ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006

 

3η Συνάντηση Χειρουργικής Ογκολογίας
31 Αυγούστου – 3 Σεπτεμβρίου 2006
Κώ
Ο: Χειρουργική Κλινική Νοσοκομείου Μεσολογγίου
Π: τηλ: 210-9880032