ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2001

 

Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υπέρτασης (Σειρά 11η)
13 Ιανουαρίου 2001
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Υπέρτασης
Π: 72.54.360, fax: 72.54.363

Εκδήλωση “Νέα επιτεύγματα στην Ιατρική”
16 Ιανουαρίου 2001
Αθήνα
Ο: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Π: 72.73.501, e-mail: eie@eie.gr

Διεθνές Συνέδριο σε θέματα Κλωνοποίησης
18 – 21 Ιανουαρίου 2001
Θεσσαλονίκη
Π: 74.99.300, fax: 77.05.752

1o Πανελλήνιο Συνέδριο “Ψυχιατρική στο Γενικό Νοσοσκομείο”
19 – 21 Ιανουαρίου 2001
Θεσσαλονίκη
Ο: Ψυχιατρική Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
Π: 74.99.300, fax: 77.05.752

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προληπτικής Ιατρικής
19 – 21 Ιανουαρίου 2001
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Προληπτικής Ιατρικής
Π: 72.54.360-2, fax: 72.54.363

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γηριατρικής και Γεροντολογικής Εταιρείας Β. Ελλάδος
25 – 27 Ιανουαρίου 2001
Θεσσαλονίκη

Ημερίδα “Συνδυασμοί Ακτινοθεραπείας, Χημειοθεραπείας στους Συμπαγείς Όγκους”
27 – 28 Ιανουαρίου 2001
Λουτράκι
Ο: Ελληνική Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος, Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
Π: 77.11.673, 77.56.336, fax: 77.11.289

Επιστημονική Συνεδρία “Μηχανισμοί απορρόφησης φατνιακού οστού και βιολογικές δυνατότητες ανάπλασής του”
30 Ιανουαρίου 2001
Αθήνα
Ο: Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία
Π: τηλ. / fax: 74.88.482, 74.84.167, e-mail: helperio@ath.forthnet.gr