ΜΑΙΟΣ 2003

Exercise and Quality of Life in Chronic Patients
Μάιος 2003
Θεσσαλονίκη
Π: τηλ: 2310-257.128

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Παιδί και Περιβάλλον”
Μάιος 2003
Θεσσαλία
Ο: Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας και το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας της ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών
Π: Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας, e-mail:socped@socped.gr

Conference “Menopause: State of the Art Toward Consensus
1 – 4 Μαίου 2003
Αθήνα
Π: τηλ.: 210-72.57.693

22ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής & Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας – Θράκης
1 – 4 Μαίου 2003
Χαλκιδική
Σ: 400
Ο: Ορθοπαιδική και Τραυματολογική Εταιρεία Μακεδονίας Θράκης
Π: τηλ: 0310-425.159

Εαρινό Συμπόσιο της Πανελλήνιας Οφθαλμολογικής Εταιρείας
2 – 3 Μαίου 2003
Θεσσαλονίκη
Ο: Πανελλήνια Οφθαλμολογική Εταιρεία
Π: τηλ: 2310-256.194

7ο Διεθνές ΩΡΛ Σεμινάριο
2 – 4 Μαίου 2003
Αθήνα
Ο: Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας
Π: τηλ: 210-45.24.842, fax: 210-41.82.308

1st Mediterranean Melanoma Meeting
2 – 5 Μαίου 2003
Crusing Boat “World Renaissance”
Ο: University Of Crete, Faculty Of Medicine And The Who Melanoma Programme
Π: τηλ: 210-32.30.380

2ο Διεθνές Συνέδριο Νευροακτινολογίας. Θέμα “Η Ενδοαγγειακή Θεραπεία των Αγγειακών Βλαβών του Κρανίου και του Εγκεφάλου”
7 – 10 Μαίου 2003
Αθήνα
Ο: Τμήμα Επεμβατικής Νευροακτινολογίας του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών
Π: τηλ: 210-77.11.673

Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα: “Η ενδοσκοπική Χειρουργική σε παιδιά”
8 Μαΐου  2003
Αθήνα
Ο: Χειρουργικός Τομέας του Γ. Ν. Παίδων “Αγ. Σοφία”
Π: τηλ: 210 – 74.67.209

Inrtraeuropean Mediterranean Conference of the International Academy of Pathology
8 – 10  Μαΐου  2003
Αθήνα
Ο: Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Ακαδημίας Παθολογικής Ανατομικής
Π: τηλ.: 210-36.34.944, fax: 210-36.31.690

2nd Congress of the Federation of National European Menopause Societes
8 – 11 Μαίου 2003
Αθήνα
Ο: Federation of National European Menopause Societes
Π: τηλ.: 210-72.57.693

8ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο
8 – 11 Μαίου 2003
Θεσσαλονίκη
Π: τηλ: 2310-889.244

Νοσηλευτικό Συνέδριο με Θέμα: “Εντατική Νοσηλευτική Φροντίδα”
9 – 10 Μαίου 2003
Θεσσαλονίκη
Ο: Νοσηλευτική Υπηρεσία Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου
Π: κ. Τσουκαλά, τηλ: 2310-693.160, κ. Κυράνου, τηλ: 2310-693.266

9ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος
9 – 11 Μαίου 2003
Αθήνα
Ο: Σύλλογος Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος
Π: τηλ.: 210-74.99.300

2η Πανελλήνια Σύνοδος της Στοματολογικής Εταιρείας Κρήτης με Διεθνή Συμμετοχή
9 – 11 Μαίου 2003
Κρήτη
Ο: Στοματολογική Εταιρεία Κρήτης
Π: τηλ: 2810-283.995, 2810-224.733, 2810-288.138, 2810-280.011

14ο Εαρινό Συμπόσιο Παγκρέατος
10 Μαΐου 2003
Αθήνα
Ο: Παγκρεατολογικό Τμήμα Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας
Π: Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία, τηλ: 210-6727531-3

15ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Παιδιατρικής “Παιδί και Περιβάλλον”
10 – 12 Μαίου 2003
Λάρισα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας
Π: τηλ.: 2410-682.702, e-mail: nskenter@med.uth.gr

3ο Ετήσιο Παιδιατρικό Συμπόσιο Κεντρικής Ελλάδας
12 – 13 Μαΐου 2003
Λάρισα
Ο: Παιδιατρική Κλινική του πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Π: τηλ.: 2410-682.700, e-mail: nskenter@med.uth.gr

18ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο
14 – 17 Μαϊου 2003
Θεσσαλονίκη
Ο: Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης, Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Δήμος Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Π: τηλ: 2310-277.956, fax: 2310-22.9751

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας
14 – 18 Μαίου 2003
Κρήτη
Ο: Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία
Π: τηλ.: 210-68.89.100, fax: 210-68.44.777

16ο Διεθνές Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
14 – 20 Μαίου 2003
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής
Π: τηλ.: 210-72.57.693

2ο Διεθνές Συμπόσιο Λοιμώξεων του Μυοσκελετικού Συστήματος
15 – 17 Μαίου 2003
Λάρισα
Ο: Ορθοπεδική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Π: τηλ: 2410-682722

Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: “Η συμβολή της τέχνης στις Ψυχιατρικές Θεραπείες”
15 – 18 Μαίου 2003
Χανιά, Κρήτη
Ο: Ινστιτούτο Έρευνας και Εφαρμογής Προγραμμάτων Ψυχικής Υγείας “ΕΠΕΚΕΙΝΑ”
Π: τηλ: 210-32.36.537, 210-76.65.822

Συνάντηση Κέντρου Εμβρυογέννησης: Πρόκληση της Ωοθυλακιορρηξίας στην Καθημερινή Γυναικολογική Πράξη
16 Μαίου 2003
Αθήνα
Π: τηλ.: 210-36.34.944, fax: 210-36.31.690

2o Διαπανεπιστημιακό Συμπόσιο Λοιμώξεων του Μυοσκελετικού Συστήματος
16 – 17 Μαίου 2003
Λάρισα
Ο: Καθ. Κ. Μαλίζος, Τμήμα Ορθοπαιδικών Λοιμώξεων ΕΕΧΟΤ
Π: τηλ: 2410-682.722, e-mail: malizos@med.uth.gr

Συμπόσιο Τμήματος Ορθοπαιδικής Παίδων
16 – 18 Μαίου 2003
Ναύπλιο
Ο: κ. Χ. Ζαμπακίδης, Τμήμα Ορθοπαιδικής Παίδων ΕΕΧΟΤ
Π: ΕΕΧΟΤ, τηλ: 210-68 54 156, fax: 210- 68 54 187, e-mail: info@eexot.org

Απώλειες στη ζωή του Παιδιού, Αρρώστια – Θάνατος – Διαζύγιο
17 – 18 Μαΐου 2003
Αθήνα
Ο: ΜΕΡΙΜΝΑ
Π: τηλ.: 210-36.34.944, fax: 210-36.31.690

“Hellas PHARM”: Φαρμακευτικό Συνέδριο
17 – 18 Μαΐου 2003
Αθηνών
Ο: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι Αθηνών & Πειραιώς, Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος

OMEGA VortexHealing Conference
18 -29 Μαίου 2003
Κρήτη

13η Προσυνεδριακή Επιστημονική Εκδήλωση
19 Μαίου 2003
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Εργαστηριακής Αιματολογίας και Αιμοδοσίας
Π: κ. Θ. Θεοδωρίδη, τηλ: 210-72.01.316, 72.49.985

8ο Διεθνές Συνέδριο “Εργαλεία για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών στον τομέα υγείας στην εργασία. Το παράδειγμα του χημικού κινδύνου”
19 – 21 Μαίου 2003
Αθήνα
Ο: Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)
Π: ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., κα Τριάντη, τηλ.: 210-82.00.220, e-mail: mtrianti@elinyae.gr

Διεθνές Συνέδριο Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας
19 – 21 Μαίου 2003
Αθήνα
Π: τηλ.: 210-74.99.300

30ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο “Το όραμα των Νοσηλευτών στη σύγχρονη κοινωνία”
19 – 22 Μαίου 2003
Αλεξανδρούπολη
Ο: Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδας
Π: e-mail: esdne@esdne.gr

S.P.C. Meeting
20 Μαίου 2003
Ιωάννινα
Π: τηλ: 210-96.05.000

29ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο
20 – 24 Μαίου 2003
Αθήνα
Ο: Ιατρική Εταιρεία Αθηνών
Π: τηλ.: 210-72.11.845, fax: 210-72.15.082, e-mail: iea@mednet.gr

Meeting Persephone returns ‘Embracing Darkness and Light – Psychodrama in Greece”
20 – 30 Μαίου 2003
Τήνος
Ο: Hudson Valley Psychodrama Institute
Π: e-mail: hvpi@hvc.rr.com

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής  Χειρουργικής
21 – 24  Μαΐου  2003
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Ενδοσκοπικής Χειρουργικής & Άλλων Επεμβατικών Τεχνικών
Π: τηλ.: 210-36.34.944, fax: 210-36.31.690

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας
21 – 24 Μαϊου 2003
Ρόδος
Ο: Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία
Π: www.rhodes.aegean.gr/elpse

12ο Βαλκανικό Συνέδριο & 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού
21 – 25 Μαίου 2003
Θεσσαλονίκη
Ο: Ελληνική Εταιρεία Ενδοκρινολογίας
Π: τηλ.: 210-72.57.693

4th Physics Workshop
21 – 25 Μαίου 2003
Αθήνα
Π: τηλ.: 210-74.99.300

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Εταιρείας
22 – 23 Μαίου 2003
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Ενδισκοπικής Χειρουργικής και άλλων Επεμβατικών Τεχνικών
Π: τηλ: 210-36.34.944, fax: 210-36.31.690

6ο Σεμινάριο Κλινικής Καρδιολογίας
22 – 24 Μαίου 2003
Θεσσαλονίκη
Ο: Καρδιολογική Εταιρεία Β. Ελλάδος
Π: τηλ: 2310-265.898

8o Πανελλήνιο Πολυθεματικό Συνέδριο Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρεία Κρήτης (ΧΟΤΕΚ)
22 – 25 Μαίου 2003
Χανιά – Κρήτη
Ο: ΧΟΤΕΚ
Π: τηλ: 210-95 24 888

International Workshop on Intestinal Permeability in Health and Disease
23 – 24 Μαίου 2003
Πάτρα
Ο: Πανεπιστήμιο Πατρών
Π: τηλ: 2610-242.999

16ο Συμπόσιο Τμήματος Ορθοπαιδικής Ογκολογίας ΕΕΧΟΤ
23 – 24 Μαίου 2003
Λέρο
Ο: Τμήμα Ορθοπαιδικής Ογκολογίας ΕΕΧΟΤ
Π: τηλ: 210-68 54 156, fax: 210-68 54 187

Workshop of Intestinal Permeability in Health and Disease
23 – 24 Μαίου 2003
Πάτρα
Ο: Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών, Αν. Καθηγήτρια κα Χ. Σκόπα

33ο Πανελλήνιο Παιδοδοντικό Συνέδριο
23 – 25  Μαΐου  2003
Καλαμάτα
Ο: Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία
Π: τηλ.: 210-36.34.944, fax: 210-36.31.690

13η Πανθεσσαλική Οδοντοστοματολογική Σύνοδος
23 – 25 Μαίου 2003
Βόλο
Ο: Οδοντιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας
Π: τηλ: 24210-27.521, fax: 24210-76.708   www.os-magnesia.gr

International Conference Imaging Technologies in Biomedical Sciences
26 Μαίου 2003
Μήλο
Π: τηλ.: 210-74.99.300

IInd International Conference on Imaging Technol ogies in Biomedical Sciences  : ITBS2003
27 – 30 Μαίου 2003
Μήλο
Π: τηλ: 210-74.99.300

Conference “Imaging Technologies in Biomedical  Sciences
28 – 30 Μαίου 2003
Π: τηλ: 010-9730697

6ο Ελληνογερμανικό Αγγειολογικό Συμπόσιο
28 – 31 Μαίου 2003
Αθήνα
Ο: Ελληνική Αγγειολογική Εταιρεία & Αγγειοχειρουργική Εταιρεία
Π: τηλ: 210-65.15.670, 62.80.063, fax: 210-65.29.619, e-mail:ppanous@med.uoa.gr

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας
29 Μαίου – 1 Ιουνίου 2003
Αλεξανδρούπολη
Ο: Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογική Εταιρεία
Π: τηλ.: 210-72.57.693

25ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΒΕ
29 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2003
Μυτιλήνη
Ο: Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστημών (Ε.Ε.Β.Ε.)
Π: Γραμματεία: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, τηλ: 210-72.74.612, fax: 210-72.74.742, e-mail: skoussou@biol.uoa.gr

Σεμινάριο “Η Τεχνική Invisalign”
31 Μαίου 2003
Αθήνα
Ο: Ορθοδοντική Εταιρεία της Ελλάδος
Π: τηλ: 210-36.15.432, e-mail: info@grortho.gr

1η Ετήσια Συνάντηση Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης του Παραρτήματος Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Ιατρικής Δυτικής Ελλάδας (ΕΛ.Ε.ΓΕ.ΙΑ)
31 Μαίου 2003
Πάτρα
Ο: Παράρτημα Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Ιατρικής Δυτικής Ελλάδος, Συντονιστές Εκπαίδευσης ειδικευομένων Γενικής Ιατρικής Δυτικής Ελλάδος, Ιατρικοί Σύλλογοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Π: κ. Δ. Γιαννόπουλο, τηλ: 26230-72.222, 6977-641.718, e-mail:digianop@otenet.gr

9ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κολοπρωκτολογίας
31 Μαίου – 4 Ιουνίου 2003
Αθήνα
Ο: Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κολοπρωκτολογίας
Π: τηλ: 210-9006000, 9249836