ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δεικτών Καρκίνου, με διεθνή συμμετοχή
1 Δεκεμβρίου 2002
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Δεικτών Καρκίνου
Π: τηλ.: 210-74.99.300

Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο “Καρδιά, Θώρακας, Πόνος – Εξελίξεις 2002”
6 – 8 Δεκεμβρίου 2002
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης, Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Πόνου
Π: τηλ.: 210-77.99.261

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχοκοινωνικής Ογκολογίας
6 – 8 Δεκεμβρίου 2002
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Ογκολογίας
Π: τηλ.: 210-72.54.360

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Στειρότητας & Γονιμότητας
6 – 8 Δεκεμβρίου 2002
Θεσσαλονίκη
Ο: Ελληνική Εταιρεία Στειρότητας & Γονιμότητας
Π: τηλ.: 010-7257693

2ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας Πεπτικού
13 – 14 Δεκεμβρίου 2002
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Πεπτικού
Π: τηλ.: 210-72.54.360

Συνέδριο “Εξελίξεις στην Ογκολογία”
13 – 14 Δεκεμβρίου 2002
Πάτρα
Ο: Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Πατρών
Π: Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Παν/μίου Πατρών, τηλ. 2610-993.999, fax: 2610-994.999, e-mail: confer@upatras.gr

Συνέδριο “ATSL Ενδονοσοκομειακή Φροντίδα Τραυματία”
13 – 14 Δεκεμβρίου 2002
Πάτρα
Ο: Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Πατρών
Π: Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Παν/μίου Πατρών, τηλ. 2610-993.999, fax: 2610-994.999, e-mail: confer@upatras.gr