Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη

logo_excelixiΤο Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη είναι ο μετασχηματισμός της εταιρείας ΑΤΕxcelixi, που απέκτησε ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, με στόχο να την καταστήσει έναν από τους βασικούς πυλώνες που θα αξιοποιήσει για την αποτελεσματική υποστήριξη της βιώσιμης επιχειρηματικότητας στη χώρα μας.

Η εταιρεία ΑΤΕxcelixi, ιδρύθηκε το 2006, έχοντας τη διαχείριση ενός άρτιου και πλήρως εξοπλισμένου συνεδριακού κέντρου, καθώς και του ιστορικού ξενοδοχείου «Καστρί» και αποτέλεσε ένα από τα πλέον έγκυρα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στην Ελλάδα.

Κύριος στόχος της Εξέλιξης είναι να καταστεί κοιτίδα ενεργής και συστηματικής προώθησης της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης με την αξιοποίηση επιχειρηματικών δικτύων, συνεργειών, συμπληρωματικών υπηρεσιών, χρηματοδοτικών εργαλείων, πιστοποιημένων προτύπων και καινοτόμων μοντέλων.
Συνοπτικά, η εταιρεία δραστηριοποιείται στους ακόλουθους επιχειρηματικούς άξονες:

• Εκπαιδευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και εξειδίκευσης μέσα από τη διοργάνωση ολοκληρωμένων προγραμμάτων

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες αξιοποιώντας και διαχέοντας την τεχνογνωσία του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς

• Προαγωγή της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας σε χώρους και τομείς δραστηριότητας, που αποτελούν προτεραιότητα για τον Όμιλο

• Εμπορική αξιοποίηση των υποδομών του Εκπαιδευτικού Κέντρου του Ομίλου και του ιστορικού Ξενοδοχείου «Καστρί».

Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη Α.Ε.
Ε. Βενιζέλου 154 & Ρωμυλίας, Καστρί
Τηλ. 210-6291111, 210-6291490, fax: 210-6202687
Email: info@excelixi.org, www.excelixi.org