ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008

7th Joint Meeting – Natural Products with Pharmaceutical, Nutraceutical, Cosmetic and Agrochemical Interest
3 – 8 Αυγούστου 2008
Αθήνα
Π: τηλ: 210-3668852, www.jointmeeting.2008athens.gr  

International Conference on Biomedical Electronics and Biomedical Informatics
20 – 22 Αυγούστου 2008
Ρόδο
Π: http://www.wseas.org/conferences/2008/rodos/bebi/

1st International Symposium on Plasma Processing and Biomedical Applications
27 – 29 Αυγούστου 2008
Μήλος
Π: http://www.plasmatech.gr/isppba/index.htm

2ο Παμβιαννιτικό Συνέδριο με Έμφαση στο Περιβάλλον και τη Δημόσια Υγεία
30 – 31 Αυγούστου 2008
Νομός Ηρακλείου Κρήτης
Ο: Σύλλογος Βιαννιτών “Πατούχας”
Π: τηλ: 2810-256191 e-mail: dhr@cs.teiher.gr ,http://www.wel.teiher.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=125&Itemid=120