ΙΟΥΛΙΟΣ 2009

 

Συνέδριο Γηριατρικής Γεροντολογικής Εταιρείας
2 – 5 Ιουλίου 2009
Kάστρο Ηλείας
Π: κα Θεοδωροπούλου, τηλ./ fax: 2610-271500, e-mail:info@giriatriki.org.gr ,www.giriatriki.org.gr , τηλ: 2610-332752

Θερινό Σχολείο 2009 (με περιορισμένη συμμετοχή)
3 – 5 Ιουλίου 2009
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης
Π: τηλ: 210-9311004-6

5th International Conference on Fitness, Health & Active Living
9 – 10 Ιουλίου 2009
Αθήνα
Π: http://www.atiner.gr/docs/Fitness.htm

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνδετικού Ιστού & Εξωκυττάριου Χώρου
10 – 11 Ιουλίου 2009
Πάτρα
Ο: Τμήμα Χημείας

2nd FEBS-MPST Advanced Lecture
11 – 16 Ιουλίου 2009
Πάτρα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας
Π:  fax: 2610-997153, e-mail: febs-mpst2009@chemistry.upatras.gr

13th Surgical Week
25 – 31 Ιουλίου 2009
Χαλκιδική
Ο: Ι. Κανέλλος
Π: τηλ: 2310-247743