Κυπριακό Σήμα Ποιότητας Τουρισμού

Κυπριακό Σήμα Ποιότητας Τουρισμού θεσμοθετεί ο ΚΟΤ

Νέος Θεσμός για το Κυπριακό τουριστικό ΠροϊόνΤο «Κυπριακό Σήμα Ποιότητας Τουρισμού» εξήγγειλε πρόσφατα ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού.

Ο Θεσμός στοχεύει στην επιβράβευση της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών από τουριστικές επιχειρήσεις που πληρούν αριθμό κριτηρίων και υιοθετούν έμπρακτα και αποδεδειγμένα υψηλά επίπεδα ποιότητας και υπηρεσιών, πέραν των κατά Νόμο απαιτούμενων για την κατηγορία / τάξη τους.

Στις χορηγημένες με Σήμα Ποιότητας επιχειρήσεις θα παρέχεται το δικαίωμα εξασφάλισης και αξιοποίησης του λογότυπου του Σήματος, για σκοπούς ανάδειξης και προβολής. Για τους πελάτες-καταναλωτές, η ανάρτηση επιπέδου Σήματος Ποιότητας του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ) στην είσοδο μιας επιχείρησης θα διασφαλίζει την παροχή αναβαθμισμένης τουριστικής εμπειρίας, πιστοποιημένης μέσα από την ενδελεχή διαδικασία χορήγησης του Σήματος.

Ο Θεσμός θα εφαρμοστεί κατά πρώτο στάδιο σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 3 – 5 αστέρων και σε τουριστικά καταλύματα Οργανωμένων Διαμερισμάτων / Τουριστικών Χωριών Πολυτελείας και Α΄ Τάξης. Οι πιο πάνω κατηγορίες καλύπτουν ποσοστό 76.3% της συνολικής δυναμικότητας αδειούχων τουριστικών κλινών της Κύπρου.

Το «Κυπριακό Σήμα Ποιότητας Τουρισμού» θα χορηγείται σε δύο επίπεδα, Χρυσό και Αργυρό, σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, μετά από ενδελεχή διαδικασία αξιολόγησης Α’ και Β’ Σταδίων, από κλιμάκια επιθεώρησης του ΚΟΤ. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το Β’ Στάδιο αξιολόγησης θα πραγματοποιείται με τη μέθοδο του «μυστικού επισκέπτη».

Ο Θεσμός θα εφαρμόζεται ύστερα από ενδελεχή μελέτη και αξιολόγηση αντίστοιχων εθνικών σημάτων ποιότητας τουρισμού άλλων χωρών, περιλαμβανομένου και σχετικού Θεσμού του HOTREC (Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Εθνικών και Επαγγελματικών Συνδέσμων – ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετερίες και συναφείς επιχειρήσεις παροχής φιλοξενίας).

Η τελική κατάληξη στη διαδικασία εφαρμογής του Θεσμού έγινε από τον ΚΟΤ σε συνεργασία με τους εταίρους της ξενοδοχειακής βιομηχανίας και με τη συμβολή της Κυπριακής Εταιρείας Πιστοποίησης (ΚΕΠ).