ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003

 

12o Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο
3 – 7 Δεκεμβρίου 2003
Αθήνα
O: Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία
Π: τηλ: 210-32.15.600

Συνέδριο “50 χρόνια DNA: Το Παρόν και το Μέλλον”
4 – 7 Δεκεμβρίου 2003
Αθήνα
Ο: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου ΑΘηνών (Εργαστήρια Βιολογικής Χημείας και Ιστολογίας-Εμβρυολογίας) και την Εταιρεία Βασικών Ιατρικών Επιστημών
Π: τηλ: 210 7255260-1, e-mail: kzisaki@ecqual.org

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας Πεπτικού
5 – 6 Δεκεμβρίου 2003
Θεσσαλονίκη
Ο: Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Πεπτικού
Π: τηλ: 2310-256.194-5

Παιδονευρολογικό Συνέδριο με θέμα: Παιδική Επιληψία
6 Δεκεμβρίου 2003
Πάτρα
Ο: Παιδιατρική Κλινική ΠΠΝΠ & Παιδονευρολογικό Τμήμα Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παίδων
Π: τηλ: 2610-993999, fax: 2610-994999

Ημέρες Κλινικής Μικροβιολογίας (Τριήμερο Κλινικών Φροντιστηρίων)
10 – 12 Δεκεμβρίου 2003
Αθήνα
Ο: Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία
Π: τηλ: 210-7213225, 7213387

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παγκρεατολογίας
11 – 12 Δεκεμβρίου 2003
Θεσσαλονίκη
Π: τηλ: 2310-256.194-5

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων
11 – 13 Δεκεμβρίου 2003
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Μεταμοσχεύσεων
Π:  τηλ: 210 – 9006000

1o Περιφερειακό Συνέδριο Κρήτης με θέμα: Καινοτομία & Υγεία στον 21ο αιώνα
12 – 13 Δεκεμβρίου 2003
Ηράκλειο – Κρήτη
Ο: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Πληροφορικής
Π: κα Αγγελίνα Κουρούμπαλη, τηλ: 2810-391643, 6938281222, fax: 2810-391601, e-mail: kouroub@ics.forth.gr

3o Πανελλήνιο Συνέδριο Παγκρεατολογίας
12 – 13 Δεκεμβρίου 2003
Θεσσαλονίκη
Ο: Παγκρεατολογική Εταιρεία
Π: τηλ. 210-7499300

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Νοσηλευτικής
12 – 14 Δεκεμβρίου 2003
Αθήνα
Ο: Σύλλογος Φοιτητών Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών
Π: τηλ: 210-7701426, fax: 210-7461476