Ευρωπαϊκό Συνέδριο “Corfu Innovation Summit” στο ξενοδοχείο Corfu Holiday Palace

corfu-holiday-palace-conference

Το Τμήμα Πληροφορικής  του Ιονίου Πανεπιστημίου διοργανώνει το πρώτο “Corfu Innovation Summit” στο πλαίσιο των δράσεων του έργου PACΙNNO – Platform for trans-Academic Cooperation in Innovation, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (IPA-Adriatic CrossBorder Cooperation Programme 2007-2013).

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 5-7 Οκτωβρίου 2015 στις συνεδριακές αίθουσες και χώρους  του ξενοδοχείου στην Κέρκυρα  Corfu Holiday Palace. Μεταξύ των στόχων των εργασιών του συνεδρίου είναι η ουσιαστική γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της έρευνας και της επιχειρηματικότητας με την ενθάρρυνση της καινοτομίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας από νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups), καθώς και η διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου PACΙNNO στον τομέα της προώθησης δράσεων καινοτομίας στον ευρύτερο χώρο της Αδριατικής.

Απευθύνεται, δε, σε όλους όσους επιθυμούν να γνωρίσουν ή να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στις περιοχές της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, καθώς και να συμμετέχουν στις σχετικές συζητήσεις και στρογγυλές τράπεζες που θα λάβουν χώρα.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: www.pacinno.eu/corfuinnovationsummit/

www.corfuholidaypalace.gr