Καταργήθηκε η απόσταση του 1,5 μέτρο στη φυσική παρουσία των συνέδρων

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 

Μετά από τις συνεχείς εισηγήσεις, προτάσεις και πιέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του HAPCO & DES, καταργήθηκε η δεσμευτική απόσταση του 1,5 μέτρου μεταξύ των συνέδρων με φυσική παρουσία, σύμφωνα με το ΦΕΚ-Τεύχος Β΄4577/03.10.2021 (Παράρτημα 10-σελ. 60832).

«Ο αριθμός των συνέδρων με φυσική παρουσία (μόνο πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο) περιορίζεται με βάση τη χωρητικότητα της αίθουσας του συνεδρίου μέχρι ποσοστού πληρότητας ογδόντα τοις εκατό (80%) και με κατάλληλη ταξιθεσία ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή απόσταση μεταξύ των συμμετεχόντων. Οι ανεμβολίαστοι σύνεδροι δύνανται να παρακολουθούν το συνέδριο διαδικτυακά».

Κατορθώσαμε να υπερπηδήσουμε ένα εμπόδιο που δυσχέραινε την επανεκκίνηση των συνεδρίων και εκδηλώσεων και συνεχίζουμε  με εντατικές προσπάθειες και δράσεις ενδυνάμωσης και εξωστρέφειας, την προώθηση του κλάδου.

Στόχος του HAPCO & DES είναι οι συλλογική και οργανωμένη δράση, καθώς και η συνεργασία μας με όλους τους φορείς, για την αξιοποίηση και ανάπτυξη του συνεδριακού και MICE τουρισμού.