ΙΟΥΛΙΟΣ 2007

 

15th International Congress of the European Association of Endoscopic Surgery “E.A.E.S”
4 – 7 Ιουλίου 2007
Αθήνα
Π: τηλ: 210-3634944

5th International Conference on Information Communication Technologies in Health
5 – 7 Ιουλίου 2007
Σάμος
Π: Reserch & Training Institute of East Aegean, τηλ. fax: 210-6459812, 22730-94537, 94456, e-mail: ineag@otenet.gr , samos@ineag.gr , www.ineag.gr

8th Panhellenic Conference on Laparoendoscopic Surgery
5 – 7 Ιουλίου 2007
Αθήνα
Π: τηλ: 210-3634944

17η Ετήσια Πανευρωπαϊκή Συνάντηση του European Childhood Obesity Groupγια την Παιδική Παχυσαρκία (ECOG 2007)
5 – 7 Ιουλίου 2007
Αθήνα
Ο: Hellenic Medical Association for Obesity
Π: τηλ: 210-7499300

Annual Conference of the International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy – Athens 2007
5 – 8 Ιουλίου 2007
Αθήνα
Ο: International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy
Π: τηλ: 210-3232433

Επιστημονική Ημερίδα Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού
7 Ιουλίου 2007
Αθήνα
Ο: Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Μαστού (Ε.Χ.Ε.Μ.)
Π: τηλ: 210-9880032

International Conference on Psychology
9 – 10 Ιουλίου 2007
Αθήνα
Π: Athens Institute for Education and Research, τηλ.: 210-3634210, fax: 210-3634209, e-mail: atiner@atiner.gr

28th Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatistics
29 Ιουλίου – 2 Αυγούστου 2007
Αλεξανδρούπολη
Ο: International Society for Clinical Biostatistics, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Π: τηλ: 210-7499300