ΙΟΥΛΙΟΣ 2006

 

26th International Congress of Applied Psychology
1 – 2 Ιουλίου 2006
Αθήνα
Π: τηλ.:210-7277524, fax: 210-7277534, e-mail: dgeorgas@dp.uoa.gr

International Workshop on Endoscopic Endonasal  TranssphenoidalRanssphenoidal Surgery
6 – 7 Ιουλίου 2006
Ηράκλειο Κρήτης
Ο: Νευροχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Κρήτης
Π: τηλ.: 2310-889244, fax: 2310-889246, e-mail:  info@brainsurgery.gr ,www.brainsurgery.gr

2nd EUROPEAN SYMPOSIUM: Ethics in Gastroenterology & Digestive Endoscopy
6 – 9 Ιουλίου 2006
Κώς
Ο: ESGE-OMED
Π: τηλ: 210-3668800, www.esge.com

3rd Conference
6 – 10 Ιουλίου 2006
Κρήτη
Ο: International Association for Relationship Research [IARR]

1ο Διεθνές Συμπόσιο Χειρουργικής Ήπατος – Χοληφόρων – Παγκρέατος «Αντιμετωπίζοντας τον Ηπατοκυτταρικό Κάρκίνο»
7 – 8 Ιουλίου 2006
Αθήνα
Π: τηλ: 210-3634944, 3632950, Fax: 210-3631690

Εξελίξεις Παθολογίας 2006
7 – 9 Ιουλίου 2006
Λεμεσός Κύπρο
Π: τηλ: 210-6889100, fax: 210-6844777, e-mail:www.advancesinpathology2006.com/

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής
7 – 9 Ιουλίου 2006
Πάτρα
Ο: Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών, Καθ. Ν. Παλληκαράκης
Π: τηλ: 2610-9939999, fax: 2610-994999, e-mail: confer@upatras.gr

ICP – International Council of Psychology
10 – 13 Ιουνίου 2006
Κώς
Ο: International Council of Psychologists
Π: τηλ: 210-7257693

VIII International Congress for Cross-Cultural Psychology
11 – 15 Ιουλίου 2006
Σπέτσες
Π: τηλ.: 210-7257693

13th Annual International Meeting on Advanced Spine Techniques
12 – 15 Ιουλίου 2006
Αθήνα
Π: τηλ: 630-681-1040, fax: 630-682-5811, e-mail: Lvarner@broad-water.com

Δορυφορικό Συμπόσιο Παγκόσμιας Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας
13 – 15 Ιουλίου 2006
Κρήτη
Ο: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Π: τηλ: 210-7499300, www.star2006.org

4th International Conference on Information Communication in Health (4th ICICTH Samos 2006)
13 – 15 Ιουλίου 2006
Σάμο
Ο: Research and Training Institute of East Aegean (INEAG, Greece)
Π: Maria Katharaki, τηλ: 210-6459812, fax: 210-6459813, e-mail:icicth@ineag.gr , http://www.ineag.gr/ICICTH/index.html

Cellular & Molecular Biology – Biophysics & Bioengineering (BIO’06)
14 – 16 Ιουλίου 2006
Αθήνα
Ο: WSEAS
Π: http://www.wseas.com

26th International Congress of Applied Psychology
16 – 21 Ιουλίου 2006
Αθήνα
Ο: International Association of Applied Psychology (IAAP)
Π: τηλ.: 210-7257693

Summer School «Ογκολογία για φοιτητές ιατρικής»
24 – 28 Ιουλίου 2006
Πάτρα
Π: τηλ: 2610-461551

International Clinical Biostatistics
29 Ιουλίου – 2 Αυγούστου 2007
Αλεξανδρούπολη
Ο: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Π: τηλ.: 210-7499300