ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002

 

l 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας
4 – 6 Απριλίου 2002
Θεσσαλονίκη
Ο: Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας
Π: τηλ. 72.54.360,1,2, fax: 72.54.363

8o Πανελλήνιο Συνέδριο Πυρηνικής Ιατρικής
5 – 7 Απριλίου 2002
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής και Βιολογίας
Π: Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής – Ιατρική Σχολή – Παν/μιο Αθηνών, κα Ε. Μπαλασοπούλου, τηλ. 74.62.368-70, fax: 74.62.369

l Διεθνές Συνέδριο “Quality of Life in Clinical Practice”
5 – 8 Απριλίου 2002
Χαλκιδική
Ο: Ψυχιατρικό Τμήμα Ιπποκράτειου Θεσ/κης, European Association of Quality of Life, Πανελλήνια Εταιρεία Ψυχιατρών Γεν. Νοσοκομείου
Π:  74.99.300, fax: 77.05.752

3ο Ελληνικό Forum επί των Βιοδραστικών Πεπτιδίων
11 – 13 Απριλίου 2002
Πάτρα
Ο: Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων – Τμήμα Φαρμακευτικής του Παν/μίου Πατρών
Π:  τηλ. 0610-993.999, fax: 0610-994.999

1η Συνάντηση Συναίνεσης για τον Καρκίνο του Στομάχου
12 – 13 Απριλίου 2002
Αθήνα
Οργανωτική επιτροπή: Χ. Δερβένης, Π. Παπακώστας, Ε. Σαμαντάς
Π: τηλ. 010-68.89.100, 68.89.108, fax: 68.44.777

9ο Διεθνές Συνέδριο Γλαυκώματος
12 – 13 Απριλίου 2002
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Γλαυκώματος
Π: Τμήμα Γλαυκώματος Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών, τηλ. 77.91.808

International symposium “Scientific and Regulatory aspects of Dissolution and Bioequvalence
12 – 14 Απριλίου 2002
Αθήνα
Π: τηλ. 010 – 36.04.413, fax: 010 – 36.43.511

6th State-of -the-Art Interdisciplinary Review course on Thoracic & Critical Care Medicine
12 – 14 Απριλίου 2002
Αθήνα
Ο: Κλινική Εντατικής Θεραπείας – Νοσοκομείο “Ο Ευαγγελισμός”
Π: τηλ.: 010-74.99.300, fax: 010-77.05.752

11ο Ετήσιο Συνέδριο Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας
12 – 14 Απριλίου 2002
Κέρκυρα
Ο: Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας

4o Ελληνοκυπριακό Δερματολογικό Συνέδριο
12 – 14 Απριλίου 2002
Λεμεσός, Κύπρος
Ο: Ελληνική Δερματολογική Εταιρεία, Κυπριακή Δερματολογική Εταιρεία
Π: +357 5 749919, fax: +357 5 749744

l 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταγγισιοθεραπείας
18 – 20 Απριλίου 2002
Πάτρα
Πρόεδρος Οργανωιτκής Επιτροπής: κ. Κ. Βαγιανός
Π: τηλ.: 74.99.318, fax: 77.05.752

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής
18 – 21 Απριλίου 2002
Βόλος
Ο: Ελληνική Εταιρεία Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής
Π: τηλ. 36.34.944, 36.32.950, fax: 36.31.690

8ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος
19 – 21 Απριλίου 2002
Ιωάννινα
Ο: Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος
Π: τηλ. 0651-97.719, 0937-42.93.81, fax: 0651-97.866

l 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής
19 – 23 Απριλίου 2002
Χαλκιδική
Ο: Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία
Πρόεδρος: Αν. Καθ. κ. Α. Παράσχος
Π: τηλ.: 031 – 889.244, 889.245, fax: 031 – 889.246

l 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής
20 – 21 Απριλίου 2002
Θεσσαλονίκη
Σ: 500
Ο: Ελληνική Εταιρεία Εμβρυομητρικής Ιατρικής
Π: 74.99.300, fax: 77.05.752

Congress “Molecular Oncology for Radiotherapy”
21 – 25 Απριλίου 2002
Σαντορίνη
Ο: European Society for Therapeutic Radiology and Oncology

l Ημέρες Παθολογίας
26 – 27 Απριλίου 2002
Αθήνα
Ο: Γ’ Παθολογική Κλινική “Σωτηρία”
Π: τηλ. 72.54.360-2, fax: 72.54.363

4ο Διεθνές Συνέδριο Καρδιολογίας Παν/μίου Πατρών
26 – 27 Απριλίου 2002
Πάτρα
Ο: Τμήμα Ιατρικής του Παν/μίου Πατρών
Π: τηλ. 0610-993.999, fax: 0610-994.999

l 1st Mediterranean Congress of Neurology
26 – 28 Απριλίου 2002
Λεμεσός, Κύπρος
Πρόεδρος Οργανωτική επιτροπής: Mr. Chris Messis
Σ: 700
O: Cyprus Neurological Society
Π: +357 5 749919, fax: +357 5 749744

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ώμου – Αγκώνος
26 – 29 Απριλίου 2002
Αθήνα
Ο: Τμήμα  Ώμου – Αγκώνος Ε.Ε.Χ.Ο.Τ
Π: τηλ.: 010-7499300, fax: 010 -7705752