Οι κυριότεροι κίνδυνοι των ξενοδόχων: Τι πρέπει να καλύπτει η ασφάλεια

της Βασιλικής Πούλου

Η ασφάλεια είναι ένα ζητούμενο σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας, πόσο μάλλον στην βιομηχανία της φιλοξενίας. Ο τουριστικός κλάδος, και οι ξενοδοχειακές μονάδες, αναμφισβήτητα αποτελούν μια τεράστια βιομηχανία, τόσο στην Ελλάδα, όσο και το Εξωτερικό. 

ασφάλεια

Ωστόσο, οι οικονομικές εξελίξεις, αλλά και η κοινωνική αστάθεια, είναι μόλις μερικοί από τους παράγοντες που μπορούν να αποτελέσουν σοβαρούς κινδύνους για την περιουσία των ξενοδόχων. Η οικονομική αφερεγγυότητα από μέρους συνεργατών των ξενοδοχειακών μονάδων μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα στις τελευταίες. Για παράδειγμα, ένας τουριστικός πράκτορας, είτε της Ελλάδας είτε του εξωτερικού, μπορεί να μην εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις, αφήνοντας ένα ξενοδοχείο “ξεκρέμαστο”.

Πέραν, όμως, αυτών των αστάθμητων παραγόντων, στη λίστα με τους κινδύνους που καλείται να αντιμετωπίσει ένας ξενοδόχος, συμπεριλαμβάνονται και οι φυσικές καταστροφές και τα ατυχήματα των ανθρώπων που βρίσκονται στο κατάλυμα. Ειδικότερα, στην Ελλάδα, ο αριθμός των τουριστών είναι μεγάλος, με ένα καθόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό να βιώνει μικροατυχήματα και να διεκδικεί αποζημιώσεις από τα ξενοδοχεία. Τα τελευταία, λοιπόν, συνεχίζουν να βιώνουν έναν ολοένα και αυξανόμενο κίνδυνο Αστικής Ευθύνης. Τα παραπάνω προβλήματα και κίνδυνοι που υπήρχαν ανέκαθεν, έρχονται να συμπληρωθούν με νέα προβλήματα ηλεκτρονικής φύσης. 

Η “επιβολή” χρήσης πιστωτικών καρτών, συστημάτων POS, ηλεκτρονικές κρατήσεις κλπ, είναι μόλις ελάχιστα στοιχεία που μπορούν να δημιουργήσουν τεράστιους κινδύνους, που μπορούν να κλονίσουν την ασφάλεια ενός ξενοδοχείου. Οι κανονισμοί για τα προσωπικά δεδομένα γίνονται πιο αυστηροί και δεν συγχωρούν λάθη. Φυσικά, οι διαδικτυακοί κίνδυνοι για τα ελληνικά δεδομένα είναι κάτι νέο, αλλά διεθνώς είναι κάτι που απειλεί συχνά τα ξενοδοχεία και τις τουριστικές επιχειρήσεις.

Μερικά από τα μέτρα που μπορούν να λάβουν αυτές οι επιχειρήσεις είναι φυσικά το εξατομικευμένο ασφαλιστικό συμβόλαιο, αλλά και άλλες δράσεις, όπως η χρήση λογισμικού διαδικτυακής ασφάλειας σε όλες τις συσκευές, η πραγματοποίηση ενημερώσεων ασφαλείας στο λογισμικό αυτό, η χρήση μόνο ασφαλών ιστοσελίδων (κάτι που υποδηλώνεται με το “s” στο https://), προσεκτική έρευνα νέων προμηθευτών και πολλά ακόμη.

Όσον αφορά τα ασφαλιστικά συμβόλαια, τα περισσότερα ξενοδοχεία αγοράζουν κυρίως συμβόλαια αστικής ευθύνης με διεύρυνση των γεωγραφικών καλύψεων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, άλλα και κάποια νέα προϊόντα -από ασφάλιση επιτοκιακού δανεισμού μέχρι και τρομοκρατικών ενεργειών-, σηματοδοτώντας την αύξηση της ζήτησης των εξειδικευμένων ασφαλίσεων, όπως είναι οι cyber ασφαλίσεις.

Με λίγα λόγια, είναι δεδομένο, πλέον, ότι ο ξενοδοχειακός κλάδος ψάχνει να συνεργαστεί με σοβαρές ασφαλιστικές εταιρείες και σοβαρούς ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Τι καλύπτει όμως, το πιο συχνό ασφαλιστικό συμβόλαιο; Τι είναι η ασφάλεια αστικής ευθύνης για τα ξενοδοχεία;

Ο νομικός όρος «Αστική Ευθύνη» αναφέρεται στην περίπτωση, κατά την οποία κάποιος προξενεί με πράξη ή παράλειψή του, από αμέλεια, σωματική βλάβη ή/και υλική ζημιά σε τρίτο και υποχρεούται να την αποκαταστήσει.

Πιο απλά, μια ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει την ευθύνη του ιδιοκτήτη μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης σε περίπτωση ζημιάς σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των πελατών του ξενοδοχείου), όπως σωματική βλάβη ή απώλεια ζωής ή υλική ζημιά σε περιουσιακά τους στοιχεία από πλήθος αιτιών.

Τα ασφαλιστικά συμβόλαια ποικίλουν, και πολλές φορές το αντίτιμό τους εξαρτάται από το πλήθος δωματίων που προσφέρεται από την ξενοδοχειακή μονάδα. Ενδεικτικά μερικές από τις καλύψεις που προσφέρουν οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες είναι οι εξής:

  • Αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες & υλικές ζημιές) έναντι πελατών και επισκεπτών από τη λειτουργία των χώρων της επιχείρησης.
  • Ευθύνη για σωματικές βλάβες & υλικές ζημιές από πυρκαγιά / έκρηξη / βραχυκύκλωμα
  • Ευθύνη από τη λειτουργία ανελκυστήρων
  • Ευθύνη από εργασίες ανακαίνισης / συντήρησης των εγκαταστάσεων
  • Τροφική δηλητηρίαση από την κατανάλωση τροφίμων ή ποτών που παρασκευάσθηκαν ή πωλήθηκαν από το μπαρ, εστιατόριο, ταβέρνα, κλπ. της επιχείρησης
  • Ευθύνη από τη λειτουργία γυμναστηρίων αθλητικών εγκαταστάσεων, spa – λουτρών, κέντρων αισθητικής (προσώπου ή σώματος)
  • Ευθύνη για απώλεια ή βλάβη συνεπεία κλοπής, προσωπικών ειδών των πελατών μετά από διάρρηξη.

Κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση, με λίγα λόγια, μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με σοβαρές απειλές για την ασφάλεια της, που μπορεί να εμφανιστούν οποιαδήποτε μέρα του χρόνου. Τα ασφαλιστήρια είναι ένα μέτρο που μπορεί να βοηθήσει, αρκεί να έχει δημιουργηθεί με βάση τα ελληνικά, τοπικά και οικονομικά δεδομένα κάθε ξενοδοχείου διαφορετικά.

Πηγή: hotelmag.gr