ΜΑΙΟΣ 1999

 
 
Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο
4-8 Μαϊου 1999
Αθήνα
Ο: Ιατρική Εταιρεία Αθηνών
Π: Τηλ. 72.11.845Breast Pathology:Oncology
11-15 Μαίου 1999
Ιωάννινα
Ο:European School of Oncology
Π: Τηλ.: +39-2-583.17850, E-mail: esomi@tin.it

13ο Συνέδριο Ελλ. Εταιρείας Αναισθησιολογίας
12-17 Μαίου 1999
Κως
Άτομα: 1200
Π: Τηλ. 92.49.701, 0242/27.531

The 9th Mediterranean Meeting on Nuclear Medicine and Radiopharmaceuticals, Radionuclides for Heart, Radionuclides for Lymph Nodes Mapping
13-17 Μαίου 1999
Λεμεσός
Π: Δρ. Σάββας Φράγκος, τηλ. +357 5 341224

19 Αθηναϊκές Ουρολογικές Ημέρες
14-16 Μαίου 1999
Αθήνα
Π: Κα Ρούλα Νάρη, τηλ. 36.20.003

Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα-Προβλήματα-Λύσεις
17 Μαίου 1999
Ο:ΤΕΕ
Π:Τηλ.: 32.54.590-9

17th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID)
19-21 Μαίου 1999
Ηράκλειο Κρήτης
Π: τηλ. 74.83.401

4th International Course on Bone Marrow Biopsy
19-23 Μαϊου 1999
Αθήνα
Π: 72.62.256-7

13th Congress of the European Chapter of the International Union of Angiology
19-23 Μαίου 1999
Ρόδος
Ο: Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών
Π: Τηλ.:77.77.507

5th International Symposium on Immunotherapy of Rheumatic Diseases
19-23 Μαίου 1999
Λεμεσός
Π: Τηλ.: +44 171 9554394

1st Hellenic Symposium of Cytometry
20-23 Μαίου 1999
Γλυφάδα
Π: τηλ. 36.34.944

7ο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
21-23 Μαίου 1999
Κομοτηνή
Ο: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Π: Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Τηλ. 0531/21.762, 31.298

Euthanasia in Onclology
21-23 Μαίου 1999
Ιωάννινα
Ο: European School of Oncology
Π: Τηλ. +39-2-583.17850, E-mail: esomi@tin.it

32ο Οφθαλμολογικό Συνέδριο της ΕΟΕ
26-30 Μαίου 1999
Ρόδος

37ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο
28-30 Μαίου 1999
Θεσσαλονίκη
Π: τηλ. 74.83.401

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταβολικών Νοσημάτων των Οστών
28-30 Μαίου 1999
Χαλκιδική

71ο Συνέδριο Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης
30 Μαίου-2 Ιουνίου 1999
Κως
Π: Τηλ. 74.99.300

7ο Διεθνές Ελληνοαυστραλέζικο Συνέδριο Ιατρικής
29 Μαίου-6 Ιουνίου 1999
Κως
Ο: Ελληνοαυστραλέζικη Εταιρεία Οργάνωσης – Μελβούρνη
Π: (03) 96.90.2033

13th Congress of the European Chapter of the International Union of Angiology “EUROCHAP 99”
30 Μαίου 1999
Κως
Π: Τηλ. 0242/27.531