ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004

 

5ο Παγκόσμιο Συνέδριο Δυσλεξίας
23 – 27 Αυγούστου 2004
Θεσσαλονίκη
Ο: Διεθνής ακαδημία ερευνών μαθησιακών δυσκολιών, Ευρωπαϊκή εταιρεία δυσλεξίας, Διεθνής εταιρεία Δυσλεξίας
Π: καθ. κ. Γ. Παυλίδη, τηλ. & fax: 2310-667795 , Top line Travel, τηλ: 2310-566714, 538001, fax: 2310-566713, 536339, e-mail: info@toplinetravel.gr ,www.dyslexiaworldcongress.org

6th Balkan meeting on Human Genetics (BMHG)
28 – 31 Αυγούστου 2004
Θεσσαλονίκη
Ο: Πρόεδρος καθ. κ. Κων. Τριανταφυλλίδης Hellenic association of Medical Genetics Aristotle University of Thessaloniki Fax: 2310-998373, e-mail:triant@bio.auth
Π: τηλ: 2310-566714, 538001