Συνέντευξη: Γεωργία Ιορδανίδου

Πώς βλέπετε το μέλλον του συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα και ποιοι παράγοντες θα βοηθούσαν;
Δύσκολο αλλά με πολλή δουλειά, πολλή προβολή και λογικές τιμές, μπορεί να ανορθωθεί.

Ποια τα οφέλη της ελληνικής οικονομίας/κοινωνίας από τα συνέδρια;
Το όφελος είναι μεγάλο. Γίνεται προβολή της πατρίδας μας από ανθρώπους καταξιωμένους στην διεθνή επιστημονική κοινότητα. Επίσης τα οικονομικά οφέλη είναι σημαντικά για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (π.χ. ξενοδοχεία, εστιατόρια, πούλμαν, ταξί, ξεναγούς, κλπ) λόγω του υψηλού οικονομικού επιπέδου των συνέδρων.

Κατά τη γνώμη σας, τι χαρακτηρίζει ένα επιτυχημένο Συνέδριο ή Event;
Το υψηλό επιστημονικό επίπεδο, η μεγάλη συμμετοχή και η επίτευξη των οικονομικών στόχων. Για μας, το ευχαριστώ κάθε ανθρώπου που συμμετείχε ως εργαζόμενος ή ως σύνεδρος.

Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Theotokis Travel;
Η αγάπη και το πάθος μας για την τελειότητα στο αποτέλεσμα. Επίσης η μικρή και ευέλικτη ομάδα μας και η σύμπνοια μεταξύ μας.
Ένας προμηθευτής (ξενοδοχείο, οπτικοακουστικά, catering, συνεδριακά είδη, …) τι πρέπει να κάνει για να σας κερδίσει;
Να είναι ευγενής, συνεπής και ευέλικτος.

Ποιοι οι στόχοι της Theotokis Travel για τα επόμενα χρόνια;
Να διατηρήσουμε και να αυξήσουμε το μερίδιό μας στην αγορά.

(Μάρτιος 2013)