ΙΟΥΛΙΟΣ 2001

 

Joint Meeting of the Hellenic & Israeli Paedodontic Societes “Νεώτερες Εξελίξεις στην Οδοντιατρική φροντίδα του παιδιού”
13 – 14 Ιουλίου 2001
Σαντορίνη
Π: 36.34.944, fax: 36.31.690