ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000

16th International Diatom Symposium
25 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου 2000
Αθήνα, Κρουαζιέρα στο Αιγαίο
Ο: Παν/μιο Αθηνών, International Society for Diatom Research
Π: Τμήμα Βιολογίας του Παν/μίου Αθηνών, κα Α. Οικονόμου-Αμίλλη, 72.74.363, 60.48.892, fax: 72.43.325