Δωρεάν Προβολή συνεδρίων που διεξάγονται στην Κύπρο από τον ΚΟΤ

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού στα πλαίσια της προβολής της Κύπρου ως Συνεδριακού  προορισμού παρέχει ένα χρήσιμο εργαλείο δωρεάν προβολής συνεδρίων που διεξάγονται στην Κύπρο.

Το συγκεκριμένο εργαλείο προσφέρεται για συνέδρια με αριθμό άνω των 30 συνέδρων από το εξωτερικό.

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο www.visitcyprus.biz