Η πλατφόρμα wifins© αποτελεί το νέο & καινοτόμο μέσο εκτέλεσης ενεργειών επικοινωνίας με το κοινό

Η πλατφόρμα wifins© χρησιμοποιείται με επιτυχία σε 2.000+ χώρους εμπορικού (π.χ Golden Hall) και συνεδριακού χαρακτήρα (π.χ. Ακαδημία Αθηνών) αποτελώντας το νέο & καινοτόμο μέσο εκτέλεσης ενεργειών αμφίδρομης & εξατομικευμένης επικοινωνίας με το κοινό, βάσει των χώρων στους οποίους βρίσκεται!

Συγκεκριμένα, η υπηρεσία wifins παρέχει στους επισκέπτες των χώρων & συνεδρίων σας, τη δυνατότητα σύνδεσης στοInternet μέσω τοπικού Wi-Fi αναβαθμισμένης ποιότητας & ασφάλειας, χωρίς χρεώσεις δεδομένων 3G/4G ή αναζήτηση/εισαγωγή κωδικών, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει για την επιχείρηση ή την εκδήλωση σας:

Α.      Την προστασία των αναγκών σύνδεσης των επιχειρησιακών συστημάτων στο Internet, π.χ. κάμερες, μουσική, παραγγελιοληψία

Β.      Τη δυνατότητα αυτόματης προώθησης των επισκεπτών ενός συνεδρίου κατά τη σύνδεσή τους με το τοπικό Wi-Fiδίκτυο, στην online εφαρμογή διαχείρισης συνεδρίων, μέσω της οποίας θέτουν ερωτήσεις σε ομιλητές, αξιολογούν ομιλίες και συμμετέχουν σε real time e-surveys, παρέχοντας ταυτόχρονα πολύτιμα στατιστικά στοιχεία όπως δημογραφικά, στοιχεία μέτρησης ενδιαφέροντος ανά ομιλία και στοιχεία επικοινωνίας προσκεκλημένων

Γ.       Την επικοινωνία με υφιστάμενους πελάτες, κατά την επίσκεψή τους στους χώρους ενδιαφέροντος σας, π.χ. προβάλλοντας events/προσφορές ή παρέχοντας ειδικές προσφορές στους συχνούς επισκέπτες ή δημιουργώντας κίνητρα επίσκεψης/αγοράς μέσω εκπτωτικών κουπονιών ή διαγωνισμών

Δ.      Την επικοινωνία με υφιστάμενους πελάτες, κατόπιν αποχώρησής τους από τους χώρους ενδιαφέροντος σας, αποστέλλοντας newsletter/surveys & rating/facebook like requests βάσει ιστορικού/συχνότητας επισκέψεων & διάρκειας παραμονής, ή εκτελώντας Google Adwords καμπάνιες, βάσει ηλικίας, φύλου & ενδιαφερόντων