ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

 

4th PANHELLENIC CONGRESS ON MELANOMA
Αθήνα
13-15 Ιανουαρίου 2011
Π: τηλ: 210-3634944, fax: 210-3631690

Επιστημονική Πολυθεματική Διημερίδα
Β΄Γενικό Νοσοκομείο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ “ΠΑΝΑΓΙΑ”
14 – 15 Ιανουαρίου 2011
Θεσσαλονίκη
Π: Τηλ : 2310247743
Fax : 2310247746

6o Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς
Athens Hilton Hotel
Αθήνα
14-16/01/2011
Ο: Ελληνική Εταιρεία Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς
Π: Tηλ.:210 7787016, Fax:210 7787566

3rd Panhellenic Congress of Phlebology – 2nd Annual Meeting of the Balkan Venous Forum
Αθήνα
21-22  Ιανουαρίου 2011
Π: τηλ: 210-3634944, fax: 210-3631690

21η Επιστημονική Ημερίδα με θέμα  «Επίκαιρα Θέματα στην Παιδιατρική»
22 Ιανουαρίου 2011
Θεσσαλονίκη
Π: Τηλ : 2310247743
Fax : 2310247746

2η Ημερίδα Φαρμακοποιών – Επιχειρηματικότητα και Επικοινωνία Υγείας
Αθήνα
Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011
Π: www.pharmamanage.gr/cms.asp?id=391 Τηλ:  2109843274

2nd International Congress of the Hellenic Society of Hypertension & Cardiovascular Prevention
Αθήνα
27-30 January 2011
Ο: Hellenic Society of Hypertension and Cardiovascular Prevention, www.ypertasi.gr
Π: τηλ:  2109311004-6, Fax: 2109370208

9th International Congress on current treatment and therapeutic perspectives in Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease, Multiple Sclerosis and Epilepsy
Αθήνα
27 – 30 Ιανουαρίου 2011
Ο: Ελληνική εταιρεία “Δια την Βελτίωση της Ποιότητος Ζωής των Χρονίως Νευρολογικώς Πασχόντων”
Π: τηλ. 2310-257128, 243588