ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2001

 

Συνέδριο “Drugs, Drug Therapy & Drug Interactions”
4 – 11 Αυγούστου 2001
Mediterranean Cruise

1o Συνέδριο για τη Νοσηλευτική Αποκατάσταση και την Ανεξάρτητη Διαβίωση
29 Αυγούστου 2001
Θεσσαλονίκη
Ο: Περιοδικό “Αναπηρία Τώρα”
Π: 031 – 211.915

11ο Διαπανεπιστημιακό Συμπόσιο Πολυδιάστατης Προσέγγισης στην Ογκολογία και το Σχεδιασμό Θεραπείας
29 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου 2001
Θεσσαλονίκη
Ο: Ινστιτούτο “Αριστοτέλης”
Π: 031 – 397.700

11ο Διαπανεπιστημιακό Ευρωπαϊκό Συνέδριο “Multidisciplinary approach in Oncology & Treatment plaaning”
30 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου 2001
Θεσσαλονίκη
Ο: Ινστιτούτο “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ”
Π: 031 – 397.700, fax: 031 – 397.731

Συνέδριο “Carbohydrates and the Immune Response”
31 Αυγούστου – 2 Σεπτεμβρίου 2001
Λέσβος
Π: Mrs Gursharn Nutley, 020-7955-4542, fax: 020-7955-2027