ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2002

Ημέρες Γενικής Ιατρικής
11 – 13 Iανουαρίου 2002
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής

2o Πανελλήνιο Συνέδριο Παγκρετολογίας
11 – 12  Ιανουαρίου  2002
Θεσσαλονίκη
Σ: 200
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής:  κ. Κ. Αρβανιτάκης
Π: 74.99.300, fax: 77.05.752

14η Διημερίδα “Εξελίξεις στην Καρδιολογία”
11 – 12 Ιανουαρίου 2002
Αθήνα
Ο: Καρδιολογικό Τμήμα του Τζάνειου Νοσοκομείου Πειραιώς
Π: τηλ. 77.11.673, fax: 77.11.289

l 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη νόσο Alzheimer και συναφών διαταραχών
17 – 20 Ιανουαρίου 2002
Θεσσαλονίκη
Ο: Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών
Π: τηλ. 031 – 925.802, fax: 031 – 283.973

1o Πανελλήνιο Συνέδριο Ουρογυναικολογίας και Αποκαταστάσεως των Διαταραχών του Πυελικού Εδάφους
18 – 19 Ιανουαρίου 2002
Αθήνα
Π: τηλ.: 310-426.962, fax: 310-426.967

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας – Γηριατρικής
24 – 26 Ιανουαρίου 2002
Αθήνα
Ο: Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική εταιρεία
Π: τηλ. 38.11.612, 38.11.604, fax: 38.40.317

l 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προληπτικής Ιατρικής
25 – 27 Ιανουαρίου 2002
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Προληπτικής Ιατρικής
Π: τηλ.: 77.11.673, 77.56.336, fax: 77.11.289

l 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας και Αγγειοχειρουργικής
25 – 27 Ιανουαρίου 2002
Αθήνα
Σ: 400
Ο: Ελληνική Αγγειολογική Εταιρεία, Ελληνική Αγγειοχειρουργική Εταιρεία
Π:  74.99.300

1ο Διαβαλκανικό Συνέδριο “Επαγγελματική Αποκατάσταση”
30 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου 2002
Αθήνα
Ο: Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών-ΚΕΑΤ, ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών