Νέο αυστηρό πλαίσιο για τα ιατρικά συνέδρια

Νέες, αυστηρές οδηγίες για τη διοργάνωση, χρηματοδότηση και συμμετοχή σε ιατρικά συνέδρια θέτει σε εφαρμογή από 1ης Σεπτεμβρίου 2017 ο ΕΟΦ. Εγκύκλιος της πρόεδρου του ΕΟΦ Αικατερίνης Αντωνίου θέτει περιορισμούς σε επιστημονικές εταιρείες, φαρμακευτικές εταιρείες και γιατρούς σε ό,τι αφορά τον αριθμό των συνεδρίων και εκδηλώσεων στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν αλλά και τους όρους συμμετοχής.

Αναλυτικότερα όσον αφορά στα ιατρικά συνέδρια:

 • Δεν επιτρέπονται εκδηλώσεις ενημέρωσης ασθενών από εταιρείες αρμοδιότητας ΕΟΦ.
 • Η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να είναι από 4 ώρες μέχρι 3 ημέρες με τη δυνατότητα 2 διανυκτερεύσεων.
 • Ο ανώτερος αριθμός εκδηλώσεων είναι 48 συνολικά ετησίως.
 • Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση εκδηλώσεων από εταιρείες αρμοδιότητας ΕΟΦ σε χώρους των Πανεπιστημίων ή Νοσοκομείων.
 • Οι εταιρείες δεν δύνανται να υποβάλλουν αιτήματα οργάνωσης επιστημονικών εκδηλώσεων στο εξωτερικό ή συνδιοργάνωσης επιστημονικών εκδηλώσεων με άλλους φορείς (κρατικούς οργανισμούς, μη κερδοσκοπικούς επιστημονικούς φορείς, ιδιωτικά Πανεπιστήμια ή Νοσοκομεία κλπ.) στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.
 • Οι Ε.Υ. εργαζόμενοι σε Πανεπιστημιακές κλινικές – κλινικές του ΕΣΥ, ΠΕΔΥ κλπ., δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις προώθησης πωλήσεων.
 • Οι εκδηλώσεις ενημέρωσης ασθενών και πολιτών για θέματα που σχετίζονται με την πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση επιμέρους νόσων ή νοσολογικών κατηγοριών που διοργανώνονται από τις ενώσεις των ασθενών, δεν ακολουθούν τη προβλεπόμενη διαδικασία αιτήματος προς τον ΕΟΦ.
 • Για επιστημονικές εκδηλώσεις διεθνείς (παγκόσμιες/πανευρωπαϊκές), που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα από επιστημονικούς φορείς του Εξωτερικού, θα πρέπει να αποστέλλεται η σχετική βεβαίωση από τον ξένο φορέα για αποκλειστική κάλυψη των εξόδων-ομιλητών από αυτόν. Αν πρόκειται για συνδιοργάνωση με ελληνικό φορέα, τότε θα πρέπει να αποστέλλεται σχετική βεβαίωση του ξένου φορέα για συμμετοχή στο 50% του προϋπολογισμού και των ομιλητών, η δε χορηγία θα ανέρχεται μέχρι του ποσού των 30.000€ ανά εταιρεία/χορηγό, διαφορετικά το αίτημα δεν θα μπορεί να γίνει αποδεκτό. Εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται από ελληνικούς επιστημονικούς φορείς με συμμετοχή ξένων ομιλητών δεν θεωρούνται διεθνείς, αλλά εκδηλώσεις Εσωτερικού με Διεθνή συμμετοχή και ύψος χορηγίας ανάλογη της διάρκειας της εκδήλωσης.
 • Για την οργάνωση στο εξωτερικό εκδηλώσεων Ελληνικών Επιστημονικών φορέων, θα παρέχεται από τον ΕΟΦ έγκριση, μόνο εφόσον συντρέχουν σοβαροί επιστημονικοί λόγοι.
 • Οι επιστημονικοί φορείς δύνανται να πραγματοποιούν ανά ημερολογιακό έτος έως 4 επιστημονικές εκδηλώσεις, ένα πανελλήνιο συνέδριο (όσοι έχουν τις προϋποθέσεις) και τρείς ακόμη περιφερειακές εκδηλώσεις.
 • Τα Πανελλήνια Συνέδρια πραγματοποιούνται μία φορά το χρόνο από επιστημονικούς φορείς, που αντιστοιχούν στις αναγνωρισμένες ειδικότητες και εξειδικεύσεις του ΚΕΣΥ και σε όσους επιστημονικούς φορείς έχουν συμπληρώσει διάρκεια λειτουργίας ≥ 4 έτη, με αποδεδειγμένα επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο. Η διάρκεια του επιστημονικού προγράμματος των εκδηλώσεων αυτών είναι τουλάχιστον 2 (δύο) ημέρες, ο αριθμός συμμετεχόντων ≥100, και η χορηγία ενδέχεται να είναι 30.000€, ανά εταιρεία/χορηγό.
 • Επιστημονικές Ημερίδες οργανώνονται από επιστημονικές εταιρείες, έχουν διάρκεια μία ημέρα, ανεξαρτήτως αριθμού συμμετεχόντων και χορηγία έως 5.000€, ανά εταιρεία/χορηγό.
 • Κρατικοί φορείς, όπως νοσοκομεία, πανεπιστημιακές κλινικές, κλινικές του ΕΣΥ, εργαστήρια, έχουν τη δυνατότητα οργάνωσης επιστημονικών εκδηλώσεων (Συνέδρια, Ημερίδες, Εκπαιδευτικά Σεμινάρια), έως 3 φορές ετησίως με ελεύθερη συμμετοχή. Οι εκδηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται εγγύς της πόλης, όπου βρίσκεται το Νοσοκομείο (εντός των ορίων πρώην νομού ή παρακείμενου πρώην νομού), κατά προτίμηση στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου και χωρίς stands φαρμακευτικών εταιρειών, εφόσον πραγματοποιούνται στο χώρο του Νοσοκομείου. H διάρκεια των εκδηλώσεων αυτών δεν μπορεί να ξεπερνά τις 2 ημέρες και η χορηγία από κάθε εταιρεία προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ δύναται να ανέρχεται στο ποσό των 2.500€, με ανώτατο όριο από το σύνολο των εταιρειών/χορηγών, το ποσό των 10.000€. Οι ειδικές περιπτώσεις υπέρβασης του προϋπολογισμού, θα εξετάζονται κατά περίπτωση (π.χ. εισαγωγή πτωματικών τεμαχίων από το εξωτερικό – συμμετοχή ξένων ομιλητών κλπ).
 • Οι επιστημονικές εκδηλώσεις δεν πρέπει να γίνονται σε τουριστικούς προορισμούς κατά τη διάρκεια των αντίστοιχων τουριστικών περιόδων, ήτοι 5 θερινών (1/7-31/8 ) χειμερινών (15/12 έως 15/01) και σε αποκλειστικά χιονοδρομικούς προορισμούς από 15/12 έως 15/03. Ο ΕΟΦ θα δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του (public view) τα στοιχεία του επιστημονικού φορέα διοργάνωσης, το θέμα της εκδήλωσης, τόπο, χρόνο, καθώς και το ύψος του προϋπολογισμού.

Επίσης, στην συμμετοχή των γιατρών σε συνέδρια θα μπουν όρια κάποια από αυτά είναι τα εξής:

• Στο κόστος φιλοξενίας
• Στον αριθμό των επαγγελματιών που μπορεί να χορηγεί μία εταιρεία
• Στον αριθμό των εκδηλώσεων που επιτρέπεται να λαμβάνει μέρος ένας επαγγελματίας υγείας.
• Το κόστος φιλοξενίας δεν μπορεί να υπερβαίνει σε συνέδρια εσωτερικού τα 70 ευρώ
• Κόστος διατροφής και 150 ευρώ κόστος διαμονής ημερησίως
• Στα συνέδρια του εξωτερικού τα 70 και 250 ευρώ αντίστοιχα.

 

Δείτε ΕΔΩ το αρχείο