ΙΟΥΛΙΟΣ 2000

Σεμινάριο “Η Αεροαποτριβή στη Σύγχρονη Οδοντιατρική Πράξη”, “Καλύτερη Ενδοδοντική Θεραπεία – Πιό Εύκολα και Γρήγορα. Μοντέρνες Τεχνικές και Υλικά”
1 Ιουλίου 2000
Μελίσσια
Π: 80.49.493, 80.46.873, 80.41.974, 61.36.354, 77.77.608

17th Meeting of the Federation of the European Connective Tissue Societies
1 – 5 Ιουλίου 2000
Πάτρα
Ο: Federation of the European Connective Tissue Societies
Π: Τμήμα Χημείας του Παν/μίου Πατρών, κ. Τσιγανος, τηλ./fax:061 – 997.154, e-mail: contsiganos@chemistry.upatras.gr, κ. Καραμάνος, τηλ./ fax: 061 – 997.153, e-mail: N.K.Karamanos@upatras.gr

Σεμινάριο “Αισθητική Οδοντιατρική και Συγκολλητικοί Παράγοντες 5ης γενεάς – Κλινικές Εφαρμογές με Νέα Ρητινώδη Σκευάσματα στη Σύγχρονη Οδοντιατρική”
5 Ιουλίου 2000
Μελίσσια
Ο:
Π: 80.49.493, 80.46.873, 80.41.974, 61.36.354, 77.77.608

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Κεφαλαλγίας
6 – 9 Ιουλίου 2000
Σάμος
Π: 36.34.944, fax: 36.31.690

2nd International Congress on Hormones, Brain and Neuropsychopharmacology
15 – 19 Ιουλίου 2000
Ρόδος