36.15.432

Athens Postgraduate Leukaemia Lymphoma
16-20 Οκτωβρίου 1999
Αθήνα
Ο: European School of Oncology
Π: Τηλ.: +39-2-583.17850, E-mail: esomi@tin.it

4ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορ. Ελλάδος
20-23 Οκτωβρίου 1999
Ιωάννινα
Ο: Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Π: τηλ. 74.83.401

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογίας
20-23 Οκτωβρίου 1999
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Παθολογίας
Π: κ. Κ. Σωτηρόπουλος τηλ. 72.01733

4th Congress of the Surgical Society of North Greece
21-23 Οκτωβρίου 1999
Ιωάννινα
Ο: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Π: Τηλ. 0651/ 99.769

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχοκοινωνικής Ογκολογίας
22-24 Οκτωβρίου 1999
Αθήνα
Ο: Ελλ. Ετ. Ψυχοκοινωνικής Ογκολογίας
Π: τηλ. 74.87.587

2ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συμπόσιο
24-26 Οκτωβρίου 1999
Θεσ/νίκη
Ο: Ουρολογική Εταιρεία Βορ. Ελλ.
Π: 031/247.282

10ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο
28-31 Οκτωβρίου 1999
Ρόδος
Ο: Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία
Π: τηλ. 74.87.587

23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Παίδων
29 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 1999
Θεσσαλονίκη
Π: Καθηγ. Αθ. Ζαβιτσανάκης τηλ. 031/229.517

19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας
30 Οκτωβρίου-2 Νοεμβρίου 1999
Θεσσαλονίκη
Π: τηλ. 031/938.203