ΜΑΡΤΙΟΣ 2000

 

Εντατικό Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο “Οστεοπόρωση”
3 – 4 Μαρτίου 2000
Αθήνα
Ο: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία

10ο Σεμινάριο Συνεχούς Επιμόρφωσης Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας
4 – 5 Μαρτίου 2000
Αθήνα
Ο: Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία
Π: 36.34.944, fax: 36.31.690

Σεμινάριο “Ductal Carcinoma in Situ” της European School of Oncology
15 – 16 Μαρτίου 2000
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαστολογίας
16 – 19 Μαρτίου 2000
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας

3η Διεθνής Συνάντηση “Σύγχρονη Επιχείρηση και Χρηματιστήριο Αθηνών”
17 – 19 Μαρτίου 2000
Θεσσαλονίκη
Π: 72.58.791 – 2

10ο Παγκρήτιο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Συμπόσιο
18 – 19 Μαρτίου 2000
Ηράκλειο, Κρήτη
Ο: Παιδιατρικός Τομέας του Παν/μίου Κρήτης
Π: 081 – 391.910-3, fax: 081 – 391.915, e-mail: efi@ariadne.mitos.com.gr

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας & Μεταβολισμού
23 – 26 Μαρτίου 2000
Κύπρος
Ο: Ελληνική Ενδροκρινολογική Εταιρεία
Π: τηλ. 77.11.673