Νέο ΦΕΚ για διοργάνωση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων / 5 Ιουλίου – 12 Ιουλίου

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ Β 2879  της 2ας Ιουλίου 2021 με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00.

Διαβάστε εδώ το νέο ΦΕΚ:  σελ. 117 / παραρτημα 13

https://drive.google.com/file/d/1sG3XAPIximv7IwfWoriwpWf8qZ1T-9W2/view?usp=sharing