Ειρήνη Τόλη: “Στην πρώτη γραμμή της μάχης, στον αγώνα για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του συνεδριακού και MICE τουριστικού προϊόντος”

Ανεξάρτητα όμως από αυτήν την τρέχουσα πρόκληση,  η πραγματικότητα είναι ότι ούτως ή άλλως διανύουμε μια περίοδο μεγάλων αλλαγών για τον Ελληνικό Τουρισμό και οφείλουμε ως επαγγελματίες να μην σταθούμε απαθείς παρατηρητές των εξελίξεων. Πρέπει να προτείνουμε τρόπους όχι μόνο για να προσαρμοστούμε, αλλά κυρίως να παίξουμε το ρόλο του ρυθμιστικού παράγοντα στις αλλαγές και στις νέες προκλήσεις.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον λοιπόν αλλά έχοντας ως προίκα την πολυετή μας εμπειρία είμαστε εδώ για να καθορίσουμε τους βασικούς πυλώνες στη χάραξη της στρατηγικής που θα μας οδηγήσει στο μέλλον του συνεδριακού και MICE τουρισμού.

Δίνοντας έμφαση στον εκσυγχρονισμό, μέσα από τις νέες τεχνολογίες, στην εκπαίδευση όχι μόνο των μελών μας αλλά και των νέων ανθρώπων και εν δυνάμει μελλοντικών συνεργατών μας, στην ενδυνάμωση του κλάδου μας, μέσα από συνέργειες με όλους τους εμπλεκόμενους με τον τουρισμό φορείς, αλλά και στην εξωστρέφεια μέσα από τη δημιουργία δικτύου συνεργατών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Στόχος μας είναι να παραμείνουμε στην πρώτη γραμμή της μάχης,  στον αγώνα για βιώσιμη ανάπτυξη και συνεχή ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του συνεδριακού και MICE τουριστικού προϊόντος