Επιστημονικά Συνέδρια, Έτος: 2002

Ημερίδα “Ολυμπιακά έργα και πράσινο”

17 Ιανουαρίου 2002

Αθήνα

Ο: Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Π: τηλ. 0310-278.817/8, 010-52.94.552, 52.94.841, fax: 0310-236.308, 010-52.94.553

Συνέδριο “A year after the liberalisation of energy sector: Challenges and prospects of the future”

17 – 18 Ιανουαρίου 2002

Αθήνα

Ο:

Π: τηλ. 94.08.750-2

Συνέδριο “Οι προοπτικές των αερομεταφορών στην Ελλάδα”

25 – 26 Ιανουαρίου 2002

Πειραιάς

Ο:

Π: τηλ. 98.84.004, fax: 98.83.059

l Συνέδριο “Οι επιχειρήσεις στη Νέα Οικονομική Πραγματικότητα”

28 – 29 Ιανουαρίου 2002

Αθήνα

Ο: Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων, Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων (ΕΕΔ)

Π: τηλ. 010-21.12.000, fax: 010-21.12.020-1

l 3o Venture Capital Forum

29 – 30 Ιανουαρίου 2002

Αθήνα

Ο: Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων, Ταμείο Ανάπτυξης και Οικονομίας

Π: τηλ. 010-33.87.112

l Συνέδριο “Oil, Gas and Electricity Conference – The latest developments in the energy sector”

30 – 31 Ιανουαρίου 2002

Αθήνα

Ο:  The Economist Conferences for Greece & Cyprus

Π:  τηλ. 010-94.08.750-2

1o Outdoor Advertising & Media

1 Φεβρουαρίου 2002

Αθήνα

Π: τηλ. 010-61.36.720

l 49th International Congress Clefs D’ or

9 – 14 Φεβρουαρίου 2002

Αθήνα

Π: 32.39.744, fax: 32.41.720, 41.17.150, fax: 41.22.096

1o Συνέδριο “Πρόσφατες εξελίξεις της έρευνας στον τομέα των μεταφορών”

21 – 22 Φεβρουαρίου 2002

Αθήνα

Ο: Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών (ΙΜΕΤ)

Π: 77.21.280, 67.92.052, fax: 77.21.237, 67.26.126

1ο Επιστημονικό Συνέδριο Τμήματος Ιατρικής Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης

21 – 23 Φεβρουαρίου 2002

Θεσσαλονίκη

Ο: Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Π: τηλ. 0310-999.256, 999.259

Strategic’s 2nd Eastern Mediterranean It & TELECOMS FORUM 2002

25 – 26 Φεβρουαρίου 2002

Λευκωσία, Κύπρος

Διεθνές Συνέδριο και Έκθεση “2nd Yugoslavia summit”

25 – 26 Φεβρουαρίου 2002

Βελιγράδι

Π: τηλ. 010-72.89.000

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

28 Φεβρουαρίου – 1 Μαρτίου 2002

Αθήνα

Ο: Hellas Gis – Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Π: τηλ. 64.46.776, 64.45.718

l 1ο Διεθνές Συνέδριο “Διαχείρηση στερεών αποβλήτων για βιώσιμη ανάπτυξη στον 21ο αιώνα”

28  Φεβρουαρίου  – 2 Μαρτίου 2002

Αθήνα

Ο: Ελληνική Εταιρεία Διαχείρησης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ)

Π: τηλ.: 86.27.598, και την Οργανωτική Επιτροπή, Δρ. Α. Σκορδίλης, τηλ.: 86.54.950, 0944-22.14.19

1ο Περιβαντολλογικό Συνέδριο Μακεδονίας

2 – 4 Μαρτίου 2002

Θεσσαλονίκη

Ο: Ένωση Ελλήνων Χημικών

Συνέδριο της Pricewaterhouse Coopers “Η Σύγκλιση Επιχειρηματικών Στόχων και Προσωπικής Εξέλιξης”

7 – 8 Μαρτίου 2002

Αττική

Ο: Pricewaterhouse Coopers

Π: τηλ. 010-68.74.774, 68.74.755

Διημερίδα Μεταφοράς Τεχνολογίας “Υλικά – Κατασκευές – Θαλάσσιες Τεχνολογίες – Περιβάλλον”

7 – 8 Μαρτίου 2002

Χαλκίδα

Ο: Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας

Π: Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, τηλ. 010-72.73.923, fax: 010-72.46.824

Συνέδριο Τμήματος Χημείας

7 – 8 Μαρτίου 2002

Πάτρα

Ο: Τμήμα Χημείας του Παν/μίου Πατρών

Π: τηλ. 0610-993.999, fax: 0610-994.999

Διεθνές Συνέδριο “Ελαχιστοποίηση Συνεπειών από Σεισμούς”

14 – 16 Μαρτίου 2002

Λευκωσία

Ο: Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Imperial College of Science, Technology and Medicine of London

Π: τηλ.: +357-22-309225, fax: +357-22-316873

Διεθνές Φόρουμ “Υδρόραμα 2002” με θέμα: “Ολοκληρωμένη Διαχείριση του νερού – Το κλειδί για την αειφορία των υδατικών πόρων”

21 – 22 Μαρτίου 2002

Αθήνα

Ο: ΕΥΔΑΠ

Π: Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων ΕΥΔΑΠ, τηλ. 21.44.183, 21.44.064, fax: 21.44.185

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Ο έφεδρος αξιωματικός στον 21ο αιώνα”

30 – 31 Μαρτίου 2002

Χίος

Ο: Ανώτατη Πανελλήνια Ομοσπονδία Εφέδρων Αξιωματικών

Π:  τηλ.: 02710 – 44.391, 44.333, fax: 02710 – 44.379

EURO-SUSTAIN 2002

2 – 5  Απριλίου 2002

Ρόδος

Ο: Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης

Π: κα Ξηρογιαννοπούλου, τηλ.: 031 – 996.011, fax: 031 – 996.012

Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology Conference, CAA 2002, “The Digital Heritage of Archaeology”

2 – 6  Απριλίου 2002

Ηράκλειο – Κρήτη

Ο: Ινστιτούτο Πληροφορικής – Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Π: τηλ.: 081 – 391.910, fax: 081 – 391.915

l 3rd European Conference “Organizational Knowledge learning and capabilities”

5 – 6  Απριλίου 2002

Αθήνα

Ο:

Π: 89.64.531-8

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής  & Αθλητισμού

5 – 7 Απριλίου 2002

Θεσσαλονίκη

Ο: Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Επιστημονική Συνάντηση – Σύνοδος “Αθήνα 2002”

11 – 12 Απριλίου 2002

Αθήνα

Ο: Ελληνική Επιτροπή CIGRE (E.E. CIGRE)

Π:  τηλ.: 010-51.92.138, fax: 010-51.92.324

l 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο  Τεχνητής Νοημοσύνης (ΣΕΤΝ-02)

11 – 12 Απριλίου 2002

Θεσσαλονίκη

Ο: Ελληνική Εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης και το Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης

Π: Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης, κ. Σταυρουλάκης, τηλ. 031-998.441, fax: 031-998.419, κ. Γ. Ρεφανίδης, τηλ. 031 – 998.418, 998.402, fax: 031 – 998.419

8th European  PVM/MPI  User’s Group Meeting

17 – 20 Απριλίου 2002

Σαντορίνη

Π: τηλ. 98.84.004, fax: 98.83.059

5ο Συμπόσιο Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG

18 – 19 Απριλίου 2002

Αθήνα

Ο: KPMG

Π: τηλ. 010-60.62.111

Προσυνέδριο στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Συνεδρίου “Ενέργεια 2002”

18 – 20 Απριλίου 2002

Εύβοια

Ο: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας, ο Δήμος Χαλκίδας και το Περιφερειακό Τμήμα Εύβοιας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Π: τηλ.: 010-92.12.741

Επιστημονική Συνάντηση “Προστασία και ανάπτυξη των ιστορικών πόλεων”

18 – 20 Απριλίου 2002

Κέρκυρα

Ο: Τεχνικό Επιμελητήριο, Δήμος Κερκυραίων, Ελληνικό Τμήμα ICOMOS

Π: τηλ.: 06610-30.058

lΣυνέδριο “Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην Κοινωνία της Πληροφορίας”

18 – 21 Απριλίου 2002

Αθήνα

Ο: Ένωση για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Π: τηλ. 010-36.29.286, 36.88.036, fax: 010-36.29.286

4ο Διεθνές Συνέδριο “Πολίτες – Βιώσιμη Ανάπτυξη – Περιβάλλον (Μεσόγειος – Νοτιοανατολική Ευρώπη – Μαύρη Θάλασσα”

19 – 23 Απριλίου 2002

Αθήνα

Ο: Ίδρυμα Μεσογειακής Συνεργασίας

Π: κ. Κ. Πανταζοπούλου, τηλ.: 010-38.10.465, 010-38.39.259

8th European Week Conference – Tourism and the 4 “C’ S”

22 – 28 Απριλίου 2002

Καβάλα

Ο: Τ.Ε.Ι. Καβάλας

Π: Τ.Ε.Ι. Καβάλας, κ. Μ. Παπακωνσταντίνου, τηλ. 0510-462.201

65ο Παγκόσμιο Συνέδριο του Διεθνούς Αθλητικού Τύπου

23 – 28 Απριλίου 2002

Αρχαία Ολυμπία

Ο: Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου

Π: κα Βασιλάκη, τηλ. 010 – 36.34.719

European Workshop “Research on Solar Thermal techniques for Building – Enerbuild

29 Απριλίου 2002

Αθήνα

Ο: University of Athens – Department of Applied Physics – Laboratory of Meteorology

Π: τηλ: 010-9730697, fax: 010-9767208

Διεθνές Συνέδριο για τις κατασκευές σκυροδέματος σε σεισμικές περιοχές

6 – 9 Μαίου 2002

Αθήνα

Ο: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Π: τηλ.: 010-3235779

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Η συμβολή της Στατιστικής στην ανάπτυξη της περιφέρειας”

8 – 11 Μαίου 2002

Ιωάννινα

Ο: Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο

Π: Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, τηλ.: 010-3303909

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και την Εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση”

9 – 11 Μαίου 2002

Ρέθυμνο – Κρήτη

Ο: Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών – Σχολή Επιστημών της Αγωγής – Πανεπιστήμιο  Κρήτης

Π: κ. Π. Μιχαηλίδης, τηλ.: 08310-77627

14ο Συνέδριο Διεθνούς Δικτύου Σχολείων Παραγωγικής Μάθησης ” Η σχέση αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην εκπαίδευση της Κοινότητας και την Παραγωγική Μάθηση”

11 – 18 Μαίου 2002

Πάτρα

Ο: Κίνηση “ΠΡΟΤΑΣΗ”

Π: τηλ. 0610-993.999, fax: 0610-994.999

1st International Yachting Symposium

13 – 16 Μαίου 2002

Αθήνα

Ο: Ελληνικός Σύνδεσμος Μεσιτών & Εμπειρογνωμόνων Θαλαμηγών, Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού

Π: τηλ. 010-3392502

10th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean (IMAM)

13 – 17 Μαίου 2002

Ρέθυμνο, Κρήτη

Ο: Τμήμα Ναυπηγικής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και το Hellenic Institute of Marine Technology

Π: τηλ.: 010-80.79.013, fax: 010-80.78.342

1ο Πανελλήνιο FORUM “Παρόν και Μέλλον της Επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης”

17 – 18 Μαίου 2002

Αθήνα

Ο: Ελληνικός Σύνδεσμος Εταιρειών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΛ.Σ.Ε.Κ.Ε.Κ.)

Π: ΕΛ.Σ.Ε.Κ.Ε.Κ., κ. Π. Ξυπολιά, τηλ.: 010-82.58.500, κ. Κ. Μπακιρτζή, τηλ.: 010-86.55.763

Διήμερο Συμπόσιο “1o Forum: Το παρόν και το μέλλον της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα”

17 – 18 Μαίου 2002

Ξενοδοχείο “Caravel”, Αθήνα

Ο: Ελληνικός Σύνδεσμος Εταιρειών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΛ.Σ.Ε.Κ.Ε.Κ.)

Π: ΕΛ.Σ.Ε.Κ.Ε.Κ., κ. Π. Ξυπολιά, τηλ.: 010-82.58.500, κ. Κ. Μπακιρτζή, τηλ.: 010-86.55.469

l 4ο Ετήσιο Συνέδριο “Ο Εκπαιδευτικός και η Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση”

17 – 19 Μαίου 2002

Πάτρα

Ο: Μονάδα Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης – Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Παν/μίου Πατρών

Π: κα Κοζία, τηλ. 0610 – 997.645, 0610 – 997.799, fax: 0610 – 997.645

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Ελλήνων που σπούδασαν στην Ιταλία

17 – 19 Μαίου 2002

Καρδίτσα

Ο: Ελληνοϊταλικός Σύνδεσμος Φιλίας και Συνεργασίας

Π: τηλ.: 04410-75.440

Πολυσυνέδριο “Money Show 2001”

18 Μαίου 2002

Τρίπολη

Ο: Organotecnica

Π: τηλ. 010-9671020

Πολυσυνέδριο “Money Show 2001″

18 – 19 Μαίου 2002

Λαμία

Ο: Organotecnica

Π: τηλ. 010-9671020

Symposium on Tissue Engineering Science: Critical elements in the Research & Development Continuum”

19 – 24  Μαίου 2002

Μύκονος

Π:  τηλ. 36.34.944, 36.32.950, fax: 36.31.690

9th Thessaloniki Forum

20 – 21 Μαίου 2002

Θεσσαλονίκη

Ο: Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο

Strategic’s Broadband & Mobility Conference 2002 “Διαμορφώνοντας το Μέλλον: Οράματα για τις Ευρυζωνικές Επικοινωνίες στον 21ο αιώνα”

20 – 21 Μαίου 2002

Αθήνα

Ο:

Π:  τηλ.: 010-7229571, fax: 010-7224531

Συνέδριο “Διαμορφώνοντας το Μέλλον: Οράματα για τις Ευρυζωνικές Επικοινωνίες στον 21ο αιώνα”

20 – 21 Μαίου 2002

Αθήνα

Ο:

7ο Διεθνές Συμπόσιο “Η φυσική ραδιενέργεια στο περιβάλλον”

20 – 24 Μαίου 2002

Ρόδος

Ο: Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας – Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

Π: τηλ.: 010-7722911-12, fax: 010-7722914

Ημερίδα “Οδηγία Πλαίσιο 2000/60 για τα νερά”

22 Μαίου 2002

Αθήνα

Ο: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Π: τηλ.: 010-77.22.884

6ο Βαλκανικό Συνέδριο Επιχειρησιακής Έρευνας

22 – 24 Μαίου 2002

Θεσσαλονίκη

Ο: Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών / Παράρτημα Μακεδονίας – Θράκης

Π: τηλ. 0310-244987, fax: 0310-239926

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο “Ο Ελληνικός Τύπος, 1784 έως σήμερα”

23 – 26 Μαίου 2002

Αθήνα

Ο: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων

Π: 010-3392500-2

Δ΄  Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών

24 – 25 Μαίου 2002

Πάτρα

Ο: Εταιρεία Ερευνών Μεταλλικών Έργων

Π: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών – Παν/μιο Πατρών, τηλ.: 0610-997654

Επιστημονικό Διήμερο τεχνολογίας κατασκευών “Αντοχή και ενέργεια 2002”

24 – 25 Μαίου 2002

Αθήνα

Ο:

Π:  τηλ.: 010-5245632

1ο Διεθνές Συμπόσιο Αισθητικής

24 – 25 Μαίου 2002

Αθήνα

Π: τηλ. 36.34.944, 36.32.950, fax: 36.31.690

Συνέδριο Φιλοσοφίας

24 – 26 Μαίου 2002

Πάτρα

Ο: Τμήμα Φιλοσοφίας του Παν/μίου Πατρών

Π: τηλ. 0610-993.999, fax: 0610-994.999

13ο Συνέδριο της Εταιρείας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων “Μετατρέποντας την ευκαιρία σε υπεροχή. Τρεις διεθνείς προσωπικότητες συζητούν για το management υπεροχής και την ελληνική ευκαιρία”

30 – 31 Μαίου 2002

Αθήνα

Ο: Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ)

Π: τηλ. 68.94.323-4, fax: 68.31.748

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο ” Άλγεβρα και  Θεωρία των Αριθμών”

30 Μαίου – 2 Ιουνίου 2002

Πάτρα

Ο: Τμήμα Μαθηματικών του Παν/μίου Πατρών

Π: τηλ. 061-997.137, 997.397, fax: 061-997.137

Συνέδριο “Μέθοδοι μέτρησης της φέρουσας ικανότητας και διαχείρισης επισκεπτών σε προστατευόμενες περιοχές”

31 Μαίου – 1 Ιουνίου 2002

Αθήνα

Ο: WWF Ελλάς

Π:  τηλ.: 010-3314893

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

31 Μαίου – 2 Ιουνίου 2002

Αθήνα

Ο: Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΠΕΠΦΑ)

Π: τηλ./fax:  010-32.21.104

1st Panhellenic Symposium of Aesthetics

31 Μαίου – 1 Ιουνίου 2002

Αθήνα

Π: τηλ. 010-3634944, 010-3632950, fax: 010-3631690

Επιστημονικό Συμπόσιο “Η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση: Το παράδειγμα της διδασκαλίας των μαθημάτων της Φιλοσοφίας και της Στατιστικής”

31 Μαίου – 1 Ιουνίου 2002

Ιωάννινα

Ο: Τομέας Φιλοσοφίας Τμήματος ΦΠΨ – Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

2ο Συνέδριο “Εκπαίδευση Γλωσσικών Μειονοτήτων: Εκπαιδευτικοί μιλούν σε εκπαιδευτικούς για τις εμπειρίες τους”

1 – 2 Ιουνίου 2002

Θεσσαλονίκη

Ο: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Π: κα Εύη Καλλιμάνη, κα Νόπη Τριανταφυλλίδου, Τηλ: 0310-991.239, Fax: 0310-991.256

2nd EVRS Congress

1 – 4 Ιουνίου 2002

Χαλκιδική

Π: τηλ.: 010-32.15.600, Fax: 010-32.19.296

The Posidonia Congress

3 Ιουνίου 2002

Αθήνα

Ο:

Π:  τηλ: 010-42.83.608

SWIFT – Switchable Facade Meeting

3 – 4 Ιουνίου 2002

Σαντορίνη

Π: τηλ: 010-9730697, fax: 010-9767208

 

6th International Conference “The Occurrence, Properties and Utilization of  natural Zeolites”

3 – 7 Ιουνίου 2002

Θεσσαλονίκη

Ο: Τμήμα Χημείας – Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης

Π: Καθ. Π. Μισαηλίδης, 031 – 997.789, fax: 031 – 997.753

1st HAICTA’S Conference

6 – 7 Ιουνίου 2002

Αθήνα

Ο: Hellenic Association of Information and Communication Technology in Agriculture, Food and Environment

Συνέδριο “Advanced Networking Technologies and Applications 2002”

6 – 7 Ιουνίου 2002

Αθήνα

Ο: OTE-Consulting

Π: τηλ.: 010-68.7 9.786

Συνέδριο “Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας των τροφίμων”

6 – 7 Ιουνίου 2002

Αθήνα

Ο: Ελληνική Εταιρεία Πληροφορικής & Επικοινωνιών στη Γεωργία, τα Τρόφιμα και το Περιβάλλον

Π: καθ. Α. Σιδερίδης, τηλ.: 010-5294172

1ο Διεθνές Συνέδριο Υδατοκαλλιεργειών, Αλιευτικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης”

8 – 10 Ιουνίου 2002

Αθήνα

Ο: Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ιχθυολόγων

Π: κ. Μιχ. Χατζηευσταθίου, τηλ.: 0977-299332

9th Colloquium on Structural Information and Communication Complexity”

10 – 12 Ιουνίου 2002

Άνδρος

Ο: Computer Technology Institute in Greece

Διεθνές Συνέδριο του NESIS (New Economy Statistical Information System)

10 – 14 Ιουνίου 2002

Ολυμπία Ηλείας

Ο: New Economy Statistical Information System

Π: τηλ.: + 352 45 914, 587

Διεθνές Συνέδριο “Magnetic Coupling of the Solar Atmosphere”

11 – 15 Ιουνίου 2002

Σαντορίνη

Ο: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Max Planck Institute for Aeronomy

Π: τηλ: 010-9730697, fax: 010-9767208

Παγκόσμιο Συνέδριο “Ενέργεια 2002”

12 – 14 Ιουνίου 2002

Αθήνα

Ο: Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων

Π: τηλ.: 010-92.12.741 – 744, fax: 010-92.17.928

8th International Conference “Computer Aided design, Manufacture and Operation in the railway and other Advanced Mass transit Systems”

12 – 14 Ιουνίου 2002

Λήμνος

Bachelier Finance Society, 2nd World Congress (BFS 2002)

12 – 15 Ιουνίου 2002

Αγία Πελαγία, Κρήτη

Ο: Bachelier Finance Society

Συνέδριο “European Industrial Cases Association”

12 – 15 Ιουνίου 2002

Αθήνα

Π: τηλ. 36.34.944, 36.32.950, fax: 36.31.690,

1ο Συνέδριο Οικονομικών Διευθυντών

13 – 14 Ιουνίου 2002

Αθήνα

Ο: KPMG

Π: τηλ.: 010- 6062100

14ο Eτήσιο Συνέδριο  “Εταιρική διακυβέρνηση: Διαφάνεια και προστασία των επενδυτών στις εισηγμένες εταιρείες”

13 – 15 Ιουνίου 2002

Χανιά

Ο: Ένωση Ευρωπαίων Δικηγόρων

Π: τηλ.: 010-72.0 6.900

Πανελλήνιο Επιστημονικό Συμπόσιο “Περιβάλλον και Γεωργία”

14 – 16 Ιουνίου 2002

Αργοστόλι, Κεφαλονιά

Ο: Ίδρυμα Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Πατρών

Π: τηλ.: 010-8658986, 010-3820077,

11th IST Mobile Communications Summit 2002

16 – 19 Ιουνίου 2002

Θεσσαλονίκη

Ο: Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Π: Δρ. Ν. Παυλίδου, τηλ./fax: 0310-996.285

Συνέδριο “Netweek’s Corporate e-Learning Forum 2002 – Fostering Knowledge as the Ultimate Competitive Advantage”

19 Ιουνίου 2002

Αθήνα

Π: τηλ.: 010-61.3 6.720

17ο Ετήσιο Συνέδριο του European Venture Capital Association (EVCA)

19 – 21 Ιουνίου 2002

Αθήνα

Συνέδριο “Ελληνική Οικονομία 2002: Επενδύσεις & Επιχειρηματικότητα”

22 Ιουνίου 2002

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς

Ο: British Graduate Society

Π: τηλ.: 010-72.4 9.029-31

Συνέδριο “Πόλη και Πολιτισμός”

25 – 26 Ιουνίου 2002

Πάτρα

Ο: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών και ο Δήμος Πατρέων

8th IMACS Conference on Applications of Computer Algebra

25 – 28 Ιουνίου 2002

Βόλος

Ο: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Π:

3rd Workshop on Mems for Millimeterwave Communications “MEMSWAVE”

26 – 28 Ιουνίου 2002

Ηράκλειο – Κρήτη

Π: 0810-391910-3, fax: 0810-391915

Διημερίδα “Το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα”

27 – 28 Ιουνίου 2002

Αθήνα

Ο: Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας

Διεθνές Συνέδριο “Τυπογραφία και οπτική επικοινωνία: Ιστορία, θεωρία, εκπαίδευση”

26 – 30 Ιουνίου 2002

Θεσσαλονίκη

Ο: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Π: τηλ.:  0310-252339

Επιστημονική Συνάντηση “Κοινωνικές πρακτικές και χωρική πληροφορία: Ευρωπαϊκή και Ελληνική εμπειρία στα ΓΣΠ”

27 – 28 Ιουνίου 2002

Θεσσαλονίκη

Ο: Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και ο Τομέας Κτηματολογίου, Φωτομετρίας και Χαρτογραφίας του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης

Π: κ. Πουρναρά, τηλ.: 0310-996.148

4ο Συνέδριο Υπολογιστικής Μηχανικής, GRACM 2002

27 – 29 Ιουνίου 2002

Πάτρα

Ο: Ελληνική Εταιρεία Υπολογιστικής Μηχανικής (ΕΛΕΤΥΜ)

Π: Εργαστήριο Μηχανικής των Ρευστών και Ενέργειας του Παν/μίου Πατρών, 0610-996.343, fax: 0610-996.344

“Cherry  – tomato Santorini  International Meeting”

27 – 29 Ιουνίου 2002

Σαντορίνη

Π: τηλ: 010-9730697, fax: 010-9767208

1ο Διεθνές Συνέδριο Παιδείας “Εκπαιδευτικές Μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο”

29 – 30 Ιουνίου 2002

Αθήνα

Ο: Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας

Π: τηλ. 010-61.40.137-8, fax: 010-61.40.139

14th International Conference “Digital Signal processing” (DSP 2002)

1 – 3 Ιουλίου 2002

Σαντορίνη

Ο: Εργαστήριο Ηλεκτρονικής – Παν/μιο Πατρών

Π: τηλ. 061-997.463, fax: 061-997.456, e-mail: dsp2002@upatras.gr 

6ο Διεθνές Συνέδριο “Προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος”

1 – 5 Ιουλίου 2002

Σκιάθος

Ο: Τμήματα  Πολιτικών Μηχανικών – Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παν/μίου  Θεσσαλίας και το Stevens Institute of Technology USA

Π: Καθ. Αν. Λιακόπουλος, τηλ. 0421-74.111, Επ. Καθ. Αθ. Κούγκουλος, τηλ. 0421-74.480

International Conference “Differential, Difference Equations and their Applications”

1 – 5 Ιουλίου 2002

Πάτρα

Ο: Τμήμα Μαθημαιτκών του Παν/μίου Πατρών

Π: Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Παν/μίου Πατρών, τηλ. 0610-993.999, fax: 0610-994.999, e-mail: confer@upatras.gr

2ο Διεθνές Συνέδριο “Η Διδασκαλία των Μαθηματικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση”

1 – 6 Ιουλίου 2002

Λιμένας Χερσονήσου – Κρήτη

Ο: Τμήμα Μαθηματικών του Παν/μίου Κρήτης

Π: κ.Χ. Κουρουνιώτης, e-mail: chrisk@math.uoc.gr κ. Κ. Τζανάκης,tzanakis@edc.uoc.gr

1o Forum για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα

2 Ιουλίου 2002

Αθήνα

Ο: Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης

Π: τηλ: 010-68.23.050, e-mail: izyg@netnews.gr

Διεθνές Συνέδριο “Nonsmooth/Nonconvex Mechanics with Applications in Engineering”

5 – 6 Ιουλίου 2002

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Ο: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών – Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης

Π: καθ. Κ. Μπανιοτόπουλος, τηλ.: 0310-995753, e-mail:ic2002pdp@civil.auth.gr

22ο Συμπόσιο Ποίησης “Τα ποιήματα που μ’ αρέσουν”

5 – 7 Ιουλίου 2002

Πάτρα

6ο Παγκόσμιο Πολυσυνέδριο (CSCC 2002)

7 – 14 Ιουλίου 2002

Ρέθυμνο – Κρήτη

Ο: Τακτική Έδρα Υπολογιστών της (Ανωτάτης Στρατιωτικής) Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, το HIEST, η WSEAS, η IMCS κ.α.

Π: e-mail: crete2002@wseas.org

20th Inernational Conference on Organometallic Chemistry

7 – 12 Ιουλίου 2002

Κέρκυρα

Διεθνές Συνέδριο “Mobile Business 2002”

8 – 9 Ιουλίου 2002

Αθήνα

Ο: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Π: τηλ.: 010-82.03.654, fax: 010-82.03.685, e-mail: mBusiness-2002@aueb.gr

Διεθνές Συνέδριο “ΓΕΦΥΡΕΣ”

8 – 9 Ιουλίου 2002

Πάτρα

Ο:

16th Congress of the Association of European Schools of Planning (XVI AESOP Congress)

10 – 15 Ιουλίου 2002

Βόλος

Σ: 400

Ο: Association of European Schools of Planning (AESOP)

Π: 0421 – 74.110, fax: 0421 – 74.181

Επιστημονική Συνάντηση “Κοινωνικές πρακτικές και χωρική πληροφορία: Ευρωπαϊκή και ελληνική εμπειρία στα Γ.Σ.Π.”

11 – 12 Ιουλίου 2002

Θεσσαλονίκη

Ο: Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και  Τομέας Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας & Χαρτογραφίας – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Π: Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών –  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, κα Πουρναρά,, τηλ.:  0310-996124

5ο Διεθνές Συνέδριο “Διαπολιτιστική Εκπαίδευση – Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα”

11 – 14 Ιουλίου 2002

Πάτρα

Ο: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Π: τηλ. 0610-993.999, fax: 0610-994.999, e-mail: confer@upatras.gr

Διεθνές Συνέδριο “IVSA 2002 Visualizing Community, State and Nation – images of power & social bond”

13 – 18 Ιουλίου 2002

Σαντορίνη

Ο: International Visual Sociology Association, Πάντειο Παν/μιο – Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε.

Π: τηλ: 010-9730697, fax: 010-9767208, e-mail: ivsa2002@heliotopos.net

36ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Συνέδριο

15 – 19 Ιουλίου 2002

Θεσσαλονίκη

Ο: Σώμα Ελλήνων Προσκόπων

Π: κ. Ευσταθίου, τηλ.: 010-72.90.097

International Conference “Current advances and trends in Nonparametric statistics

15 – 19 Ιουλίου 2002

Λιμήν Χερσονήσου – Κρήτη

Ο: Institute of Mathematical Statistics (IMS), Nonparametrics Section of the American Statistical Association (ASA)

Διεθνές Συνέδριο “Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση”

17 – 19 Ιουλίου 2002

Σάμος

Ο: Ινστιτούτο Ερευνών Ανατολικού Αιγαίου, University College of the Fraser Valley

Π: κα Ν. Πυρίνη, τηλ. 010-64.59.812, fax: 010-64.59.813, e-mail:ineag@otenet.gr

7th Annual Congress of the European College of Sport Science

17 – 20 Ιουλίου 2001

Αθήνα

Σ: 1000

Π: 74.99.300

1ο Ελληνικό Συμπόσιο Διαχείρισης Δεδομένων – ΕΣΔΔ 2002″

18 – 19 Ιουλίου 2002

Αθήνα

Ο: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς,  Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ)

Π: ΙΤΥ, κ. Γ. Θεοδωρίδης, τηλ.: 010-3416220

ΙΕ Συμπόσιο Ιστορίας και Τέχνης “Η επανάχρηση του παρελθόντος”

19 – 21 Ιουλίου 2002

Μονεμβασιά

Ο: Μονεμβασιώτικος Όμιλος, το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας

Π: κ. Α. Μάλλιαρης, τηλ: 010-72.10.536, fax: 010-72.37.767

7ο Συνέδριο Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Αθλητικής Επιτροπής

24 – 28 Ιουλίου 2002

Αθήνα

Ο: European College of Sport & Science

Π: 010-74.99.300

XXX Συνέδριο IAHR ‘Water Engineering and Research in a Learning Society: Modern Developments and Traditional Concepts

24 – 29 Αυγούστου  2002

Θεσσαλονίκη

Ο: International Association of Hydraylic Engineering and Research (IAHR)

Π: Καθ. Ι. Γκανούλης, τηλ. 0310-995.682, 0310-995.689, fax: 0310-995.681, 0310-995.658 e-mail: 2003iahr@auth.gr

8th European Conference on Chemistry and the Environment

31 Αυγούστου – 4 Σεπτεμβρίου 2002

Αθήνα

Σ: 500

Π: τηλ.: 74.99.300, fax: 77.05.752

8th Colloquium crustacea Decapoda Mediterranea

2 – 6 Σεπτεμβρίου 2002

Κέρκυρα

Ο: University of Athens – School of Biology – Department of Zoology-Marine

Π: τηλ/fax: 010-72.74.369, e-mail: mthessal@biol.uoa.gr

ISPRS Commission V Symposium 2002

2 – 6 Σεπτεμβρίου 2002

Κέρκυρα

Ο: International Society for Photogrammetry and Remote Sensing

Π: Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης, Καθ. Α. Κουσουλάκου, τηλ. 0310 – 99.61.38, fax: 0310 – 99.61.28, e-mail: kusulaku@eng.auth.gr

5ο Διεθνές Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υδατικών Πόρων “Διαχείριση Υδατικών Πόρων στην Εποχή των Αλλαγών”

4 – 8 Σεπτεμβρίου 2002

Αθήνα

O: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών και η Ελληνική Επιτροπή για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων

Π: Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων – Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τηλ.: 010-77.22.624, 010-77.22.700, fax: 010-77.22.632,

e-mail: water@survey.ntua.gr

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Ανάλυσης

5 – 7 Σεπτεμβρίου 2002

Χανιά – Κρήτη

Ο: Πολυτεχνείο Κρήτης

Συνάντηση Εργασίας “Δυνατότητες ανάπτυξης εφαρμογών γεωθερμικής ενέργειας στα νησιά Αιγαίου”

5 – 7 Σεπτεμβρίου 2002

Μήλος

Ο: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η Διεθνής Γεωθερμική Ένωση

Π: τηλ.: 010-97.30.697, fax: 010-97.67.208

2nd International Multidisciplinary Delphi Conference “Ecological Dynamics and Human Nature. The risk of a mass extinction of life on the planet”

5 – 8 Σεπτεμβρίου 2002

Δελφοί

Ο: Hellenic Cultural Heritage S.A. Cultural Olympiad 2001 – 2004, Delphi Society, National Hellenic Research Foundation

19th European Conference “Applied Thermodynamics”

6 – 10 Σεπτεμβρίου 2002

Σαντορίνη

Meeting of the European Molecular Liquid Group

7 – 15 Σεπτεμβρίου 2002

Ρόδος

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής:  κ. Σάμιος

Π: 74.99.300, fax: 77.05.752

ICSEB VI – VI  International Congress of  Systematic and Evolutionary Biology

9 – 16 Σεπτεμβρίου 2002

Πάτρα

Ο: Τομέας Βιολογίας Φυτών – Τμήμα Βιολογίας – Πανεπιστήμιο Πατρών, International Organisation for Systematic and Evolutionary Biology

Π: Πανεπιστήμιο Πατρών, fax: 0610-996.213, e-mail: icseb@biology.upatras.gr

1st International Conference “Recent Advances in High Energy Physics and Accelerators”

10 – 14 Σεπτεμβρίου 2002

Π: 98.84.004, fax: 98.83.059

6th European Congress of Higher Agricultural Education

11 – 14 Σεπτεμβρίου 2002

Ηράκλειο – Κρήτη

Π: 0810-391910-3, fax: 0810-391915

Conference “Sea Transport and Tourism in the Eastern Mediterranean in the Antiquite”

12 – 15 Σεπτεμβρίου 2002

Π: τηλ: 010-9730697

Διεθνές Συνέδριο “Galaxies and Chaos, Theory and Observations”

16 – 19 Σεπτεμβρίου 2002

Αθήνα

Ο: Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδημίας Αθηνών

Π: τηλ.: 010-36.13.589, 010-36.31.606, fax: 010-36.31.606, e-mail:gc2002@cc.uoa.gr

Διεθνές Συνέδριο Αυτοματισμού

18 – 20 Σεπτεμβρίου 2002

Πάτρα

Ο: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τ/Υ Πανεπιστημίου Πατρών

Π: τηλ. 0610-993.999, fax: 0610-994.999, e-mail: confer@upatras.gr

Επιστημονικό Συνέδριο “Atmospheric Chemistry within the Earth System: From regional pollution to global change”

18 – 25 Σεπτεμβρίου 2002

Κρήτη

Ο: International Association of Meteorology of Atmospheric Sciences, Commission of Atmospheric Chemistry and Global Pollution, International Global Atmospheric Chemistry Project

Π: e-mail:icag@chemistry.uch.gr

EMEMACH 2002 “Electric, magnetic & Electromagnetic Methods Applied to Cultural Heritage”

19 – 21 Σεπτεμβρίου 2002

Π: τηλ: 010-9730697

Ε΄ Παγκόσμιο Συνέδριο Ποντιακού Πολιτισμού

19 – 21 Σεπτεμβρίου 2002

Θεσσαλονίκη

Ο: Ομοσπονδίες Ποντιακού Ελληνισμού

Π: κα Τζανεράκη, τηλ.: 0310-996.715

Technology Symposium on Bentonite bonded moulding sand

20 – 22 Σεπτεμβρίου 2002

Π: τηλ: 010-9730697, fax: 010-9767208

38ο Διεθνές Συνέδριο “Το Παλμικό Φαινόμενο στο Σχεδιασμό: αντιμετωπίζοντας αιχμές, υφέσεις και επαναλήψεις στον κύκλο της ζήτησης”

21 – 26 Σεπτεμβρίου 2002

Αθήνα

Ο: Διεθνής Ένωση Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ISOCARP)

Π: 010-38.20.076-7, fax: 010-38.20.076, e-mail: sepox@tee.gr

Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Πληροφορικής & Τεχνολογίας

23 – 29 Σεπτεμβρίου 2002

Πάτρα

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής: κ. Ι. Καφέζας

Π: τηλ. 0610-993.999, fax: 0610-994.999, e-mail: confer@upatras.gr

8ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρχαιολόγων

24 – 29 Σεπτεμβρίου 2002

Θεσσαλονίκη

Ο: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού – 16η Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Σ: 800

Π: τηλ: 0310-425.159

Συνέδριο “Airlines & Airports Understanding Each Other”

25 Σεπτεμβρίου 2002

Αθήνα

Ο: Hazlis & Rivas Co

Π: τηλ: 010-94.08.750-2, fax: 010-94.08.753

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας

25 – 28 Σεπτεμβρίου 2002

Ιωάννινα

Ο: Εργαστήριο Μετεωρολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και η Ελληνική Μετεωρολογική Εταιρεία

2nd WSEAS International Conference “Simulation, Modelling and Optimization” (ICOSMO 2002)

2nd WSEAS International Conference “Signal, Speech and Image Processing” (ICOSSIP 2002)

2nd WSEAS International Conference “Multimedia, Internet amd Video Technologies” (ICOMIV 2002)

2nd WSEAS International Conference “Robotics, Distance Learning and Intelligent Communication Systems” (ICRODIC 2002)

25 – 28 Σεπτεμβρίου 2002

Σκιάθος

Ο: WSEAS

Π: e-mail: skiathos2002@wseas.org

Συνέδριο Ανακύκλησης Νερού στη Περιοχή της Μεσογείου

26 – 27 Σεπτεμβρίου 2002

Ηράκλειο – Κρήτη

Ο: Διεθνή Εταιρεία Νερού

Π: Δρ. Α, Αγγελάκης, 081 – 245.851, 225.833, fax: 081 – 245.873, e-mail:angelak@chemistry.uoc.gr , κ. Ν. Παπαδογιαννάκης, 081 – 245.581, fax:245.878, e-mail: Med2002secretariat@nagref-her.gr

2ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο “Φυτοφάρμακα και Συναφείς Οργανικές Ενώσεις στο Περιβάλλον”

26 – 29 Σεπτεμβρίου 2002

Κέρκυρα

Ο: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Τμήμα Χημείας – ΠΣΕ “Εφαρμοσμένης Αγρο-Οικολογίας”, Πανελλήνια Ένωση Χημικών – Περιφερικό Τμήμα Ηπείρου, Κέρκυρας, Λευκάδας

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή “Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και της Πληροφορίας στην Εκπαίδευση”

26 – 29 Σεπτεμβρίου 2002

Ρόδος

Ο: Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής – Παν/μιο Αιγαίου

Π: τηλ. 0241 – 99.127, 99.075,

fax: 0241-99.099, e-mail: etpe2002@rhodes.aegean.gr

Διεθνές Συνέδριο “Χριστιανική Ανθρωπολογία και Βιοτεχνολογική Πρόοδος”

26 – 29 Σεπτεμβρίου 2002

Κρήτη

Ο: Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ), η Ευρωπαϊκή Εταιρεία για τη Μελέτη της Επιστήμης και τη Θεολογίας και το Πολυτεχνείο Κρήτης

Π: ΟΑΚ, τηλ: 08240-22.245, fax: 08240-22.060, e-mail: oac@otenet.gr

Διεθνές Συνέδριο “Μεταφράζοντας στον 21ο αιώνα: Τάσεις και Προοπτικές”

27 – 29 Σεπτεμβρίου 2002

Θεσσαλονίκη

Ο: Τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., η Ελληνική Εταιρεία Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας (GALA) και Recontres Linguistiques Mediterraneennes

Π: τηλ.: 0310-997.523, 0310-997.484, fax: 0310-997.522, e-mail:trad2002@frl.auth.gr

Ωκεανογραφικό Συνέδριο “Oceanographic aspects for a sustainable Mediterranean

27 – 29 Σεπτεμβρίου 2002

Αθήνα

Ο: Σύλλογος Ελλήνων Ωκεανογράφων, European Foundation of Marine Sciences and Technology Societe

Π: τηλ. 010-72.74.269, fax: 010-72.74.592, e-mail: seok@oceanographers.gr

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θερμικής Ανάλυσης

27 – 29 Σεπτεμβρίου 2002

Θεσσαλονίκη

Ο: Ελληνική Εταιρεία Θερμικής Ανάλυσης

Π: Τμήμα Χημείας του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/νίκης, Αν. Καθ. Μ. Λάλια-Καντούρη, e-mail: lalia@chem.auth.gr

6η Ετήσια Διεθνής Ημερίδα & Μετεκπαιδευτικό Μάθημα

28 Σεπτεμβρίου 2002

Αθήνα

Ο: Μονάδα Μαστού της Β΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής του Εθνικού Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών

Π: τηλ. 010-77.11.673, 010-77.56.336

Συνέδριο “Ακουστική 2002”

30 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2002

Πάτρα

Ο: Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής (ΕΛ.ΙΝ.Α.)

Π: Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχ/κών, κ. Δ. Σκαρλάτο, τηλ.: 0610-997.747, e-mail: skarlat@mech.gr και Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, κ. Ι. Μουρτζόπουλο, τηλ.: 0610-996.474, e-mail: mourjop@wcl.ee.upatras.gr

7th ERCIM Workshop “Users Interfaces for all”

Οκτώβριος 2002

Ηράκλειο – Κρήτη

Ο: Ινστιτούτο Πληροφορικής – Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – Πανεπιστήμιο Κρήτης

Π: Καθ. Κ. Στεφανίδης, 081 – 391.741, fax: 081 – 391.740, e-mail:cs@ics.forth.gr

4ο Εθνικό Συνέδριο Μη καταστροφικών Ελέγχων και 2ο Διαβαλκανικό

Τέλος Οκτωβρίου 2002

Χανιά

Ο: Ελληνική Εταιρεία Μη Καταστροφικών Ελέγχων

Π: Τράπεζα Πληροφοριών ΤΕΕ, τηλ. 010-36.71.100, fax: 010-36.71.101, e-mail:webmaster@tee.gr

Διεθνές Συνέδριο “Manufacturing Engineering in co-operation with Eureka & Factory”

1 – 4 Οκτωβρίου 2002

Χαλκιδική

Ο: ΕΚΕΤΑ

Π: τηλ: 0310-996.076

3η Συνάντηση “Ερευνητικές δραστηριότητες στα φαινόμενα ροής ρευστών στην Ελλάδα”

2 – 3 Οκτωβρίου 2002

Πάτρα

Ο: Εργαστήριο Τεχνικής Θερμοδυναμικής – Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Πανεπιστήμιο Πατρών

Π: τηλ.: 0610-991.497, 0610-996.163, fax: 0610-997.271, e-mail:flow2002@mech.upatras.gr

8ο Συνέδριο Εφαρμογών Πληροφορικής

3 – 5 Οκτωβρίου 2002

Θεσσαλονίκη

Ο: Helexpo

Π: τηλ.: 0310-291.572

6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο

3 – 6 Οκτωβρίου 2002

Θεσσαλονίκη

Ο: Τμήμα Γεωλογίας – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Π: τηλ.: 0310-998.555, fax: 0310 – 998.552, e-mail: geography6cong@auth.gr

7ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης

4 – 5 Οκτωβρίου 2002

Έδεσσα

Π: τηλ.: 03810 – 23.101, 20.300, fax: 03810 – 24.359, e-mail:edp@edessacity.gr

1ο Μεσογειακό και 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολλαπλασιαστικού Υλικού

4 – 6 Οκτωβρίου 2002

Χαλκιδική

O: Marcom

Π: τηλ: 0310-275.769

2ο Διεθνές Συνέδριο “Η Παιδεία στην Αυγή του 21ου Αιώνα. Ιστορικό – Συγκριτικές Προσεγγίσεις”

4 – 6 Οκτωβρίου 2002

Πάτρα

Ο: Εργαστήριο Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής και Διεθνούς Εκαπίδευσης -Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης – Παν/μιο Πατρών

Π: κα Μπερδούση, κα Παπαδοπούλου, κ. Στεφανίδης, κ. Κόκκινος, κ. Κατεργάρης, τηλ. / fax: 0610-997.685, 996.278, e-mail: bouzakis@upatras.gr,didaskal@upatras.gr

5η Διεθνής Συνάντηση για την αποκατάσταση των μνημείων της Ακρόπολης

4 – 6 Οκτωβρίου 2002

Αθήνα

Π: τηλ.: 010- 74.99.300

2ο Διεθνές Συνέδριο Βιολογικών Επιπτώσεων από Ηλεκτρομαγνητικά πεδία”

7 – 11 Οκτωβρίου 2002

Ρόδο

Ο: ΕΚΕΦΕ  “Δ” και το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Π: τηλ. 010-65.03.129, e-mail: conf2002@ariadne-t.gr

7ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Εντομολογίας

7 – 13 Οκτωβρίου 2002

Θεσσαλονίκη

Ο: Ελληνική Εντομολογική Εταιρεία

Π: κ. Ιωαννίδης, τηλ./ fax: 0310-998.853, e-mail: matilda@agro.auth.gr

Ετήσιο Συνέδριο “Η Ελληνική Οικονομία μπροστά στη σύγκλιση: Υποδομές Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών”

10 Οκτωβρίου 2002

Αθήνα

Ο: Teamworks

Π: κα Β. Καλογεροπούλου, τηλ: 010-61.99.286-293

Συνέδριο: “Εικόνα και Παιδί”

11 – 13 Οκτωβρίου 2002

Θεσσαλονίκη

Ο: Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Π: κα Χ. Σιαμίδου, τηλ.: 0310-262.165, fax: 0310-995.042, e-mail:iconandchild@nured.auth.gr

5η Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση για τα Αναστηλωτικά έργα, έργα συντήρησης και αρχαιολογικές έρευνες στην αθηναϊκή Ακρόπολη”

11 – 13 Οκτωβρίου 2002

Αθήνα

Ο: Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης

Π: τηλ. 82.01.144

5ο Διεθνές Συνέδριο Sky Art

15 – 19 Οκτωβρίου 2002

Δελφοί και Ικαρία

Ο: Center for Advanced Visual Studies του ΜΙΤ (Massachusetts Institute of Technology), το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού (Παράρτημα Νέας Υόρκης), το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών (ΕΚΔΠ) και το Υπουργείο Πολιτισμού

5ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Συστηματικής Επιστήμης “Το σύστημα στο πλαίσιο του”

16 – 19 Οκτωβρίου 2002

Κρήτη

Ο: Ευρωπαϊκή Ένωση Συστηματικής Επιστήμης Ελληνική Εταιρεία Συστηματικής Επιστήμης

Π: τηλ.: 081 – 391.910

E’ Παγκόσμιο Συνέδριο Ποντιακού Ελληνισμού

19 – 21 Σεπτεμβρίου 2002

Θεσσαλονίκη

Ο: Ομοσπονδίες Ποντιακού Ελληνισμού

Π: κα Τζανεράκη, τηλ.: 0310-996.715

International Banking Forum “Private Banking & Asset Management: Current Trends in the Global Financial Environment”

22 – 23 Οκτωβρίου 2002

Αθήνα

Ο: Hazlis & Rivas Co,

Π: τηλ: 010-94.08.750-2, fax: 010-94.08.753

5ο Συνέδριο “Βασική και Εφαρμοσμένη Χημική Έρευνα”

22 – 24 Οκτωβρίου 2002

Ιωάννινα

Ο: Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και η Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Π: κα Παπαστεργίου, e-mail: ntpapact@cc.uoi.gr

2η Διεθνής Έκθεση & Συνέδριο Τηλεπικοινωνιών Expo Comm Southest Europe

22 – 25 Οκτωβρίου 2002

Αθήνα

Ο:

Π: τηλ.: 210-72.89.000, fax: 210-72.95.978, e-mail: y.koulaki@pgihellas.gr

Συνέδριο “Οι Τηλεπικοινωνίες στην υπηρεσία του Πολίτη”

23 – 24 Οκτωβρίου 2002

Αθήνα

Ο: Ινστιτούτο Ερευνών, Μελετών, Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής Χωρών Ν. Α. Ευρώπης

Π: τηλ.: 010-72.89.000

7th ERCIM Workshop “User Interfaces for all”

23 – 25 Οκτωβρίου 2002

Ηράκλειο Κρήτης

O: European Research Consortium for Informatics and Mathematics

Π: Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, τηλ.: 0810-391.741, fax: 0810-391.740, e-mail: cs@isc.forth.gr

7ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας “Η Νησιώτικη Χαρτογραφία”

24 – 26 Οκτωβρίου 2002

Λέσβος

Ο: Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Π: Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Γεωγραφίας, κ. Ν. Σουλακέλλη, τηλ: 02510-36412, fax: 02510-36448, e-mail: n.soulakellis@aegean.gr, κα Σ. Ανωμερίτου, τηλ: 02510-36.428, e-mail: xeee2002@geo.aegean.gr

Συνέδριο “Ελευθέριος Βενιζέλος και ελληνική πόλη. Πολεοδομικές πολιτικές και κοινωνικοπολιτικές ανακατατάξεις”

24 – 27 Οκτωβρίου 2002

Χανιά

Ο: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Βενιζέλος” και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)

Π: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Βενιζέλος”, τηλ.: 08210-56.008, fax: 08210-56.009, e-mail: venadmin@otenet.gr , Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας – Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, τηλ.: 010-77.23.818, 010-77.23.793, fax: 010-77.23.819

5ο Συνέδριο Ένωσης Αστικολόγων “Η πρόσφατη τροποποίηση του δικαίου”

25 – 26 Οκτωβρίου 2002

Αίθουσα Τελετών Ιονίου Πανεπιστημίου, Κέρκυρα

Π: τηλ.: 010- 74.99.300

Συμπόσιο “Apology Days in Ioannina 2002”

25 – 26 Οκτωβρίου 2002

Ιωάννινα

Ο: Ουρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Π:  τηλ.: 010-94.01.616

Συνέδριο “Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο και Περιφερειακή Ανάπτυξη”

30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2002

Θεσσαλονίκη

Ο: Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Polyfunction Polymers for Functional Nanostructures and Mesoscale Surface Engineering

30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2002

Λιμήν Χερσονήσου – Κρήτη

Ο: τηλ.: 2810-391910

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ταξιδιωτικών Πρακτόρων “Τουρισμός & Οικονομία”

Νοέμβριος 2002

Δράμα

Ο: Νομαρχία Δράμας, η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ν.Ε.ΠΟ.Τ.Α.

Π: Ν.Ε.ΠΟ.Τ.Α., τηλ.: 25210-62.453, fax: 25210-62.452, e-mail:nepota@otenet.gr

Ημερίδα “Εξειδίκευση τουριστικού προϊόντος ανά περιφέρεια”

1 Νοεμβρίου 2002

Θεσσαλονίκη

Ο: ΕΟΤ

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics 2002 “Από την εμπειρία στη γνώση”

1 – 2 Νοεμβρίου 2002

Αθήνα

Ο: Ελληνική Εταιρεία Logistics

Π: τηλ.: 210-36.34.944, Fax: 210-36.31.690, e-mail: info@era.gr

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιβάλλοντος “Περιβάλλον, Ενέργεια και Ανάπτυξη”

1 – 3 Νοεμβρίου 2002

Ρόδος

Ο: Ένωση Ελλήνων Φυσικών

Π: τηλ.: 210-36.35.701, e-mail: eef@otenet.gr

1ο Διεθνές Συνέδριο Κλασικού Αθλητισμού “Ο κλασικός αθλητισμός στον νέο αιώνα”

1 – 3 Νοεμβρίου 2002

Τρίκαλα

Ο: Βασιλική Ομοσπονδία κλασικού Αθλητισμού Ισπανίας, Εθνική Σχολή Προπονητών Κλασικού Αθλητισμού Ισπανίας, Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών και Αθλητικών Σωματείων

Π: Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τηλ.: 04310-47.057, fax: 04310-47.042

4ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Μη Καταστροφικών Ελέγχων και 2ο Διαβαλκανικό Συνέδριο των Ενώσεων Μη Καταστροφικών Ελέγχων “Non Destructive Testing: Skills – Applications – Innovations”

2 Νοεμβρίου 2002

Αθήνα

Ο: Ελληνική Εταιρεία Μη Καταστροφικών Ελέγχων

Π: κ. Πρασιανάκη, τηλ.: 210-77.21.312, e-mail: prasian@central.ntua.gr

Συνέδριο “Sandler Sales Institute, USA-Greece. 180ο από τον παραδοσιακό τρόπο εκπαίδευσης πωλήσεων”

2 Νοεμβρίου 2002

Αθήνα

Ο: Human Capital Improvement SA

Π: τηλ.: 210-92.18.172, e-mail: hcapital@otenet.gr

Πολυσυνέδριο “Money Show 2002”

2 Νοεμβρίου 2002

Αθήνα

Ο: Organotecnica, τηλ.: 210-967 1020, e-mail: organotecnica@ath.forthnet.gr

Συνέδριο “Τουριστική Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα”

3 Νοεμβρίου 2002

Ηλεία

Ο: Ινστιτούτο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΙΝΑΔΕ)

Π: τηλ: 210-33.92.500-10, e-mail: office@iForce.gr

Συνέδριο MED Power 2002

4 – 6 Νοεμβρίου 2002

Αθήνα

Ο: Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και τα Τμήματα του IEE (Institution of Electrical Engineering) Ελλάδος, Ισραήλ και Κύπρου

Π: τηλ.: 210-36.34.944, fax: 210-36.32.950

7ο Εθνικό Συνέδριο “Ήπιες Μορφές Ενέργειας”

6 – 8 Νοεμβρίου 2002

Πάτρα

Ο: Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Παν/μίου Πατρών

Π: Εργαστήριο Μηχανολογίας – Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών – Πολυτεχνική Σχολή – Παν/μιο Πατρών κα Κλεάνθη Ζαχαροπούλου, 061 – 965.278, fax: 061 – 996.129, e-mail: kleanthis@helios.mech.upatras.grκαι στο Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, 031 – 996.084, fax: 031 – 996.019, e-mail: tsill@eng.auth.gr

19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας “Η πολυμορφικότητα της Χημείας και οι εφαρμογές της”

6 – 10 Νοεμβρίου 2002

Φοιτητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κρήτης, Κρήτη

Ο: Ένωση Ελλήνων Χημικών

Π: κα Κ. Τσιμπογιάννη, τηλ.: 210-38.21.524, e-mail: info@eex.gr

12η Συνάντηση Ελλήνων Χρηστών των γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) ArcInfo – ArcView

7 – 8 Νοεμβρίου 2002

Αθήνα

Ο: Marathon Data Systems

Π: τηλ.: 210-61.98.866, Fax: 210-61.98.825, E-mail: marathon@otenet.gr

9ο Συνέδριο Επικοινωνίας της ΕΕΔΕ

7 – 8 Νοεμβρίου 2002

Αθήνα

Ο: ΕΕΔΕ

Π: τηλ.: 210-32.46.215, e-mail: admin@adee.gr

Συνέδριο “Προγράμματα διδασκαλίας στην εκπαίδευση των βαλκανικών χωρών”

8 – 9 Νοεμβρίου 2002

Δράμα

Ο: Εταιρεία Επιστημών Αγωγής Δράμας και η Βαλκανική Εταιρεία Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης

Π: τηλ.: 25210-47.923, fax: 25210-38.598

2ο Συνέδριο “Τουρισμός και Πολιτισμός – Αιγαίο και Ανάπτυξη”

8 – 10 Νοεμβρίου 2002

Μυτιλήνη

Ο: ICOMOS και το ΕΜΠ

Π: e-mail: icomoshellenic@tee.grangelos@survey.ntua.granapliotou@mail.gr

Συνέδριο “Προγράμματα Διδασκαλίας στην εκπαίδευση των Βαλκανικών χωρών”

8 – 10 Νοεμβρίου 2002

Δράμα

Ο: Εταιρεία Επιστημών Αγωγής Δράμας και Βαλκανική Εταιρεία Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης

Π: Εταιρεία Επιστημών Αγωγής Δράμας, κ. Β. Χατζηθεοδωρίδη, τηλ: 05210-47.923, 0973-902561, κ. Ν. Γεωργιάδη, τηλ: 05210-24.041, 0937-995466

6ο Πανελλήνιο Υδρογεωλογικό Συνέδριο “Η υφαλμύρωση των υπόγειων υδάτων”

8 – 10 Νοεμβρίου 2002

Ξάνθη

Ο: Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας και ο Σύνδεσμος Γεωλόγων – Μεταλλειολόγων Κύπρου

Π: Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών – Πολυτεχνική Σχολή – ΔΠΘ, τηλ.: 25410 – 79.692

19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας

8 – 10 Νοεμβρίου 2002

Κομοτηνή

Ο: Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία – Παράρτημα Ε.Μ.Ε. Ροδόπης

Π: Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, τηλ.: 010-36.17.784, fax: 010-36.41.025

2ο Διεθνές Συνέδριο Κοινωνιολογίας “Κοινωνιολογία: Μάθημα Ελευθερίας”

8 – 10 Νοεμβρίου 2002

Θεσσαλονίκη

Ο: Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων (Παράρτημα θεσσαλονίκης), το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Π: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, κ. Θ. Οικονόμου, τηλ.: 0310-996.422, fax: 0310-271.323, e-mail: ikonomou@econ.auth.gr

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο “Φλώρινα 1912 – 2002, Ιστορία και Πολιτισμός”

8 – 10 Νοεμβρίου 2002

Φλώρινα

Ο: Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης – Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας

Π: κ. Βοσκοπούλου, τηλ. 0385 – 29.294 – Γραμματεία κοσμητείας, τηλ. 0385 – 45.095, 031 – 991.001

Συνέδριο “Η τέχνη του χορού σήμερα – Εκπαίδευση, παραγωγή, παράσταση”

9 – 10 Νοεμβρίου 2002

Αθήνα

Ο: Σύνδεσμος Υποτρόφων του Κοινοφελούς Ιδρύματος “Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης”

Π: Ίδρυμα “Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης”, κα Μ. Λογιάδου, τηλ.: 210-37.13.000, e-mail: pubrel@onassis.gr

7ο Εθνικό Συνέδριο για την Ενέργεια “Ενέργεια & Ανάπτυξη 2002”

12 – 13 Νοεμβρίου 2002

Αθήνα

Ο: Δήλος Επικοινωνίες ΑΕ

Π: τηλ.: 210-36.28.457, fax: 210-36.16.446, e-mail:marketing@deloscomm.gr

Διεθνές Συνέδριο “Γεωργικές στατιστικές στη νέα χιλιετία. Η πρόκληση των αγροπεριβαλλοντικών δεικτών ως εργαλείο για το σχεδιασμό της αειφόρου ανάπτυξης της γεωργίας”

13 – 15 Νοεμβρίου 2002

Χανιά

Ο: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, το Υπουργείο Γεωργίας και ηEurostat

Π: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, κα Β. Μπενάκη, τηλ: 010-32.89.212,fax: 010-52.34.167, e-mail: vasbenaki@statistics.gr , κ. Ι. Νικολαϊδη, τηλ: 010-32.89.020, e-mail: giannikol@statistics.gr

Συνέδριο “Αριστοτέλης 2002”

14 – 15 Νοεμβρίου 2002

Θεσσαλονίκη

Ο: Ε.Ε.Δ.Ε.

Π: τηλ.: 210-21.12.000, e-mail: eede@eede.gr

3ο Ετήσιο Συνέδριο – Digital World Forum 2002 “Στρατηγικές για την επόμενη μέρα – Προκλήσεις για τους Χρήστες, Ευκαιρίες για τον Κλάδο και Νέα Επιχειρηματικά Μοντέλα”

18 – 19 Νοεμβρίου 2002

Αθήνα

Π: τηλ.: 210-72.2 9.571

Συνέδριο “Ηλεκτρονικές πληρωμές στην Ευρώπη”

19 Νοεμβρίου 2002

Αθήνα

Ο: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Π: Τράπεζα της Ελλάδος, Γραφείο Επίβλεψης Συστημάτων Πληρωμής, κα Γ. Καραγεώργη, τηλ: 210-32.02.220, fax: 210-32.44. 642, e-mail:gkarageorgis@bankofgreece.gr

Συνέδριο “Περιβάλλον  – Βιώσιμη Ανάπτυξη”

20 – 22 Νοεμβρίου 2002

Καρπενήσι

Ο: Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

3ο Διεθνές Συνέδριο “Τα Ασφαλτικά Μίγματα και Οδοστρώματα”

21 – 22 Νοεμβρίου 2002

Θεσσαλονίκη

Ο: Το Εργαστήριο Οδοποιίας του Τομέα Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ

Π: τηλ. 2310 -995.826, 995.835, fax: 2310-995.789, e-mail: iconfbmp@civil.gr

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας “Η κοινωνία της υπαίθρου σε ένα μεταβαλλόμενο αγροτικό χώρο”

21 – 23 Νοεμβρίου 2002

Αθήνα

Ο: Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας

Π: Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας του Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών, Καθ. Λ. Καζακόπουλος, τηλ.: 210-52.94.773, e-mail: leokaz@aua.gr

Διεθνές Συνέδριο “Γλώσσα και Μαθηματικά στην προσχολική Ηλικία”

22 – 23 Νοεμβρίου 2002

Ρέθυμνο – Κρήτη

Ο: Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Π: κα Α. Κορνηλάκη, τηλ. 08310-77.663, fax: 08310-77.654, e-mail:ekornilaki@edc.uoc.gr

Πολυσυνέδριο “Money Show 2002”

23 – 24 Νοεμβρίου 2002

Πειραιάς

Π: Organotecnica, τηλ.: 210-96.7 1.020, e-mail: organotecnica@ath.forthnet.gr

Β’ Πανελλήνιο Συνέδριο για τις παράκτιες ζώνες

25 – 28 Νοεμβρίου 2002

Αθήνα

Ο: Εργαστήριο Λιμενικών Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)

Π: τηλ.: 210-77.22.367, fax: 210-77.22.368, e-mail: lhw@central.ntua.gr

The 2004 Paralympics Summit “Providing an environment of Excellence & Accessibility for the Mind, Body & Spirit”

26 – 27 Νοεμβρίου 2002

Αθήνα

Ο: Hazlis & Rivas Co

Π: τηλ: 010-94.08.750-2, fax: 010-94.08.753

Συνέδριο “Και μετά το 2004, τι; Τα οικονομικά των μεγάλων τεχνικών έργων και της αγοράς ακινήτων”

26 – 28 Νοεμβρίου 2002

Αθήνα

Ο: Όμιλο Καλοφωλιά

Π: τηλ.: 210-61.72.700, e-mail: kexhibit@mail.kapatel.gr

3o Συνέδριο EuroGOOS “Building the European Capacity in Operational Oceanography”

3 – 6 Δεκεμβρίου 2002

Ο: Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΚΘΕ)

Π: τηλ.: 210-98.20.214, fax: 210-98.33.095, e-mail: eurogoos2002@ncmr.gr

3η Επιστημονική Διημερίδα της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδας

7 – 8 Δεκεμβρίου 2002

Θεσσαλονίκη

Ο: Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδας

Π: e-mail: info@egve.gr

27ο Συνέδριο της European International Business Academy (EIBA)

8 – 10 Δεκεμβρίου 2002

Αθήνα

Ο: ΕΙΒΑ

Π: τηλ.: 010-74.99.300

Congress ” ERC BLS/AED Instructor’s Course

9 – 10 Δεκεμβρίου 2002

Αθήνα

Π: κ. Καβαλιεράτος, τηλ. / fax: 210-69.72.396, e-mail: ckavalie@hotmail.com

The 3rd Cyprus Summit “Countdown… to European Accession”

9 – 10 Δεκεμβρίου 2002

Λευκωσία – Κύπρος

Ο: Hazlis & Rivas Co

Π: τηλ: 010-94.08.750-2, fax: 010-94.08.753

Συνέδριο “Σύγχρονα Συστήματα Τραμ”

9 – 10 Δεκεμβρίου 2002

Πάτρα

Ο: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Παν/μίου Πατρών

Π: τηλ. 2610-993.999, fax: 2610-994.999, e-mail: confer@upatras.gr

9ο Συνέδριο “Πέρα από τα σύνορα: Ευκαιρίες και προκλήσεις για τις ελληνικές επιχειρήσεις στην εποχή της παγκοσμιοποίησης”

11 – 12 Δεκεμβρίου 2002

Αθήνα

Ο: Ινστιτούτο Διοικήσεως Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών (ΙΔΙΠ-ΠΥ) της ΕΕΔΕ

Π: fax: 010-21.12.020 – 21, e-mail: idip-py@eede.gr

Money Show 2002

14 – 15 Δεκεμβρίου 2002

Θεσσαλονίκη

Ο: Organotechnica

Συνέδριο “Μουσεία και Τοπικές Κοινωνίες”

16 – 18 Δεκεμβρίου 2002

Δελφοί

Ο: Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης