ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1999

Σεμινάριο Εξειδίκευσης “Λεμφώματα”
12 Ιανουαρίου 1999
Αμφιθέατρο ΓΠΝ Ερυθρού Σταυρού – Αθήνα
Π: Ι.Ε.Α. 72.11.845

Αντιμετώπιση της Υπέρτασης – Μελέτες σε Ηλικιωμένους
16 Ιανουαρίου 1999
Αθήνα
Π: τηλ. 74.87.587