Επιστημονικά Συνέδρια, Έτος: 2008

Διεθνές Συνέδριο SB07MED: Η μεσογειακή πόλη απέναντι στην κλιματική αλλαγή: Καινοτομία, Επενδυτικές ευκαιρίες, νέες μορφές διακυβέρνησης για την πόλη “χαμηλού άνθρακα”
10 – 12 Ιανουαρίου 2008
Αθήνα
Ο: Διεθνές δίκτυο SD-MED
Π: www.sd-med.com

Διεθνές Συνέδριο με θέμα: Επιστήμη και Τέχνη: Κοινή Πορεία προς το Ωραίο και την Αλήθεια
17 – 20 Ιανουαρίου 2008
Αθήνα
Ο: Ένωση Ελλήνων Φυσικών – Τμήμα Φυσικής Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Π: τηλ: 210-3635701, fax: 210-3610690, e-mail: eef@otenet.gr , www.eef.gr

9ο Συνέδριο της Μονάδας Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης
18 – 20 Ιανουαρίου 2008
Αθήνα
Π: http://www.upatras.gr/announces/viewtopic.php?t=649&sid=0f53bd09f41e6363d6c50e1de14a10f1

Συμπόσιο με θέμα: Νερό και Βιώσιμη Ανάπτυξη
Φεβρουάριος 2008
Αθήνα
Ο: ΤΕΕ
Π: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, τηλ: 210-3291362, 3291531, 3291618, e-mail:intrel@central.tee.gr

Συνέδριο Πωλήσεων Εθνικής Ασφαλιστικής
9 Φεβρουαρίου 2008
Πάτρα
Ο: Εθνική Ασφαλιστική Τ. Αρμπουνιώτης
Π: τηλ: 2610-993999, 996315-16

4th International Meetings & Incentives Conference on ‘Market knowledge today = More market shares tomorrow (IMIC 2008)
11 – 12 Φεβρουαρίου 2008
Αθήνα

Ημερίδα με θέμα: «Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων»
15 Φεβρουαρίου 2008
Θεσσαλονίκη
Π: τηλ: 210-6026454, fax: 210-6627868

Φοιτητικό Συνέδριο με θέμα: Επισκευές Κατασκευών 2008
20 – 21 Φεβρουαρίου 2008
Πάτρα
Π: τηλ: 2610-996539

11ο Συμπόσιο Ανρώπινου Δυναμικού
21 – 22 Φεβρουαρίου 2008
Αθήνα
Π: τηλ: 210-6026318

International specialized workshop: The Dating and Provenance of Obsidian and Ancient Manufactured Glasses
21 – 24 Φεβρουαρίου 2008
Δελφοί
Ο: University of the Aegean & Virginia department of Historic Resources
Π: http://www.rhodes.aegean.gr/tms/delphiobsidian2008/

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο του HAPCO με τίτλο: Περιβάλλον, Συνέργειες και Διαχείριση Κρίσεων στο Συνεδριακό Τουρισμό
28 – 29 Φεβρουαρίου 2008
Αθήνα
Ο: HAPCO
Π: τηλ: 210-7256541 – 3

Συνέδριο με θέμα: Ύλη & Δύναμη: από τη μεταφυσική την εκκοσμίκευση
4 – 5 Μαρτίου 2008
Πάτρα
Ο: Τμήμα Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Πατρών
Π: τηλ: 2610-993999, 996315-16

Συνέδριο με θέμα: Η κατοίκηση της υπαίθρου
7 – 9 Μαρτίου 2008
Βόλος
Ο: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Π: τηλ: 24210-74238, www.arch.uth.gr

Ημερίδα: Low Noise Pavements and Roads Surfaces
14 Μαρτίου 2008
Αθήνα
Ο: Εργαστήριο Οδοποιίας του ΕΜΠ
Π: τηλ: 210-7721279, fax: 210-8078692, e-mail: pavnet@central.ntua.gr

2ου διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: e-Business in Travel, Tourism and Hospitality
14 Μαρτίου 2008
Αθήνα
Ο: Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Π:  κα. Κωνσταντίνα Τσιακάλη, Τηλ.: 6932619528, Ε-mail: k.tsiakali@chios.aegean.gr

Περιβαλλοντικό Συνέδριο
14 – 17 Μαρτίου 2008
Θεσσαλονίκη
Ο: Ένωση Ελλήνων Χημικών
Π: τηλ: 2310-278077, 2310-886046, e-mail: ptkdm@eex.gr , kinikola@hol.gr ,www.eex.gr

Ιχνηλασιμότητα αγροτικών προϊόντων – Από το χωράφι στο πιάτο
15 Μαρτίου 2008
Βόλος
Ο: Τεχνολογική Πλατφόρμα Τροφίμων Θεσσαλίας, ΕΤΑΤ
Π: τηλ: 24210-93159, e-mail: kopepona@uth.gr , www.rip-thessaly.gr

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών
20 – 23 Μαρτίου 2008
Καβάλα
O: Nομαρχιακή Aυτοδιοίκηση Καβάλας, Δήμο Καβάλας, Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας, Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ.)
Π: Ένωση Ελλήνων Φυσικών, τηλ: 210-3635701, fax: 210-3610690, e-mail:eef@otenet.gr , www.eef.gr

6th Forum of the World Alliance of Cities Against Poverty
26 – 28 Μαρτίου 2008
Αθήνα
Π: Τηλ.: 210-6889130, Fax: 210-6844777,http://mirror.undp.org/switzerland/wacap/

Συμπόσιο με θέμα: Συναντήσεις Ελληνο-Αραβικής Τεχνικής Συνεργασίας
27 – 29 Μαρτίου 2008
Αθήνα
Ο: ΤΕΕ
Π: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ΤΕΕ, τηλ: 210-3291362, 3291351-2, e-mail:intrel@centarl.tee.gr

Διεθνές Συνέδριο Εφαρμογών του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) στην Αυτοδιοίκηση
28 – 29 Μαρτίου 2008
Αθήνα
Ο: Δήμος Βούλας, Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Βούλας
Π: http://www.caf-localgov.gr/

Συνέδριο με θέμα: Η Διεκδίκηση της υπαίθρου
28 – 30 Μαρτίου 2008
Βόλος
Ο: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Π: τηλ: 24210-74238, www.arch.uth.gr

1o Διεθνές Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών Γλωσσολογίας Παν/μίου Πατρών
28 – 30 Μαρτίου 2008
Πάτρα
Ο: Τμ. Φιλολογίας Παν/μίου Πατρών, Πρόεδρος – Καθηγήτρια Α. Ράλλη
Π: τηλ: 2610-993999, 996315-16

2o Διεθνές Συνέδριο Κλασικού Αθλητισμού
28 – 30 Μαρτίου 2008
Τρίκαλα
Ο: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Π: e-mail: ica@pe.uth.gr

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής
28 – 30 Μαρτίου 2008
Πάτρα
Ο: Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Επ. καθ. Βασ. Κόμης
Π: τηλ: 2610-993999, 996315-16

Εσπερίδα με θέμα: Ευρωπαϊκή τυποποίηση και ελληνική πραγματικότητα: Οφέλη, προβλήματα και προοπτικές
31 Μαρτίου 2008
Αθήνα
Ο: ΤΕΕ
Π: Τμήμα Τυποποίησης ΤΕΕ, τηλ: 210-3225094, e-mail: standard@central.tee.gr

Ημερίδα με θέμα: Αρχείο Επίκαιρων Ιστορία εν Κινήσει
10 Απριλίου 2008
Αθήνα
Ο: Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο, Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης
Π: τηλ: 210-9098671, τηλ: 210-6893200

Συνέδριο με θέμα: Οικολογία + Περιβάλλον + Αρχιτεκτονική
10 – 13 Απριλίου 2008
Αθήνα
Ο: ΤΕΕ, Ελληνικό Τμήμα της UIA και UIA-ARES (Διεθνής Ένωση Αρχιτεκτόνων – Διεθνές Πρόγραμμα Εργασίας Αρχιτεκτονικής και ΑΠΕ), Ευρωπαικό Τμ’ημα του Αμερικανικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτόνων (AIACE), Ecoweek
Π: http://aiaeurope.org/events/2008/athens/

2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
11 – 12 Απριλίου 2008
Ρόδο
Ο: Π.Ε.ΚΑ.Π. – ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Νότιας Δωδ/σου
Π: τηλ: 22410-20095, e-mail: plinetnd@sch.gr ,  http://dide.dod.sch.gr/plinet

“Το Σχολείο του Μέλλοντος και το Μέλλον του Σχολείου”, Διεθνές Εκπαιδευτικό Συνέδριο (υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων)
11 – 13 Απριλίου 2008
Αθήνα
Ο: Εκπαιδευτήρια Δούκα σε συνεργασία με ελληνικά και διεθνή εκπαιδευτικά ιδρύματα
Π: τηλ: 2106186000 (εσωτ. 0523), e-mail: sof@doukas.gr , http://www.sof.gr

Eurographics 2008
14 – 18 Απριλίου 2008
Κρήτη
Π: http://www.ics.forth.gr/eg2008/home.php

Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών: Τεχνολογικές προκλήσεις του Μέλλοντος
18 – 19 Απριλίου 2008
Αθήνα
Π: κα Μαρία Ρουμπάνη, τηλ: 6942557858, κα Δήμητρα Γιαννοπούλου, τηλ: 6973957480, e-mail: sfhmmy@ece.ntua.gr

1o Ελληνικό Συνέδριο Δομικών Υλικών
Μάιος 2008
Αθήνα
Ο: ΤΕΕ
Π: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ΤΕΕ, τηλ: 210-3291362, 3291351-2, e-mail:intrel@central.tee.gr

27o O.T.E.MA.Θ.
1 – 4 Μαΐου 2008
Χαλκιδική
Ο: Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ.
Π: τηλ: 2310-253465-7

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων μικρής κλίμακας (SWAT ’08)
2 – 4 Μαΐου 2008
Σκιάθος
Ο: Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Π: κα Μανάκου Βίκυ, τηλ: 24210-74282, 74459, 6973328909 Fax: 24210-74276, e-mail: vmanak@uth.gr , www.wastewater.prd.uth.gr

Risk Analysis 2008
5 – 7 Μαΐου 2008
Κεφαλλονία
Π:  http://www.wessex.ac.uk/conferences/2008/risk08/index.html

The Athens Summit – Global Climate & Energy Security
5 – 8 Μαΐου 2008
Αθήνα
Π: Τηλ.: 210-6889130, Fax: 210-6844777, www.athens-summit.com

Επιστημονική συνάντηση: Πιλοτικές Προσεγγίσεις για την Ανασυγκρότηση των Πυρόπληκτων Περιοχών
6 Μαΐου 2008
Αθήνα
Ο: ΕΜΠ
Π: Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος, τηλ: 210-7723496, fax: 210-7723592, e-mail: fvlastou@arch.ntua.gr , www.physics.gr/pyropatheis_elpida_zois/index.htm

Ετήσιο Συνέδριο για την Ασφάλεια IT
6 Μαΐου 2008
Αθήνα
Ο: τηλ: 210-7279026, fax: 210-7279200

5ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας – Διοικητική Επιστήμη, Τεχνολογία και Πράσινη Οικονομία
8 Μαΐου 2008
Αθήνα
Ο: Προπτυχιακοί Φοιτητές του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών υπό την επιστημονική επίβλεψη των μελών Δ.Ε.Π. του τμήματος
Π: http://www.dmst.aueb.gr/fsdet/index.html  e-mail: fsdet@dmst.aueb.gr

Διημερίδα με θέμα: Μεγάλα τεχνικά έργα της νέας σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων Τιθορέας – Δομοκού
8 – 9 Μαΐου 2008
Καμένα Βούρλα
Ο: ΤΕΕ – Τμήμα Ανατολικής Στερεάς “ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ”
Π: τηλ: 22310-31181-2, fax: 22310-27026, e-mail: tee_lamia@tee.gr ,www.teelamia.tee.gr

Σεμινάριο Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής στα Παιδιά. Dvanced Paediatric Life Support Course (APLS)
9 – 11 Μαΐου 2008
Κρήτη
Ο: Advanced Life Support Group (Manchester, UK), APLS HELLAS (Athens), ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΓΝΗ
Π: ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΓΝΗ, τηλ: 2810-392447, fax: 2810-392652 κινητό: 6975948013, 6944055451, e-mail:  julietaperezg@hotmail.com , www.pagni.gr

Η Καινοτομία στα Δίκτυα Επόμενης Γενιάς – Μελλοντικά Δίκτυα και Υπηρεσίες
12 -13 Μαΐου 2008
Γενεύη
Ο: Τομέας Τυποποίησης της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών
Π: Διεύθυνση Πιστοποίησης του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Γιώργο Συννεφάκη, τηλ: 210-6508529

International Conference on Applied Economics 2008 (ICOAE 2008)
15 – 17 Μαΐου 2008
Καστοριά
Ο: Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Π: http://kastoria.teikoz.gr/icoae, e-mail: icoae@kastoria.teikoz.gr

1o Ελληνικό Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων
21 – 23 Μαΐου 2008
Αθήνα
Ο: ΤΕΕ
Π: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ΤΕΕ, τηλ: 210-3291362, 3291351-2, e-mail:domika_ylika@central.tee.gr

Διεθνές Συνέδριο με θέμα: Συστήματα Ασφαλείας στις Μεταφορές Τερματικές Εγκαταστάσεις
22 – 23 Μαΐου 2008
Αθήνα
Ο: Πανεπιστήμιο Πατρών και Διεθνείς Ενώσεις Συστημάτων Ασφαλείας
Π: http://www.spoudmet.civil.upatras.gr , www.odomel.gr

10th International Congress of Egyptologists
22 – 29 Μαΐου 2008
Ρόδος
Π: Department of Mediterranean Studies University of the Aegean, P. Kousoulis, τηλ: 22410-99341, fax: 22410-99341, e-mail:congress2008@rhodes.aegean.gr , kousoulis@rhodes.aegean.gr

FISPT EVENT
23 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2008
Αθήνα
Π: e-mail: fispt.fpo@skynet.be , http://www.fispt.org/

International Conference on Management and Marketing Sciences (ICMMS)
23 – 25 Μαΐου 2008
Αθήνα
Ο: ESCMSE
Π: Secretary ICMSS Mrs Eleni Ralli-Simou, τηλ: 210-9420091, e-mail :tsimos.conf@gmail.com , http://www.icmms.org/

2ο Διεθνές Συνέδριο. Ελεύθερη κατάδυση, υποβρύχια αλιεία και θαλάσσιο περιβάλλον
24 – 25 Μαΐου 2008
Ηράκλειο
Ο: Δήμος Ηρακλείου, AIDA Hellas, Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Θαλασσόκοσμος
Π: Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Ηρακλείου, τηλ: 2810-215082, Fax: 2810-215090 email: info@daoh.gr

GOSPEL Summer School, Crete
25 – 31 Μαΐου 2008
Ηράκλειο Κρήτη
Π: τηλ: 2810-391910-3

International Conference on Small Satellites Systems & Services
26 – 30 Μαΐου 2008
Ρόδος

Ψηφιακή Καινοτομία για την Κοινωνία της Γνώσης
28 Μαΐου 2008
Αθήνα
Ο: Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά”
Π: Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, Παραγωγή και εργασία έντασης γνώσης, τεχνολογίες για την γλώσσα, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, διαστημικά προγράμματα, ψηφιακή επιμέλεια, Μέσα και επικοινωνίες, τηλ: 2106875324-7, e-mail: diginnov@athena-innovation.gr ,  www.athena-innovation.gr/

Διεθνές Συνέδριο “Engineering Against Fracture”
28 – 30 Μαΐου 2008
Πάτρα
Ο: Εργαστήριο Τεχνολογίας & Αντοχής Υλικών Παν/μίου Πατρών, Καθ. Σπ. Παντελάκης
Π: τηλ: 2610-993999, 996315-16

Συνέδριο με θέμα: “Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της Αυτοδιοίκησης στη διαχείριση και την προστασία των υδατικών πόρων
29 – 30 Μαΐου 2008
Καλαμάτα
Ο: ΚΕΔΚΕ
Π: τηλ: 210-3899600, fax: 210-3820807, 3302044, e-mail: info@kedke.gr

Συνέδριο με θέμα: Εξελίξεις στη Διαχείριση Έργων, την Επιμόρφωση και την Πιστοποίηση στη Μεσόγειο
29 – 31 Μαΐου 2008
Χίος
Ο: Κέντρο Καινοτομίας Κατασκευών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Π: τηλ: 210-7721268, 7722383, 22710-35470, fax: 210-7723781, e-mail:2008@pmgreece.gr , http://2008pmgreece.gr

International Conference on Computer Graphics and Artificial Intelligence
30 – 31 Μαΐου 2008
Αθήνα
Π: Mrs Dimitri Plemenos, e-mail: plemenos@unilim.fr , Mrs Georges Miaoulis, e-mail: gmiaoul@teiath.gr

EACTA 2008
1 – 5 Ιουνίου 2008
Π: τηλ: 210-7499300

Διεθνές Συνέδριο με θέμα: Σπουδή, Μοντελοποίηση και Κατανόηση του Πλανήτη Γή
1 – 6 Ιουνίου 2008
Μυτιλήνη
Ο: Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Π: κ. Θανάσης Κίζος, τηλ: 22510-36447, κα Μαριτίνα Κοράκη, τηλ: 22510-36464,

1st INT’L Conference: From Deserts to Monsoons
1 – 6 Ιουνίου 2008
Κρήτη
Π: τηλ: 210-3634944

2nd International Conference on 20 Years of Nonlinear Dynamics in Geosciences
1 – 6 Ιουνίου 2008
Κρήτη
Π: e-mail: geosciences@aegeanconferences.org
2nd International Conference For Waste Valorisation
2 – 5 Ιουνίου 2008
Πάτρα
Ο: Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, καθ. Γ. Λυμπεράτος
Π: τηλ: 2610-993999, 996315-16
3rd International Conference on Philosophy
2 – 5 Ιουνίου 2008
Αθήνα
Ο: Athens Institute for Education and Research
Π: τηλ: 210-3634210, fax: 210-3634209, e-mail: atiner@atiner.gr
International Conference on Ecological Theology and Environmental Ethics
2 – 6 Ιουνίου 2008
Χανιά Κρήτη
Π: http://www.oac.edu.gr/artman/uploads/ecothee-08.pdf
Sportccord – The International Sports Convention
2 – 6 Ιουνίου 2008
Αθήνα
Π: Τηλ.: 210-6889130, Fax: 210-6844777, www.sportaccord.com/

2nd International Conference For Waste Valorisation
3 – 5 Ιουνίου 2008
Πάτρα
Ο: Τμ. Χημικών Μηχ/κών Παν/μίου Πατρών, Καθ. Γ. Λυμπεράτος
Π: τήλ:2610-993999

International Conference on Chaotic Modeling and Simulation
3 – 6 Ιουνίου 2008
Χανιά, Κρήτη
Π: Christos H. Skiadas, e-mail: skiadas@asmda.net

Posidonia Exhibition
3 – 8 Ιουνίου 2008
Αθήνα
Π: τηλ.: 210-3668853

5th International Conference on Advances in Applied Financial Economics
4 – 6 Ιουνίου 2008
Σάμος
Ο: Research and Training Institute of East Aegean
Π: τηλ: 210-6459812, e-mail: ineag@otenet.gr

2nd EAP Forum: “Maximizing Human Capital – Increasing Workplace Effectiveness with Employee Assistance Programs”
6 Ιουνίου 2008
Αθήνα
Ο: Hellas EAP
Π: Τηλ: 210-3222203, Fax: 210-3222206, E-mail: info@hellaseap.gr www.hellaseap.gr

International Conference on Applied Economics and Finance
6 – 7 Ιουνίου 2008
Ιωάννινα
Π: Mrs Aristea Gkagka, τηλ: 26510-95994, 95939,  fax: 26510-95093, e-mail: imaef08@cc.uoi.gr

Η Διοικητική δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση
6 – 8 Ιουνίου 2008
Ιωάννινα
Π: τηλ: 210-3220920

3ο Διεθνές Συνέδριο για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο
6 – 8 Ιουνίου 2008
Αθήνα
Ο: ΕΕΤΤ
Π: τηλ: 210-6151011, e-mail: dnikol@eett.gr ,http://www.eett.gr/conference2008/index-gr.htm

International Conference on Folk Culture and Boundaries in the Balkans
7 – 8 Ιουνίου 2008
Βόλος
Ο: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Δήμος Βόλου, Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας & Τεκμηρίωσης Βόλου, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας – ΕΚΠΟΛ
Π: http://extras.ha.uth.gr/slpb/

3rd International Conference on Internet and Web Applications and Services
8 – 13 Ιουνίου 2008
Αθήνα
Π: http://www.iaria.org/index.html

9th International Conference on Applications of Nuclear Techniques
8 – 14 Ιουνίου 2008
Ρέθυμνο, Κρήτη
Π: George Vourvopoulos, e-mail: info@crete08.org

1st IAPR Workshop on Cognitive Information Processing
9 – 10 Ιουνίου 2008
Σαντορίνη
Π: http://cip2008.di.uoa.gr/

3rd IC-SCEE 2008 3rd International Conference “From Scientific Computing to Computational Engineering”
9 – 12 Ιουνίου 2008
Αθήνα
Ο: Εργαστήριο Μηχ/κης Ρευστών & Ενέργειας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Καθ. Δ.Τσαχάλης
Π: τηλ: 2610-969571, fax: 210-996344, e-mail: info2008@scce.grwebsite ,www.scce.gr

10th International Workshop on Fast Ignition of Fusion Targets
9 – 13 Ιουνίου 2008
Χερσόνησσο, Κρήτη
Π: http://eps2008.iesl.forth.gr/index.html

24th IAOPA World Assembly
9 – 14 Ιουνίου 2008
Αθήνα
Π: http://www.aopa.gr/en/default.asp

5ο Διεθνές Συνέδριο ΟΕΕΒ: “Σχεδιάζοντας τις Βιβλιοθήκες του Μέλλοντος”
10 – 11 Ιουνίου 2008
Αθήνα
Ο: Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών (ΟΕΕΒ)
Π: e-mail: bibl@athen.goethe.org ,http://www.goethe.de/ins/gr/lp/prj/k08/elindex.htm

Ετήσιο Συνέδριο της IDC για την Αποθήκευση, Εικονική Προβολή και Οικολογικά Κέντρα Δεδομένων
11 Ιουνίου 2008
Αθήνα
Π: κα Χριστίνα Αλεξανδροπούλου, τηλ: 210-7279026, www.idc-cema.com/events/storage08gr

International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems
11 – 14 Ιουνίου 2008
Σαντορίνη
Π: http://www.dcoss.org/

Erasmus Course (EMRI) – Central Nervous System
12 – 16 Ιουνίου 2008
Θεσσαλονίκη
Π: τηλ: 2310-889244-45

1ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
13 – 15 Ιουνίου 2008
Αθήνα
Ο: Ινστιτούτο Τουριστικών Μελετών και Ερευνών του ΔΡ.Α.Τ.Τ.Ε., τηλ:210-3806877, fax: 210-3806302, e-mail: info@dratta.gr , www.drata.gr

International Conference on Computability in Europe
15 – 20 Ιουνίου 2008
Αθήνα
Π: National and Kapodistrian University of Athens – Department of History and Philosophy of Sciences (M.I.Th.E.), Professor Costas Dimitracopoulos, fax: 210-7275530, e-mail: cdimitr@phs.uoa.gr

1st International Conference from Nanoparticles and Nanomaterials to Nanodevices and Nanosystems
16 – 18 Ιουνίου 2008
Χαλκιδική
Π: Mrs Michael Frink, e-mail:  IC4N@uta.edu

2nd International Conference on Mathematics and Statistics
16 – 19 Ιουνίου 2008
Αθήνα
Π: http://www.atiner.gr/docs/Mathematics.htm

PCL Study Group
16 – 21 Ιουνίου 2008
Μύκονος
Π: τηλ: 210-3668800

6th Int’l Conference on Pathways, Networks, and Systems
16 – 21 Ιουνίου 2008
Χανιά Κρήτη
Π: τηλ: 210-3634944

11th International PCL Study Group Meeting
16 – 21 Ιουνίου 2008
Μύκονος
Π: τηλ: 210-3668854

6th International Conference for Computational Mechanics
17 – 20 Ιουνίου 2008
Θεσσαλονίκη
Π: τηλ: 210-3712200

Διεθνές συνέδριο: “The challenge of Learning Transfer”
19 Ιουνίου 2008
Αθήνα
Π: Κα Χατζηνικολάου 210 6291464, κος Μουντάκης 210 6291201

6ο Διεθνές Συνέδριο Υπολογιστικής Μηχανικής – 6th GRACM
19 – 21 Ιουνίου 2008
Θεσσαλονίκη
Ο: Ελληνική Εταιρεία Υπολογιστικής Μηχανικής (ΕΛΕΤΥΜ), Εργαστήριο Στατικής και Δυναμικής των Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ
Π: τηλ: 2310-995647, fax: 2310-995769, e-mail: gracm2008@civil.auth.gr ,www.6gracm.gr

Lanscape Evolution & Geoarchaeology
22 – 25 Ιουνίου 2008
Πόρτο Χέλι, Αργολίδα
Π: http://www.geoarch2008.gr/Con_GR_Homepage.htm

6th International Conference on Classical and Quantum Relativistic Dynamics of Particles and Fields
22 – 26 Ιουνίου 2008
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Π: http://www.iard-relativity.org/iard2008/

Συνέδριο με θέμα: Η πρόκληση μιας νέας Μεταρρύθμισης της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης
23 – 24 Ιουνίου 2008
Αθήνα
Ο: ΚΕΔΚΕ
Π: http://www.kedke.gr

International Conference on Agricultural Engineering & Industry Exhibition – AgEng 2008
23 – 25 Ιουνίου 2008
Χερσόνησος, Κρήτη
Ο: European Society of Agricultural Engineers
Π: www.ageng2008.com, τηλ: 210-7799261, Fax: 210-7711768, e-mailsecretariat@ageng2008.com

8th IASTED International Conference on Power and Energy Systems
23 – 25 Ιούνίου 2008
Κέρκυρα
Π: http://www.iasted.com/conferences/cfp-608.html

17th IASTED International Conference on Applied Simulation and Modelling
23 – 25 Ιουνίου 2008
Κέρκυρα
Π: http://www.iasted.org/conferences/home-609.html

6th International Conference on Politics
23 – 26 Ιουνίου 2008
Αθήνα
Ο: Athens Institute for Education and Research
Π: τηλ: 210-3634210, fax: 210-3634209, e-mail: atiner@atiner.gr

International Symposium on Gravity, Geoid and Earth Observation
23 – 27 Ιουνίου 2008
Χανιά Κρήτη
Π:  τηλ: 28210-37629, 37633, 37823, fax: 28210-37872, 69554, e-mail:

17th Annual Meeting of European Financial Management
25 – 28 Ιουνίου 2008
Αθήνα
Π: http://www.aislab.aueb.gr/efma2008/

6th International Conference on Pathways, Networks, and Systems
25 – 30 Ιουνίου 2008
Λουτράκι
Π: e-mail: PathwaysNetworksSystems@aegeanconferences.org

4th IT Forum
26 Ιουνίου 2008
Αθήνα
Π: http://www.kpmg.gr/

Συνέδριο: 3rd Annual South East European Doctoral Student Conference
26 – 27 Ιουνίου 2008
Θεσσαλονίκη
Ο: South-East European Research Centre (SEERC)
Π: τηλ: 2310-253477-8, e-mail: Dsc2008@seerc.org ,http://www.seerc.org/dsc2008/

FEBS – IUBMB Young Scientistis Forum
26 – 28 Ιουνίου 2008
Λουτράκι
Π: Τηλ.: 210-6889130, Fax: 210-6844777, www.febs-iubmb-2008.org/young.asp

2nd Int’l Conference on nonlinear Dynamics in Geosciences
1 – 6 Ιουλίου 2008
Κρήτη
Π: τηλ: 210-3634944

86th Annual AHEPA Supreme Convention
1 – 7 Ιουλίου 2008
Αθήνα
Π: τηλ: 210-3215600, 3312683 – 7

22nd World Congress on Dance Research
2 – 6 Ιουλίου 2008
Αθήνα
Π: Dora Stratou Dance Theater, τηλ: 210-3246188, fax: 210-3246921, e-mail: president@cid-unesco.org , www.cid-unesco.org , www.orchesis-portal.org/cdr/

1st INT’L Hands-On Course in Greece “Notes”
3 – 4 Ιουλίου 2008
Αθήνα
Π: τηλ: 210-3634944

5th International Conference on Applied Financial Economists
3 – 5 Ιουλίου 2008
Σάμος
Π: http://www.ineag.gr/AFE/

4th International Conference on Tourism
3 – 6 Ιουλίου 2008
Αθήνα
Ο: Athens Institute for Education and Research
Π: τηλ: 210-3634210, fax: 210-3634209, e-mail: atiner@atiner.gr

1ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών Χημείας Ελλάδας – Κύπρου
3 – 7 Ιουλίου 2008
Πάφος Κύπρου
Ο: Τμήματα Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης – Κύπρου
Π: Βασίλειος Δ. Μπίνας Πρόεδρος Συλλόγου Μεταπτυχιακών Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης, τηλ: 6972645436 e-mail: binasbill@chemistry.uoc.gr

Κατάρτιση Στελεχών Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης
4 – 6 Ιουλίου 2008
Σκαφιδιά Ηλείας
Π: τηλ: 210-3220920

Παγκόσμιο Συνέδριο ATRS
6 – 10 Ιουλίου 2008
Αθήνα
Ο: Ελληνική Αεροπορική Ένωση – Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Π: τηλ: 6947565660, 6932902050, e-mail: kiatrou@aviationsociety.gr ,sgiak@tee.gr , www.aviationsociety.gr , www.arts2008.org

XIV ULTRAPATH
6 – 11 Ιουλίου 2008
Κρήτη
Π: τηλ: 210-3634944

The Thirteenth International Conference on Fibonacci Numbers and their Applications
7 Ιουλίου 2008
Πάτρα
Ο: Τμήμα Μαθηματικών, Καθ. Αν. Φιλίππου
Π: τηλ: 2610-993999

Παγκόσμιο Συνέδριο Συγκριτικής Εκπαίδευσης
7 – 10 Ιουλίου 2008
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Συγκριτικής Εκπαίδευσης
Π: τηλ: 210-7499300

6th International Conference on Marketing
7 – 10 Ιουλίου 2008
Αθήνα
Ο: Athens Institute for Education and Research
Π: τηλ: 210-3634210, fax: 210-3634209, e-mail: atiner@atiner.gr

13th International Conference on CESE
7 – 10 Ιουλίου 2008
Αθήνα
Π: http://www.ceseathens2008.gr/gr/index.php

3rd International Conference From Scientific Computing to Computational Engineering
9 – 12 Ιουλίου 2008
Αθήνα
Π: Laboratory of Fluid Mechanics and Energy, University of Patras, τηλ: 2610-969571, fax: 2610-996343, e-mail: info2008@scce.gr

2nd International Meeting for young researchers
10 -12 Ιουλίου 2008
Αθήνα
Π: http://www.g2w2008.com/

Συνέδριο με θέμα: Μετανάστευση, Ελληνικά ως Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
11 – 13 Ιουλίου 2008
Πάτρα
Ο: Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών, καθ. Π. Γεωργογιάννη
Π: τηλ: 2610-993999, 996315-16

International Conference on Statistical Physics
14 – 18 Ιουλίου 2008
Χανιά, Κρήτη
Π: e-mail: SigmaPhi2008@polito.it ,http://www2.polito.it/eventi/sigmaphi2008/html/topform.html

International Conference on Telecommunications and Multimedia
16 – 18 Ιουλίου 2008
Ιεράπετρα, Κρήτη
Π: Research & Development of Telecommunications Systems Laboratory “PASIPHAE”, τηλ: 2810-379828, fax: 2810-371994, e-mail: info@temu.gr

2nd International Conference on Water Economics, Statistics and Finance
17 – 19 Ιουλίου 2008
Αλεξανδρούπολη
Π: http://www.soc.uoc.gr/iwa/2008/iwa_page.php?IWAdoc=

5th International Conference on Law
17 – 20 Ιουλίου 2008
Αθήνα
Π: http://http://www.atiner.gr/docs/Law.htm

18th European Conference on Artificial Intelligence: ECAI 2008
20 – 27 Ιουλίου 2008
Πάτρα
Ο: Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τ/Υ
Π: τηλ: 210-9311004-6

International Symposium on Systems, Architectures, Modelling and Simulation
21 – 24 Ιουλίου 2008
Σάμος
Π: http://samos.et.tudelft.nl/samos_viii/

4th International Conference on Computer Science and Information Systems
21 – 24 Ιουλίου 2008
Αθήνα
Ο: Athens Institute for Education and Research
Π: τηλ: 210-3634210, fax: 210-3634209, e-mail: atiner@atiner.gr

18th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI)
21 – 25 Ιουλίου 2008
Πάτρα
Ο: Τμ. Ηλεκ/γων Μηχ/κών & Τ/Υ, Καθ. Ν. Φακωτάκης
Π: τηλ: 2610-993999, 996315-16

International Conference on Urban Planning and Transportation
22 – 24 Ιουλίου 2008
Ηράκλειο Κρήτη
Π: http://www.wseas.org/conferences/2008/greece/upt/

International Conference Cultural Heritage and Tourism
22 – 24 Ιουλίου 2008
Ηράκλειο Κρήτη
Π: http://www.wseas.org/conferences/2008/greece/cuht/

5th WSEAS/IASME International Conference on Engineering Education
22 – 24 Ιουλίου 2008
Ηράκλειο Κρήτη
Π: http://www.wseas.org/conferences/2008/greece/education/

12th WSEAS International Conference on Circuits
22 – 24 Ιουλίου 2008
Ηράκλειο Κρήτη
Π: http://www.wseas.org/conferences/2008/greece/icc/

12ο Διεθνές Συνέδριο στα Κυκλώματα, Συστήματα, Επικοινωνίες και Υπολογιστές
22 – 25 Ιουλίου 2008
Κρήτη
Ο: Εργαστήριο Η/Υ Ανώτατης Σχολής Ναυτικών Δοκιμών, WSES, IASME, IARAS
Π: www.wseas.org/conferences/2008/greece/

12th International Conference on Communications
23 – 25 Ιουλίου 2008
Ηράκλειο Κρήτη
Π: http://www.wseas.org/conferences/2008/greece/iccom/

3rd International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology
27 Ιουλίου – 1 Αυγούστου 2008
Αθήνα
Π: http://www.iaria.org/conferences2008/ICCGI08.html

4th International Conference on Wireless and Mobile Communications
27 Ιουλίου – 1 Αυγούστου 2008
Αθήνα
Π: http://www.iaria.org/conferences2008/ICWMC08.html

International Conference on Literature Languages and Linguistics
28 – 31 Ιουλίου 2008
Αθήνα
Ο: Athens Institute for Education and Research
Π: τηλ: 210-3634210, fax: 210-3634209, e-mail: atiner@atiner.gr

Διεθνές Συνέδριο: International Wireless Communications and Mobile Computing Conference
6 – 8 Αυγούστου 2008
Χανιά
Ο: IWCMC 2008
Π: http://dropzone.tamu.edu/~xizhang/IWCMC2008/IWCMC08.html

5th International Conference on Small and Medium Sized Enterprises-Management-Marketing-Ecomonic Aspects
11 – 14 Αυγούστου 2008
Αθήνα
Ο: Athens Institute for Education and Research
Π: τηλ: 210-3634210, fax: 210-3634209, e-mail: atiner@atiner.gr

3rd Advanced Summer School in Economics and Econometrics
17 – 24 Αυγούστου 2008
Ρέθυμνο, Κρήτη
Π: Margarita Genius, τηλ: 28310-77414, fax: 28310-77406, e-mail:summerschool@econ.soc.uoc.gr , http://www.soc.uoc.gr/econ/index.php? ,Yiotopoulou Ioanna, τηλ: 28310-77405, fax: 28310-77406, e-mail:ioanna@econ.soc.uoc.gr

Oriflame International Group
19 – 25 Αυγούστου 2008
Αθήνα
Ο: Oriflame
Π: τηλ: 210-9311004-6

6th International Conference on Heat Tranfer, Thermal Engineering and Environment
20 – 22 Αυγούστου 2008
Ρόδο
Π: http://www.wseas.org/conferences/2008/rodos/hte/

6th International Conference on Fluid Mechanics and Aerodynamics
20 – 22 Αυγούστου 2008
Ρόδο
Π: http://www.wseas.org/conferences/2008/rodos/fma/

8th International Conference on Applied Informatics and Communications
20 – 22 Αυγούστου 2008
Ρόδο
Π: http://www.wseas.org/conferences/2008/rodos/aic/

8th International Conference on Signal Processing, Computational Geometry and Artificial Vision
20 – 22 Αυγούστου 2008
Ρόδο
Π: http://www.wseas.org/conferences/2008/rodos/iscgav/

8th International Conference on Systems Theory and Scientific Computation
20 – 22 Αυγούστου 2008
Ρόδο
Π: http://www.wseas.org/conferences/2008/rodos/istasc/

Intrauniversity Meeting
21 – 23 Αυγούστου 2008
Σύβοτα Θεσπρωτίας
Ο: Ορθοπαιδική Κλινική Παν/μίου Ιωαννίνων – University of California
Π: Καθ. Α. Μπερής, e-mail: aberis@cc.uoi.gr

European Aerosol Conference 2008
24 – 29 Αυγούστου 2008
Θεσσαλονίκη
Ο: Ελληνική Εταιρεία Έρευνας Αερολυμμάτων
Π: τηλ: 2310-250926, 277964

17ο Διεθνές Συνέδριο: Information Systems Development (ISD2008)
25 – 27 Αυγούστου 2008
Κύπρος (Πάφος)
Ο: University of Cyprus
Π: τηλ: +357 22 892693, fax: +357 22 892701, e-mail: isd2008@cs.ucy.ac.cy ,http://isd2008.cs.ucy.ac.cy/index.html

2nd International Conference on Educational Economics
27 – 30 Αυγούστου 2008
Αθήνα
Ο: University of Athens, Department of Economics
Π: http://www.econ.uoa.gr/UA/content/en/Folder.aspx?office=16&folder=700

35th EFA Annual Meeting
27 – 30 Αυγούστου 2008
Αθήνα
Π: http://www.efa2008.org/

10th International Symposium on Ship Construction in Antiquity
27 – Αυγούστου – 2 Σεπτεμβρίου 2008
Ύδρα
Π: http://underwaterarchaeology.gr/TropisX/

2nd International Conference on Accounting and Finance
28 – 29 Αυγούστου 2008
Θεσσαλονίκη
Ο: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Π: http://eos.uom.gr/~icaf

3rd Summer School on Multimedia Semantics
1 – 5 Σεπτεμβρίου 2008
Χανιά Κρήτη
Π: http://www.mesh-ip.eu/ssms08.aspx?Page=ssms08

Meeting in Honour of George Carter
6 – 10 Σεπτεμβρίου 2008
Κρήτη
Π: τηλ: 2810-391910-3

Διεθνές Συνέδριο: 31st General Assembly of the European Seismological Commission
7 – 12 Σεπτεμβρίου 2008
Χερσόνησος Κρήτης
Ο: ESC2008
Π: τηλ: 210-3490123, e-mail: info@esc2008.org , http://www.esc2008.org/

International Workshop on Geoenvironment & Geotechnics
8 – 9 Σεπτεμβρίου 2008
Μήλος
Π: τηλ: 210-9730697

Διεθνές Συνέδριο με θέμα: Γεω-περιβάλλον και Γεω-τεχνική
8 – 9 Σεπτεμβρίου 2008
Μήλο
Π: τηλ: 210-9730697

20th workshop on “Rare Earth Permanent Magnets and Application”
8 – 10 Σεπτεμβρίου 2008
Κρήτη
Π: http://www.ims.demokritos.gr/REPM08/index.htm

Workshop: Μόνιμοι Μαγνήτες
9 – 12 Σεπτεμβρίου 2008
Κρήτη
Π: τηλ: 210-7499300

Διεθνές Συνέδριο: DIMEA 2008
10 – 12 Σεπτεμβρίου 2008
Αθήνα
Ο: Athens Information Technology, ACM SIGCHI, InExDe
Π: τηλ: 210-6682804, fax: 210-6682703, e-mail: sots@ait.edu.gr ,http://www.dimea2008.org/

Greek-Turkish conference on Statistical Mechanics and Dynamical Systems
11 – 17 Σεπτεμβρίου 2008
Ρόδος
Π: http://grtr.physics.uoc.gr/

33th International Congress on Micro and Nano Engineering 2008
15 – 19 Σεπτεμβρίου 2008
Αθήνα
Π: τηλ: 210-7499300

International Workshop on Electronics for Particle Physics
15 – 19 Σεπτεμβρίου 2008
Νάξος
Π: τηλ: 210-9730697

International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics
16 – 20 Σεπτεμβρίου 2008
Κως
Π: http://web.ift.uib.no/~pawel/icnaam.html

Διεθνές Συμπόσιο Ναυπηγών
17 – 18 Σεπτεμβρίου 2008
Αθήνα
Ο: Ελληνικό Τμήμα της Society of Naval Archotects and Marine Engineers
Π: κ. Κώστα Μαούνη, τηλ: 210-4528200, fax: 210-4526260, e-mail:sname.symposium@hotmail.com ,www.sname.org/sections/greece/symposium.htm.

1η Ημερίδα Αντισεισμικών Κατασκευών
19 Σεπτεμβρίου 2008
Θεσσαλονίκη
Ο: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων – ΑΣΤΕ”, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ
Π: τηλ: 2310-995679, http://aste.civil.auth.gr

XXIII Panhellenic Conference on Solid State Physics
21 – 24 Σεπτεμβρίου 2008
Ηράκλειο Κρήτη
Π: τηλ: 2810-391910-3

Συνέδριο με θέμα: Ετήσιο Συνέδριο στα θέματα Απελευθερωμένης Αγοράς Ηλεκτρισμού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη DEMSEE ’08
22 – 23 Σεπτεμβρίου 2008
Λευκωσία
Ο: ΕΤΕΚ, ΑΗΚ, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Εργαστήριο ΣΗΕ ΑΤΕΙ Κρήτης
Π: http://www.cyprusconferences.org/demsee08

16th International Conference on Modelling, Monitoring and Management of Air Pollution
22 – 24 Σεπτεμβρίου 2008
Σκιάθος
Π: http://www.wessex.ac.uk/conferences/2008/air08/index.html

Τετραήμερο Τεχνολογικής Αριστείας και Καινοτομίας
22 – 25 Σεπτεμβρίου 2008
Πάτρα
Ο: Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ) Παν/μίου Πατρών
Π: τηλ: 2610-993999, 996315-16

Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διαχείριση και Βελτίωση των Παράκτιων Ζωνών
23 – 27 Σεπτεμβρίου 2008
Μυτιλήνη
Ο: Εργαστήριο Λιμενικών Έργων του ΕΜΠ
Π: τηλ: 210-7722367, 7722375, fax: 210-7722368, e-mail:lhw@centarl.ntua.gr

Συνάντηση προόδου του ευρωπαϊκού προγράμματος ABITAS
24 – 25 Σεπτεμβρίου 2008
Πάτρα
Ο: Τμ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχ/κων, Εργαστ. Τεχνολογίας και Αντοχής Υλικών, Καθ. Σπ. Παντελάκης
Π: τηλ: 2610-993999, 996315-16

Biomedical Sciences and Methods in Archaeology
24 – 26 Σεπτεμβρίου 2008
Ηράκλειο Κρήτη
Π: τηλ: 210-9311004

The Sustainable City 2008
24 – 26 Σεπτεμβρίου 2008
Σκιάθος
Ο: Wessex Institute of Technology
Π: http://www.wessex.ac.uk/conferences/2008/index.html

5th International Conference on Urban Regeneration and Sustainability
24 – 26 Σεπτεμβρίου 2008
Σκιάθος
Π: http://www.wessex.ac.uk/conferences/2008/city08/index.html

17ο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
24 – 26 Σεπτεμβρίου 2008
Ιωάννινα
Ο: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Π: e-mail: gzachos@cc.uoi.gr , http://17conf.lib.uoi.gr/

1st World Summit on the Knowledge Society
24 – 28 Σεπτεμβρίου 2008
Αθήνα
Π: http://www.open-knowledge-society.org/welcome.htm

Διημερίδα με θέμα: HEPOS και σύγχρονα γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς: Θεωρία και υλοποίηση, προοπτικές και εφαρμογές
25 – 26 Σεπτεμβρίου 2008
Θεσσαλονίκη
Ο: Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ, “Κτηματολόγιο ΑΕ”
Π: καθ. Κ. Κατσάμπαλος, τηλ: 2310-996123, fax: 2310-996408, e-mail:kvek@topo.auth.gr και καθ. Χριστ. Κωστάκης, τηλ: 2310-996150, e-mail:kotsaki@topo.auth.gr

2ο Διεθνές Συνέδριο για την Ποιότητα και την Εμπορία των Αγροτικών Προϊόντων
25 – 27 Σεπτεμβρίου 2008
Χερσόνησο Κρήτη
Ο: CRETACERT
Π: http://cretacert2008.conferences.gr

Συνάντηση προόδου του ευρωπαϊκού προγράμματος SICON
26 Σεπτεμβρίου 2008
Πάτρα
Ο: Τμ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχ/κων, Εργαστ. Τεχνολογίας και Αντοχής Υλικών, Καθ. Σπ. Παντελάκης
Π: τηλ: 2610-993999, 996315-16

Διεθνές Συνέδριο με θέμα: Η Οχυρωματική Αρχιτεκτονική στο Αιγαίο και ο Μεσαιωνικός Οικισμός Αναβάτου Βίου
26 – 28 Σεπτεμβρίου 2008
Χίος
Π: Επιστημονική Επιτροπή Αναβάτου, τη: 22710-27791, fax: 22710-27566, e-mail: chioanav@otenet.gr

Globalisation, Media and Adult/Sexual Content: Challenges to regulation and research
29 – 30 Σεπτεμβρίου 2008
Αθήνα
Ο: Ινστιτούτο Οπτικοαουστικών Μέσων, Ινστιτούτο Επικοινωνιακών Σπουδών Πανεπιστήμιο του Leeds, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Π:  http://sgsei.wordpress.com/programme/IASTED International Conference on Nanotechnology and Applications
29 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2008
Ρέθυμνο Κρήτη
Π: http://www.iasted.org/conferences/home-615.htmlThe IASTED International Conference on Sensor Networks
29 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2008
Ηράκλειο Κρήτη
Π: http://www.iasted.org/conferences/home-626.html11th IASTED International Conference on Computers and Advanced Technology in Education
29 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2008
Ρέθυμνο Κρήτη
Π: http://www.iasted.com/conferences/home-614.html

DOSGEL 2008
29 Σεπτεμβρίου – 5 Οκτωβρίου 2008
Χερσονησσος Κρήτη
Π: τηλ: 2810-391910-3

10ο ετήσιο Συνέδριο Greek ICT Forum “Από τις Υποδομές στις Ψηφιακές Υπηρεσίες. Από το Γ! ΚΠΣ στο ΕΣΠΑ”
30 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2008
Αθήνα
Ο: www.ictplus.gr

4th International Conference on Prevention of Occupational Accident in a Changing Work Environment
30 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2008
Χερσόνησσος Κρήτη

C.O.P.S.E.S – Controlling Mesoscopic Phase Separation
30 Σεπτεμβρίου – 4 Οκτωβρίου 2008
Ναύπλιο
Ο: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Ευρωπαϊκή Ένωση
Π: τηλ: 2107722930, e-mail: neo24483@gmail.com ,http://physics.ntua.gr/copses

Ημερίδα με θέμα: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα με βάση τον
Ευρωκώδικα 2
1 Οκτωβρίου 2008
Αθήνα
Ο: ΤΕΕ, Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος
Π: Τμήμα Επιστημονικού και Αναπτυξιακού Έργου, τηλ: 210-3291252-4, e-mail:sci_work@central.tee.gr

1st International Conference on Hazardous Waste Management
1 – 3 Οκτωβρίου 2008
Χανιά Κρήτη
Π: http://www.hwm1.tuc.gr/

Συνέδριο για την Ποιότητα των Υδάτινων Πόρων
2 Οκτωβρίου 2008
Κρήτη
Ο: Ινστιτούτο Εγγειών Βελτιώσεων του ΕΘΙΑΓΕ, Παράρτημα Κρήτης ΓΕΩΤΕΕ
Π: κ. Σπύρος Βυζαντινόπουλος, τηλ: 2310-471577, 6944940964, κ. Ανδρέα Παναγόπουλο, τηλ: 2310-798790, 6932713041

4th Emerging Europe Energy Summit
2 – 3 Οκτωβρίου 2008
Αθήνα
Π: http://www.doingbusiness.ro/energy2008/

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης (SETN08)
2 – 4 Οκτωβρίου 2008
Σύρος
Ο: Ελληνική Εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης, Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
Π: τηλ: 22810-97000, fax: 22810-97009, http://setn08.syros.aegean.gr

6ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών
2 – 4 Οκτωβρίου 2008
Ιωάννινα
Ο: Εταιρεία Ερευνών Μεταλλικών Έργων (ΕΕΜΕ), Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) – Τμήμα Ηπείρου
Π: κα Βίκυ Μπεκιάρη, τηλ: 210-7722307, fax: 210-7723442, e-mail:bekiaryv@centarl.ntua.gr , amarin@central.tee.gr

The Forestadent Symposium
2 – 5 Οκτωβρίου 2008
Αθήνα
Π: τηλ: 210-6107213, fax: 210-6107864

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics
2 – 5 Οκτωβρίου 2008
Θεσσαλονίκη
Ο: Ελληνική Εταιρεία Logistics

5ο Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας της Εκπαίδευσης
3 – 5 Οκτωβρίου 2008
Πάτρα
Ο: Εργαστήριο Ιστορικού Αρχείου Διεθνούς & Ελληνικής Εκπαίδευσης, ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών, Καθ. Σ. Μπουζάκης
Π: τηλ: 2610-993999, 996315-16

5ο Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας της Εκπαίδευσης “Εκπαίδευση & Κοινωνική Δικαιοσύνη”
4 – 5 Οκτωβρίου 2008
Πάτρα
Ο: Εργαστήριο Ιστορικού Αρχείου Διεθνούς & Ελληνικής Εκπαίδευσης, ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών, Καθ. Σ. Μπουζάκης
Π: τηλ: 2610-993999, 996315-16

45th Eurotox 2008 Congress
5 – 8 Οκτωβρίου 2008
Κρήτη
Π: τηλ: 210-7499300

7ο Συνέδριο ΣΕΤΕ: Οι προσκλήσεις για την τουριστική πολιτική. Κυβερνητική αποτελεσματικότητα και ο νέος ρόλος για τον ιδιωτικό τομέα
6 – 7 Οκτωβρίου 2008
Αθήνα
Ο: ΣΕΤΕ
Π: τηλ: 210-9374050, 9374052, fax: 210-9374051, e-mail: tma@tma.travel

Διεθνές Υδρογεωλογικό Συνέδριο
8 – 10 Οκτωβρίου 2008
Αθήνα
Ο: Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογικής της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, Σύνδεσμος Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων Κύπρου
Π: τηλ: 210-5294157, e-mail: hydrogeology@aua.gr , http://www.iah-hellas.geol.uoa.gr

1o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο για το γάλα και τα προϊόντα του
9 – 10 Οκτωβρίου 2008
Αθήνα
Ο: Εθνική Επιτροπή Γάλακτος Ελλάδας
Π: τηλ: 210-5294651, fax: 210-5294616,
e-mail: ndcg@aua.gr , http://www.aua.gr/ndcg/galacto20.htm

39th Comite Maritime International
12 – 17 Οκτωβρίου 2008
Αθήνα
Ο: Greek Association of Maritime Law
Π: τηλ: 210-7499315

16th International Conference on Very Scale Integration
13 – 15 Οκτωβρίου 2008
Ρόδος
Π: http://vlsi.ee.duth.gr/vlsisoc-2008/

39th Comite Maritime International
13 – 18 Οκτωβρίου 2008
Αθήνα
Ο: Hellenic Maritime Law Association
Π: τηλ: 210-7499300, fax: 210-7713795

Ημερίδα με θέμα: Διπλή Ζεύξη Μαλιακού Κόλπου
15 Οκτωβρίου 2008
Αθήνα
Ο: ΤΕΕ
Π: Τμήμα Επιστημονικού και Αναπτυξιακού Έργου ΤΕΕ, τηλ: 210-3291252-4, e-mail: sci-work@central.tee.gr

IV International Symposium on Transboundary Waters Management
15 – 18 Οκτωβρίου 2008
Θεσσαλονίκη
Ο: Ganoulis J., e-mail: iganouli@civil.auth.gr , www.inweb.gr/twm4
Π: Τηλ: 2310-252105

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας
17 – 19 Οκτωβρίου 2008
Πάτρα
Ο: Τμήμα Φιλοσοφίας Παν/μίου Πατρών και Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία
Π: τηλ: 2610-993999

World Lottery Association & Trave Show 2008 Sharing the Values of Fortune
19 – 24 Οκτωβρίου 2008
Κρήτη
Π: τηλ: 210-3668800

3rd International Conference on Perfomance Evaluation Methodologies and Tools
20 – 24 Οκτωβρίου 2008
Αθήνα
Π: http://www.valuetools.org/

IASME International Conference on Dynamical Systems and Control
26 – 28 Οκτωβρίου 2008
Κέρκυρα
Π: http://www.wseas.org/conferences/2008/corfu/control/

2nd WASES/IASME International Conference on Renewable Energy Sources
26 – 28 Οκτωβρίου 2008
Κέρκυρα
Π: http://www.wseas.org/conferences/2008/corfu/res/

2nd WSEAS/IASME International Conference on Waste Management, Water Pollution, Air Pollution and Indoor Climate
26 – 28 Οκτωβρίου 2008
Κέρκυρα
Π: http://www.wseas.org/conferences/2008/corfu/wwai/

4th International Conference on Educational Technologies
26 – 28 Οκτωβρίου 2008
Κέρκυρα
Π: http://www.wseas.org/conferences/2008/corfu/edute/

7th International Conference on Non-Linear Analysis, Non-Linear Systems and Chaos
26 – 28 Οκτωβρίου 2008
Κέρκυρα
Π: http://www.wseas.org/conferences/2008/corfu/nolasc/

8th International Conference on Wavelet Analysis and Multirate Systems
26 – 28 Οκτωβρίου 2008
Κέρκυρα
Π: http://www.wseas.org/conferences/2008/corfu/wamus/

10th International Conference on Mathematical Methods and Computational Techniques in Electrical Engineering
26 – 28 Οκτωβρίου 2008
Κέρκυρα
Π: http://www.wseas.org/conferences/2008/corfu/mmactee/

13th International Anti-Corruption Conference
30 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου 2008
Αθήνα
Π: http://www.13iacc.org/welcome

21st International Sericultural Congress
3 – 6 Νοεμβρίου 2008
Αθήνα
Π: τηλ: 210-7257693

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας
5 – 7 Νοεμβρίου 2008
Αθήνα
Ο: Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής (ΕΤΑΜ), ΤΕΕ, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής του ΕΜΟ
Π: τηλ: 210-7721076, fax: 210-7722405, e-mail: soildyn@civil.ntua.gr ,www.eltam.gr , www.civil.ntua.gr/3-PCEEES

Διεθνές Επιχειρηματικό Συνέδριο “South East Europe Investment Conference
2008”
6 Νοεμβρίου 2008
Αθήνα
Ο: τηλ: 210-9984909

4ο Περιφερειακό Συνέδριο με θέμα: Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα & Συστήματα Ασφαλείας
6 – 7 Νοεμβρίου 2008
Θεσσαλονίκη
Ο: Ακαδημία ΙΝΑ, σε συνεργασία με τον ΟΤΕ
Π: κ. Ιωάννης Κώνστας, τηλ: 2310-489386, Fax: 2310-489387, e-mail:academy@inatelecom.org , www.esecurityforum.org

3ο Συνέδριο Κατασκευαστών
7 – 9 Νοεμβρίου 2008
Κυλλήνη Ηλείας
Ο: ΠΟΒΑΣ
Π: τηλ: 210-8056800

10ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογράφησης
12 – 14 Νοεμβρίου 2008
Ιωάννινα
Ο: Χαρτογραφική Επιστημονική Εταιρεία Ελλάδας
Π: http://xeee.web.auth.gr , τηλ: 2310-996133

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φραγμάτων
13 – 15 Νοεμβρίου 2008
Λάρισα
Ο: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας
Π: τηλ: 2410-535615, 257866, fax: 2410-255718, e-mail: tee_lar@tee.gr

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γραμματέων & Top Management Assistants
15 Νοεμβρίου 2008
Αθήνα
Ο: Q-Training
Π: τηλ: 210-9244468, www.secretaries.gr , κα Τένια Καρανίκα, κα Αφροδίτη Μπερεδήμα, e-mail: tkaranika@q-training.gr ή amperedima@q-training.gr

3ο Διεθνές Συνέδριο “Enertech 08”
20 – 23 Νοεμβρίου 2008
Αθήνα
Ο: LeaderExpo
Π: τηλ: 210-6141164, fax: 210-8024267, e-mail: info@leaderexpo.gr,http://www.leaderexpo.gr/el/energy-2008

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα
21 – 22 Νοεμβρίου 2008
Θεσσαλονίκη
Ο: ΕΝΕΠΡΟΤ
Π: τηλ: 2310-286680, 286182, fax: 2310-286680, e-mail: protypation@auth.grwww.eneprot.gr

2nd International Symmetria Meeting
21 – 23 Νοεμβρίου 2008
Αθήνα
Ο: Medical Symmetria Group
Π: τηλ: 210-6889291, www.symmetria-meetings.com

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα
21 – 22 Νοεμβρίου 2008
Θεσσαλονίκη
Ο: ΕΝΕΠΡΟΤ
Π: τηλ: 2310-286680, 286182, fax: 2310-286680, e-mail: protypation@auth.grwww.eneprot.gr

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics
21 – 22 Νοεμβρίου 2008
Θεσσαλονίκη
Ο: Ελληνική Εταιρεία Logistics
Π: τηλ: 2310-257813, www.logistics.org.gr

2nd International Symmetria Meeting
21 – 23 Νοεμβρίου 2008
Αθήνα
Π: http://www.symmetria-meetings.com/

Ημερίδα με θέμα: Ο Ρόλος και η Συμβολή της ΕΛΕΜΚΕ στην πιστοποίηση προσωπικού ΜΚΕ και στην προώθηση και στη Προώθηση ΜΚΕ στην Ελλάδα, για την Ασφάλεια των Κατασκευών και του Κοινωνικού Συνόλου
26 Νοεμβρίου 2008
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΕΛΕΜΚΕ)
Π: e-mail: hsnt@hsnt.gr , prasian@central.ntua.gr , www.hsnt.gr

Συμπόσιο για την Τυποποίηση
27 – 28 Νοεμβρίου 2008
Αθήνα
Ο: ΤΕΕ
Π: Τμήμα Τυποποίησης ΤΕΕ, τηλ: 210-3225094, e-mail: standard@central.tee.gr

Συνέδριο με θέμα: 170 χρόνια Πολυτεχνείο, οι Μηχανικοί και η Τεχνολογία στην Ελλάδα
3 – 4 Δεκεμβρίου 2008
Αθήνα
Ο: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Π: κα Μαρία Γεραμπίνη, τηλ: 210-7721876, fax: 210-7721878, e-mail:mili@central.ntua.gr

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας
3 – 6 Δεκεμβρίου 2008
Αθήνα
Ο: Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, τομέας Οικονομικών της Υγείας
Π: τηλ: 210-6889100, www.healthcongress.gr

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
4 – 5 Δεκεμβρίου 2008
Αθήνα
O: Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
Π: Μ. Κούρτελη, κιν: 6982432757, e-mail: hellasgi@otenet.gr , www.hellasgi.gr

Global Forum for Media Development
7 – 10 Δεκεμβρίου 2008
Αθήνα
Π: http://www.gfmd-athensconference.com/

Διεθνές Επιχειρηματικό Συνέδριο “South East Europe Insurance Conference
2008”
10 Δεκεμβρίου 2008
Αθήνα
Ο: τηλ: 210-9984909

Συνέδριο με θέμα Εξελίξεις στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών
13 Δεκεμβρίου 2008
Πάτρα
Ο: Τμ. Μηχ/κών Η/Υ & Πληροφορικής Παν/μίου Πατρών και Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλ/χων Μηχ/κων Η/Υ και Πληροφορικής (Παράρτημα Δυτ. Ελλάδας)
Π: τηλ: 2610-993999, 996315-16

Διεθνές Συνέδριο “Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης: το Μέλλον της Επιστημονικής Επικοινωνίας”
15 – 16 Δεκεμβρίου 2008
Αθήνα
Ο: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
Π: κ. Μαργαρίτης Προέδρου, τηλ: 210-7273966, e-mail: openaccess@ekt.gr ,http://www.openaccess.gr/conference2008/

6th International Conference on History- From Ancient to Modern
29 Δεκεμβρίου 2008 – 1 Ιανουαρίου 2009
Αθήνα
Ο: Athens Institute for Education and Research
Π: τηλ: 210-3634210, fax: 210-3634209, e-mail: atiner@atiner.gr