ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000

 

17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας
1 – 4 Νοεμβρίου 2000
Πάτρα
Ο: Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία
Π: 72.47.056, 72.47.556

20ό Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας
1 – 5 Νοεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία
Π: 68.89.100, fax: 68.44.777

Διημερίδα “Μεσογειακή Αναιμία”
1 – 9 Νοεμβρίου 2000
Αθήνα
Π: 36.34.944, fax: 36.31.690

12o Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS
2 – 4 Νοεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Μελέτης & Αντιμετώπισης του AIDS
Π: κα Μανέ, 74.89.252, fax: 77.88.110, κα Τσουμάνη, 72.01.242, fax: 72.01.320

21ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο
2 – 4 Νοεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
Π: 72.21.633, fax: 72.26.139

10ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας
2 – 5 Νοεμβρίου 2000
Αλεξανδρούπολη
Ο: Εργαστήριο Ακτινολογίας του Δημοκριτείου Παν/μιου Θράκης
Π: 77.11.673, 77.56.636, fax: 77.11.289

Σεμινάριο “Ovarian Cancer”
3 – 4 Νοεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Ευρωπαϊκή Σχολή Ογκολογίας
Π: 72.54.360-2, fax: 72.54.363

9ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Εντερικής και Παρεντερικής Διατροφής
3 – 5 Νοεμβρίου 2000
Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα
Π: ΜΕΘ ΠΠΓ Ιωαννίνων,  0651 – 99.353, fax: 0651 – 99.279

Συνέδριο “Saint Germain Foundation”
3 – 5 Νοεμβρίου 2000
Αθήνα
Π: 74.99.300, fax: 77.05.752

Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υπέρτασης (Σειρά 11η)
4 Νοεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Υπέρτασης
Π: 72.54.360-2, fax: 72.54.363

2ο Παγκύπριο Ιατρικό Συμπόσιο “Διάλογοι 2000”
4 – 5 Νοεμβρίου 2000
Λευκωσία, Κύπρος
Π:  92.20.510, 92.22.161, fax: 92.22.298

18ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων
8 – 11 Νοεμβρίου 2000
Θεσσαλονίκη
Ο: Ελληνική Εταιρεία Ενόπλων Δυνάμεων
Π: 424 Γ.Σ.Ν.Ε., τηλ./fax: 031 – 207.711

10ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο
9 – 12 Νοεμβρίου 2000
Ρέθυμνο, Κρήτη
Ο: Ιατρική Εταιρεία Ρεθύμνου
Π: τηλ./fax: 0831 – 24.354

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Χημείας – Κλινικής Βιοχημείας
9 – 12 Νοεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Χημείας – Κλινικής Βιοχημείας
Π: κα Χ. Νικολού, 72.01.323

7ο Παγκύπριο Νοσηλευτικό Συνέδριο
10 – 11 Νοεμβρίου 2000
Λευκωσία, Κύπρος
Π: 92.20.510, 92.22.161, fax: 92.22.298

International Workshop “Signalling Mechanisms in Dentin Development, Regeneration and Repair: from Bench to Clinic”
10 – 11 Νοεμβρίου 2000
Θεσσαλονίκη
Ο: Costaction B8 “Odontogenesis”, European Commission, Directorate General Research, Department of Endodontology,
School of Dentistry, Aristotle University of Thessaloniki
Π: 031 – 999.639

5th State of the Art (Congress of Respiratory Failure)
12 – 14 Νοεμβρίου 2000
Αθήνα
Σ: 800
Π: 74.99.300, fax: 77.05.752

11ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο
16 – 19 Νοεμβρίου 2000
Θεσσαλονίκη
Ο: Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία
Π: 72.54.360-2, fax: 72.54.363

2ο Περιφεριακό Σεμινάριο Κολεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών
17 – 19 Νοεμβρίου 2000
Λευκωσία, Κύπρος
Ο: Κολέγιο Ελλήνων Ορθοπαιδικών, Ορθοπαιδική Εταιρεία Κύπρου
Π: 92.20.510, 92.22.161, fax: 92.22.298

1st Cyprus Dietetic Association Conference (Healthy Eating 2000)
17 – 19 Νοεμβρίου 2000
Λευκωσία, Κύπρος
Ο: Cyprus Dietetic Association
Π: +357 5 749.919, fax: +357 5 749.744, e-mail: conwise@cytanet.com.cy

22ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο
18 – 22 Νοεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία
Π:  72.38.200  72.57.693, 72.57.531

XVI Πανελλήνιο Ρευματολογικό Συνέδριο
22 – 25 Νοεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία
Π: κα Βελιατούρη, τηλ./fax: 65.45.243

Συνέδριο “Προς τον δεύτερο αιώνα ψυχανάλυσης: θεωρία και τεχνική σε μετάβαση”
23 – 26 Νοεμβρίου 2000
Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου, Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας, Γαλλοελληνικός Σύλλογος Ψυχιατρικής, Ψυχολογίας και Ψυχανάλυσης

Σεμινάριο “Ποιοτικοί Δείκτες Αξιολόγησης Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων”
24 – 25 Νοεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Εταιρεία Μελέτης Ψυχοσωματικών Προβλημάτων
Π: κ. Μητσιμπούνας, 74.84.746, 77.78.544

5ο Διατομεακό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας
24 – 26 Νοεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Κλινική Εντατικής Θεραπείας Νοσοκομείου “Ο Ευαγγελισμός”
Π: 74.99.300, fax: 77.05.752

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας
24 – 26 Νοεμβρίου 2000
Πειραιάς
Ο: Ελληνική Εταιρεία Ιατροδικαστικών Επιστημών & Ελληνική Εταιρεία Τοξικολογίας
Π: 72.54.360, fax: 72.54.363

10ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ενδοδοντίας “Κασικές και Νέες Αντιλήψεις στην Κλινική Πράξη”
25 – 26 Νοεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Ελληνική Ενδοδοντική Εταιρεία
Π: 77.83.313

7ο Παγκύπριο Χειρουργικό Συνέδριο
25 – 26 Νοεμβρίου 2000
Λευκωσία, Κύπρος
Π: 92.20.510, 92.22.161, fax: 92.22.298

Επιστημονική Συνεδρίαση Οφθαλμολογικής Εταιρείας Β. Ελλάδος
27 Νοεμβρίου 2000
Θεσσαλονίκη
Ο: Οφθαλμολογική Εταιρεία Β. Ελλάδος
Π: OEBE,  031 – 257.501, fax: 031 – 286.442