Νέο ΦΕΚ για διοργάνωση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων / 28 Ιουνίου – 5 Ιουλίου

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ Β 2744  της 26ης Ιουνίου 2021 με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00.

Διαβάστε εδώ το νέο ΦΕΚ:  σελ. 113 / παραρτημα 13

https://drive.google.com/file/d/1bxQM3kTGZNjvOmFdSP0BtpV09ItxWh4s/view?usp=sharing