Συνέντευξη: Δημήτριος Μελικόκης

DIMITRI 012222Πώς βλέπετε το μέλλον του συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα και ποιοι παράγοντες θα βοηθούσαν;
Το κομμάτι της Ελληνικής οικονομίας που σχετίζεται με τον τουρισμό αντιστοιχεί κατά μέσο όρο στο 16,5% του Α.Ε.Π. της τελευταίας πενταετίας ενώ ταυτόχρονα η Ελλάδα καταλαμβάνει την 32η θέση μεταξύ 140 χωρών στο Δείκτη Ταξιδιωτικής και Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF). Βάση αυτού του δείκτη αντιλαμβανόμαστε ότι η Ελλάδα αποτελεί ένα από του σημαντικότερους ανταγωνιστές, σε στρατηγικές Μάρκετινγκ αξιόλογων χωρών. Ο συνεδριακός τουρισμός τα τελευταία πέντε χρόνια δεν επλήγει λιγότερο ή διαφοροποιημένα, συγκριτικά με τα υπόλοιπα είδη τουρισμού. Κρίνεται σωστό στο μέλλον να επιδιώξουμε την ανάπτυξη σε κάθε τομέα του τουρισμού και όχι επιλεκτικά μόνο στους πιο επιτυχημένους, έχοντας υπ’οψιν ότι η Ελλάδα κατέχει μόλις ένα ελάχιστο μερίδιο αγοράς στον τουρισμό της Ευρώπης. Ο συνεδριακός τουρισμός κατέχει ένα πολύ μικρό κομμάτι στο σύνολο των μορφών τουρισμού στη χώρα μας, οπότε είναι αναμενόμενο να εισχωρήσουν σε αυτό οι πράκτορες του τουρισμού. Οι παράγοντες ενίσχυσης του συνεδριακού τουρισμού στο μέλλον είναι αρκετοί. Ενδεικτικά να αναφέρουμε το κόστος παροχής των υπηρεσιών συνεδρίων, τις παρεχόμενες υπηρεσίες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά των συνεδρίων αναφορικά πάντα με τον ανταγωνισμό.

Ποια τα οφέλη της ελληνικής οικονομίας/κοινωνίας από τα συνέδρια;
Είναι γεγονός ότι η κρίση δημιούργησε προβλήματα και στους τρεις τομείς της Ελληνικής οικονομίας. Η ανάπτυξη αποτελεί την μοναδική διέξοδο από την αρκετά κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι και πολλές μέθοδοι που μπορούν να χαρακτηρισθούν ως εργαλεία ανάπτυξης ανάλογα με τον τομέα δραστηριοποίησης κάθε επιχείρησης. Στον τουρισμό, ο οποίος εντάσσεται στον τριτογενή τομέα, αυτό των υπηρεσιών, αποτελεσματικό εργαλείο ανάπτυξης θεωρείται η παροχή όσο το δυνατό περισσότερων και ποιοτικότερων μεθόδων προσφοράς υπηρεσιών στον εισερχόμενο και εγχώριο τουρισμό. Διαμέσου των συνεδρίων έχουμε τη δυνατότητα όλοι οι επαγγελματίες του τουρισμού να χτίσουμε θεσμούς επικοινωνίας, εμπιστοσύνης και ομαδικότητας. Είναι ένα από τα σταυροδρόμια όπου συναντά η εμπειρία την προσφορά και η ζήτηση τις ανάγκες.

Κατά τη γνώμη σας, τι χαρακτηρίζει ένα επιτυχημένο Συνέδριο ή Event;
Το συνέδριο αποτελεί μια από τις σπουδαιότερες εκδηλώσεις μιας οργάνωσης. Η επιτυχία του εξαρτάται από τις ευκαιρίες που δημιουργεί, ούτως ώστε οι συμμετέχοντες σε αυτό να μάθουν, να βελτιώσουν τις ικανότητές τους και να χαράξουν από κοινού στρατηγικές αναφορικά με τη θεματολογία παρουσίασης. Τα σημεία στοχευμένης αποτελεσματικότητας ενός συνεδρίου εντοπίζονται ακόμα από το εμβρυικό στάδιο ανάπτυξης της ιδέας υλοποίησής του. Αρχικά πρέπει να καταγράφονται ξεκάθαρα ο γενικότερος σκοπός του συνεδρίου σε ιεραρχική ανάλυση με τους επιμέρους στόχους του και του αιτιατού επιλογής του κατάλληλου χρονικού πλαισίου υλοποίησής του. Πάντα βήμα προς βήμα, γραπτά και με μεθοδεύσεις ανατροφοδότησης και ελέγχου κάθε στοχευμένου σημείου της υλοποίησής του. Όλα αυτά πάντα με αντίκρισμα μηδενικό κόστος ευκαιρίας έναντι άλλης οικονομικότερης επιλογής συνδυάζοντας τα οφέλη ενός συνεδρίου με οικονομικούς όρους.

Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Meli Events;
Σημείο εκκίνησης και διακριτικό γνώρισμα της Μeli events είναι η αναζήτηση και η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της εταιρείας μας συνδυαστικά με την προσθήκη επιπρόσθετης αξίας στο brand μας. Θεωρούμε σκόπιμο να συνδυάζουμε αποτελεσματικά στις παρεχόμενες υπηρεσίες μας τη μοναδικότητα της χώρας μας με την υπερεικοσιπενταετή εμπειρία μας. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και ευελιξίας στο χώρο των συνεδρίων με πραγματικά ανταγωνιστικά κόστη σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ένας προμηθευτής (ξενοδοχείο, οπτικοακουστικά, catering, συνεδριακά είδη, …) τι πρέπει να κάνει για να σας κερδίσει;
Η τεχνογνωσία μας στην τουριστική αγορά μεταφράζει κάθε προσφορά με διαφορετικά ίσως κριτήρια από αυτά που τίθενται από τον κάθε προμηθευτή. Σίγουρα είναι μεγίστης σημασίας, σε συνδυασμό και με τα προηγούμενα, η συνολική ανταπόκριση της προσφερόμενης τιμής στις προσφερόμενες υπηρεσίες των προμηθευτών. Αυτό γιατί, κατά τη γνώμη μου σταδιακά η εισαγωγή ξένων κεφαλαίων και διοικήσεων στον ελληνικό τουρισμό μεταφράζεται σε νέα ώθηση στο συνεδριακό τουρισμό.

Ποιοι οι στόχοι της Meli Events για τα επόμενα χρόνια;
Οι στόχοι της Meli group παραμένουν σταθεροί αναφορικά με κάθε τομέα επιχειρησιακής δράσης της. Όπου υπάρχει δυνατότητα παροχής υπηρεσιών τουρισμού στη χώρα μας είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε παρουσία. Το Meli Events εξελίσσεται και αναπτύσσεται όπως κάθε τομέας του ομίλου μας (Meli Group), επενδύοντας στην τεχνολογία και στο ανθρώπινο δυναμικό με απώτερο στόχο να παραμένει ευέλικτο στις εξελίξεις στοχεύοντας και σε νέες αγορές εκτός από τις καθιερωμένες.

[divider]

Ο κ. Δημήτριος Μελικόκης σπούδασε τουρισμό και δημοσιογραφία. Έκανε τα πρώτα του επιχειρηματικά βήματά στον εισέρχομενο τουρισμό το 1985 επενδύοντας στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής και συνέχισε αμέσως με γραφεία στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες χώρες. Τα τελευταία χρόνια στοχεύοντας την επέκτασή του στα ελληνικά νησιά είχε ως φυσική εξέλιξη την ίδρυση των εταιρειών του στους κυριότερους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδος.

(Σεπτέμβριος 2013)