ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

 

19th Congress of the European Society of Biomechanics
Πάτρα
25-28 Αυγούστου 2013
Διοργανωτές: European Society of Biomechanics(ESB) and Laboratory of Biomechanics and Biomedical Engineering, University of Patras
Πληροφορίες: Τηλ.: 210 74 14 700, E-mail: info@esbiomech2013.org

JEMS 2013 – Joint European Magnetic Symposia
Ρόδος
25-28 Αυγούστου 2013
Πληροφορίες:τηλ. 210 7499374, Fax. 210 7705752