ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999

 

4th International Congress “Where we stand with breast Cancer research”
4-7 Νοεμβρίου 1999
Κρήτη
Ο: Ελλ.Εταιρεία Ερεύνης Καρκίνου του Στήθους
Π: Τηλ. 77.11.673

1η Ημερίδα “MANUAL MEDICINE”
6 Νοεμβρίου 1999
Αθήνα
Π: κ. Δημητρακόπουλος τηλ. 97.11.360

Congress of the International Association of Suicide Prevention
6-10 Νοεμβρίου 1999
Αθήνα
Π: Fax 36.25.572

Ημερίδα “Εφηβική Ιατρική”
7 Νοεμβρίου 1999
Τριπολη
Ο: Ελλην. Ετ. Εφηβικής Ιατρικής
Π: τηλ. 67.40.891

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS
11-13 Νοεμβρίου 1999
Αθήνα
Π: Τηλ. 74.89.252

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής
11-13 Νοεμβρίου 1999
Αθήνα
Π: τηλ. 36.34.944

5ο Διεθνές Αθλητιατρικό Συνέδριο
11-14 Νοεμβρίου 1999
Θεσσαλονίκη
Ο: Αθλητιατρική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
Π: Τηλ. 031/ 257.128, 243.588
http://www.med.auth.gr/conf/sportmed/eng

2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Ηχοκαρδιογραφία
19 Νοεμβρίου 1999
Θεσσαλονίκη
Ο: Καρδιολογική Εταιρεία Βορ. Ελλάδος
Π: Ευρωπαϊκή Εταιρεία Εκπαίδευσης τηλ. 031/418.972

8ο Σεμινάριο Αναισθησιολογίας – 6ο Σεμινάριο Νοσηλευτών/τριών
20-21 Νοεμβρίου 1999
Θεσ/νίκη
Π: 031/ 999.341, 999.346

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας
24-28 Νοεμβρίου 1999
Θεσσαλονίκη
Π: τηλ. 031/247.282

8ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο
25-28 Νοεμβρίου 1999
Αθήνα
Ο: Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία
Π: τηλ. 74.87.587

Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ρευματολογίας
26-27 Νοεμβρίου 1999
Αθήνα
Ο: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία
Π: κ. Σκαραντάβος τηλ. 62.31.541

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής
26-28 Νοεμβρίου 1999
Ο:
Π: Οδοντοτριακή Σχολή Παν. Αθηνών τηλ. 77.85.587