ΜΑΡΤΙΟΣ 2002

Διεθνής Συνδιάσκεψη Ορθοδοντικών Περιοδικών
1 Μαρτίου  2002
Αθήνα
Ο: Ορθοδοντική Εταιρεία Ελλάδος
Π: τηλ./fax: 36.15.432

7ο Διεθνές Συμπόσιο της Ορθοδοντικής Εταιρείας Ελλάδος
2 – 3 Μαρτίου 2002
Αθήνα
Ο: Ορθοδοντική Εταιρεία Ελλάδος
Π: τηλ./fax: 36.15.432

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαστολογίας
7 – 10 Μαρτίου 2002
Θεσσαλονίκη
Ο: Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας
Πρόεδρος: κ. Λ. Τσούκας
Π: 031 – 889.244, 889.245, fax: 031 – 889.246

2o Διεθνές Συμπόσιο “Ποιότητα ζωής στη Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια”
8 – 9 Μαρτίου 2002
Θεσσαλονίκη
Π: τηλ. 031 – 257.128, fax: 031 – 231.849

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οπτικής & Οπτομετρίας
8 – 10 Μαρτίου 2002
Αθήνα
Π:  τηλ. 95.24.988, fax: 95.24.088

7ο Ελληνικό Συνέδριο για το Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού
8 – 10 Μαρτίου 2002
Ερέτρια – Εύβοια
Πρόεδρος Οργανωτικής επιτροπής: κ. Θ. Ροκκάς
Ο: Ελληνική Εταιρεία μελέτης του Ελικοβακτηρίου του Πυλωρού
Π: τηλ. 010-68.89.100, 68.89.108, fax: 68.44.777

20o Εθνικό Συνέδριο Μικροβιολογίας
13 – 16 Μαρτίου 2002
Αθήνα
Ο: Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία
Π: τηλ. 72.13.225, fax: 72.46.180

29o Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού
21 – 24 Μαρτίου 2002
Ιωάννινα
Ο: Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία
Π: τηλ. 77.74.370

12ο Βαλκανικό Αθλητιατρικό Συνέδριο
21 – 24 Μαρτίου 2002
Θεσσαλονίκη
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής: κ. Π. Γιγής
Σ: 800
Π: 74.99.300, fax: 77.05.752

Επιστημονικό Συμπόσιο “Η Εξέλιξη στην αντιμετώπιση της Στυτικής Δυσλειτουργίας”
27 Μαρτίου 2002
Πάτρα
Ο: Ουρολογική Κλινική του Παν/μίου Πατρών
Π:  τηλ. 0610-993.999, fax: 0610-994.999

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας
28 – 30 Μαρτίου 2002
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας
Π:  τηλ. 72.54.360, fax: 72.54.363

12ο Παγκρήτιο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Συμπόσιο
30 – 31 Μαρτίου 2002
Ηράκλειο – Κρήτη
Ο: Τομέας Μητέρας – Παιδιού του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης
Π: τηλ.: 081 – 391.910, fax: 081 – 391.915

4ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο “Κλινική και Ακτινολογική Προσέγγιση του Θώρακος
31 Μαρτίου 2002
Πάτρα
Ο: Κλινικό Εργαστήριο Ακτινολογίας του Παν/μίου Πατρών
Π: τηλ. 010-77.11.673, 77.56.336, fax: 010-77.11.289