ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007

58ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας
11 – 13 Ιανουαρίου 2007
Πάτρα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας, Καθ. Τμ. Ιατρικής Παν/μίου Πατρών Δ. Δραϊνας
Π: τήλ:2610-993999

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς – Αμφιβληστροειδούς
12 – 13 Ιανουαρίου 2007
Αθήνα
Π: τηλ: 210-7787016, e-mail: firstce@hol.gr

4o Διεθνές Σεμινάριο Κακώσεων Κοτύλης και Πυελικού Δακτυλίου
12 – 13 Ιανουαρίου 2007
Πάτρα
Ο: Dr. Π. Κοροβέσης, Δ/ντής Ορθοπαιδικής Κλινικής ΓΝΠ “Άγ. Ανδρέας”
Π: τηλ: 2610-993999, 996315-16

Κλινικές Εφαρμογές της Βασισμένης σε Ενδείξεις Ιατρικής
13 Ιανουαρίου 2007
Αθήνα
Ο: Εταιρεία Εφαρμοσμένης Ιατρικής Εκπαίδευσης
Π: τηλ: 210-7254360-2

Ημερίδα Ουρολογικής Κλινικής
15 Ιανουαρίου 2007
Πάτρα
Ο: Ουρολογική Κλινική ΠΓΝΠ, Καθ. Π. Περιμένης
Π: τηλ: 2610-993999, 996315-16

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειοχειρουργικής & Αγγειολογίας
18 – 20 Ιανουαρίου 2007
Θεσσαλονίκη
Π: τηλ: 210-7499300

Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Οξείας Νεφρικής Ανεπάρκειας
19 – 20 Ιανουαρίου 2007
Αθήνα
Ο: Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία
Π: τηλ.: 26510- 68610

Mini Fellowship in Lasik and Epi-Lasik
19 – 21 Ιανουαρίου 2007
Ηράκλειο
Π: Πανεπιστήμιο Κρήτης, τηλ: 2810-394654, fax: 2810-394653, e-mail:aegean@med.uoc.gr

Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια Υπέρτασης 17η Σειρά 2006-2007
20 Δεκεμβρίου 2007
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Υπέρτασης
Π: τηλ: 210-7254360-2

1η Πανελλήνια Επιστημονική Ημερίδα Διασωστών ΕΚΑΒ
20 Ιανουαρίου 2007
Θεσσαλονίκη
Ο: ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης
Π: Γραφείο Εκπαίδευσης ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2310-397155-7, fax: 2310-344747, e-mail: achandros@yahoo.gr , kostfort@yahoo.gr , www.diasostis.gr

17o Συνέδριο Παιδιατρικής Κλινικής
20 – 21 Ιανουαρίου 2007
Πάτρα
Ο: Παιδιατρική Κλινική Παν/μίου Πατρών, Καθ. Στ. Μανταγός
Π: τήλ:2610-993999

6ο Διεθνές Συνέδριο “Καρκίνος του Πνεύμονα”
24 – 27 Ιανουαρίου 2007
Πάτρα
Ο: Ελληνική Εταιρεία εναντίον του Καρκίνου του Πνεύμονα
Π: τηλ: 2610-993999, 996315-16

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Αναπνοή και τον Ύπνο
25 – 27 Ιανουαρίου 2007
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Απνοιών και άλλων Διαταραχών του Ύπνου
Π: τηλ: 210-7499300

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προληπτικής Ιατρικής
25 – 27 Ιανουαρίου 2007
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Προληπτικής Ιατρικής
Π: τηλ: 210-7711673

5ο Διεθνές Συνέδριο για την Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην Άνοια, στην Νόσο του Parkinson, στην Επιληψία, στη Σκλήρυνση κατά Πλάκας και στις Μυϊκές Διαταραχές
25 – 30 Ιανουαρίου 2007
Κατάνια Ιταλίας
Ο: Ελληνική Εταιρεία για την Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Χρόνιων Νευρολογικών Πασχόντων
Π: τηλ: 2310-257128, 243588

11ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συνέδριο Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών
26 – 27 Ιανουαρίου 2007
Αθήνα
Π: τηλ: 210-9854313

7o Πανελλήνιο Σεμινάριο Ρινολογίας & 2ο Εργαστήριο Ενδοσκοπικής Ρινοχειρουργικής Ρινοπλαστικής
26 – 28 Ιανουαρίου 2007
Αθήνα
Ο: Ελληνική Ρινολογική Εταιρεία
Π: e-mail: rhinosurgery2007@frei.gr , www.frei.gr