ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2000

 

1ο Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Σεμινάριο Ρινός & Παραρρυνίων
15 – 16 Ιανουαρίου 2000
Αθήνα
Ο: Ελληνική Ρινολογική Εταιρεία
Π: 74.87.587

“Αρτηριακή Υπέρταση” 2000
28 – 29 Ιανουαρίου 2000
Θεσσαλονίκη
Ο: 2η Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική-ΑΠΘ, Γενικό Περιφερειακό Ιπποκράτειο Νοσοκ. Θεσ/νίκης
Π: τηλ. 031 – 418.972