ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001

Επιστημονική Ημερίδα “Διαθλαστική Χειρουργική”
1 Δεκεμβρίου 2001
Θεσσαλονίκη
Ο: Οφθαλμολογική Εταιρεία Β. Ελλάδος (Ο.Ε.Β.Ε.)
Π: τηλ. 031-257.501, 286.442, fax: 031-286.442

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος και της Ορθοδοντικής Εταιρείας Β. Ελλάδος
1 – 2 Δεκεμβρίου 2001
Αθήνα
Ο: Ορθοδοντική Εταιρεία της Ελλάδος και η ορθοδοντική Εταιρεία Β. Ελλάδος
Π: τηλ./fax: 36.15.432

International Forum for Lung Cancer Treatment
6 – 8 Δεκεμβρίου 2001
Αθήνα
Ο: Hellenic Society against Lung Cancer, ISC-Lung Cancer Study Group
Π: τηλ. 62.03.614, fax: 80.78.342

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος
6 – 9 Δεκεμβρίου 2001
Θεσσαλονίκη
Ο: Εταιρεία Μελέτης Πνευμονοπαθειών και Επαγγελματικών Παθήσεων Θώρακος
Πρόεδρος: Καθ. κ. Δ. Πατάκας
Π:  τηλ.: 031 – 889.244, 889.245, fax: 031 – 889.246

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Νοσηλευτικής
7 – 9 δεκεμβρίου 2001
Αθήνα
Π: τηλ. 74.61.488, 74.61.444, fax: 74.61.476

l 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων
7 – 9 Δεκεμβρίου 2001
Θεσσαλονίκη
Ο: Γ’ Χειρουργική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Π: Αναπλ. καθ. Ορ. Γαμβρός, 031 – 994.641, 994.642, fax: 031 – 994.741

6ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συμπόσιο της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας & Εφαρμογών Αυξητικής Ορμόνης
8 Δεκεμβρίου 2001
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Έρευνας & Εφαρμογών Αυξητικής Ορμόνης

21ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας – Θράκης
9 – 12 Δεκεμβρίου 2001
Θεσσαλονίκη
Ο: Ορθοπαιδική και Τραυματολογική Εταιρεία Β. Ελλάδος
Π: 031 – 256.194-5, fax: 031 – 25.61.96

Ημερίδα ” Μελάνωμα: Η έρευνα στην Ελλάδα σήμερα”
15 Δεκεμβρίου 2001
Θεσσαλονίκη
Π: τηλ. 031 – 257.128, 243.588, fax: 031 – 231.849