ΙΟΥΛΙΟΣ 1999

 

5ο Διεθνές Συνέδριο για την Αγγειογένεση
1-7 Ιουλίου 1999
Αγία πελαγία – Κρήτη

4ο Ιατρο-Φιλοσοφικό Συνέδριο “Ημέρες Αιγαίου”
9-11 Ιουλίου 1999
Χίος
Ο: Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
Π: Καθηγ. Γ.Κρεατσάς Τηλ. 72.86.353