ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009

 

15ο Ετήσιο Κοινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής & Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού & Άνω Άκρου
22 – 27 Αυγούστου 2009
Κρουαζιέρα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής & Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Χεριού & Άνω Άκρου
Π: τηλ: 210-3244932, fax: 210-3250660, e-mail: info@handcruise2009.com ,www.handcruise2009.com

4η Συνάντηση Χειρουργικής Ογκολογίας
27 – 30 Αυγούστου 2009
Καμένα Βούρλα
Ο: Χειρουργική Κλινική Νοσοκομείου Μεσολογγίου
Π: τηλ: 210-9880032

2nd Immunology Summer School & Conference
31 Αυγούστου – 4 Σεπτεμβρίου 2009
Κεφαλονιά
Π: τηλ: 210-7210001, 7210052