ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2002

 

3ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ιατρικής Φυσικής και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
27 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου 2002
Πάτρα
Ο: Τμήμα Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών
Π: τηλ. 0610-997.758, fax: 0610-999.855, e-mail:symposium@bme.med.upatras.gr

Διεθνές Συνέδριο Χειρουργικής Χεριού, Άνω άκρου (Ώμου και Αγκώνα) & Μικροχειρουργικής
28 – 31 Αυγούστου 2002
Κέρκυρα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Χεριού και η Ελληνική Εταιρεία Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής
Π: τηλ.: 0410-682.722, 010-68.57.836, e-mail: malizos@med.uth.gr

6th European Paleobotany – Palynology Conference
29 Αυγούστου – 2 Σεπτεμβρίου 2002
Αθήνα
Π: τηλ.: 010-7257693

Συνέδριο “Επίκαιρα Θέματα Οφθαλμολογίας 2002”
30 – 31 Αυγούστου 2002
Μυτιλήνη
Ο: Πανελλήνια Οφθαλμολογική Εταιρεία
Π: 0810-391910-3

Ευρωπαϊκό Συνέδριο Πυρηνικής Ιατρικής
31 Αυγούστου – 4 Σεπτεμβρίου 2002
Αθήνα
Π: 74.99.300