Διερμηνεία Συνεδρίων είναι…

– η ταυτόχρονη κατά κύριο λόγο διερμηνεία, η οποία προϋποθέτει μεταφραστικό σύστημα (καμπίνες, ηχητική, ακουστικά, μικρόφωνα), όπου ο ομιλητής δεν σταματά και οι διερμηνείς, όσοι κι αν είναι, μιλούν συγχρόνως

– η διαδοχική διερμηνεία, όπου ο ομιλητής μιλάει για λίγο, ο διερμηνέας παίρνει σημειώσεις και μεταφράζει, αφού διακόψει ο ομιλητής
– η ψιθυριστή διερμηνεία, όπου ο διεμηνέας μεταφράζει ψιθυριστά, για 1-2 συνέδρους, ταυτόχρονα με τον ομιλητή

…Και δεν είναι
– η διερμηνεία φράση – φράση και κατά προσέγγιση
– η ανάγνωση ενός εκ των προτέρων μεταφρασμένου κειμένου

Διερμηνέας Συνεδρίων είναι…
– αυτός που ξέρει να μεταφράζει προφορικά και με τους τρεις πιο πάνω τρόπους

Και δεν είναι
– ο ξεναγός


Προς τους κυρίους Οργανωτές

Αν θέλετε να έχετε την καλύτερη διερμηνεία, τότε φροντίστε:
– Να ενημερώσετε και προμηθεύστε έγκαιρα τον διερμηνέα με τα κείμενα των ανακοινώσεων – ομιλιών, ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα.
– Να επιλέξετε το διερμηνευτικό γραφείο με το οποίο θα συνεργαστείτε, αμέσως μόλις ορισθούν οι ημερομηνίες του συνεδρίου. Αυτό βοηθάει το γραφείο στον προγραμματισμό του, και κατ’ επέκταση στην καλύτερη δουλειά του.
– Να διεξάγονται οι συνεδριάσεις πειθαρχημένα, οι ομιλητές να μη μιλούν με ταχύτητα μεγαλύτερη των 100 λέξεων/λεπτό, να μιλούν ένας – ένας και όχι όλοι μαζί, να μην καταναλώνουν το διάλειμμα σε συζητήσεις.
– Οι ομιλητές να μην απομακρύνονται από το μικρόφωνο, να προφέρουν καθαρά τις λέξεις, να αποφεύγουν τους αλλεπάλληλους αριθμούς ή τις συντμήσεις…

…Διότι
– αν προϋπόθεση για μια καλή διερμηνεία είναι ένας καλός διερμηνέας, εξ ίσου απαραίτητο για μια καλή διερμηνεία είναι ένας καλός ομιλητής.

(Οκτώβριος 1998)