ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2000

Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων
2 – 4 Απριλίου 2000
Αθήνα
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής: Καθ. κ. Α. Κωστάκης
Σ: 300
Π: 92.49.701, fax: 92.49.836

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Καρδιάς, Θώρακος και Αγγείων
6 – 9 Απριλίου 2000
Αθήνα
Σ: 600
Π: 92.49.701, fax: 92.49.836

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πυρηνικής Ιατρικής
7 – 9 Απριλίου 2000
Ηράκλειο Κρήτης
Ο: Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής & Βιολογίας

Εμβρυομητρική Ιατρική
8 Απριλίου 2000
Βόλος
Ο: Ελληνική Εταιρεία Εμβρυομητρικής Ιατρικής

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομίας
13 – 16 Απριλίου 1999
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής
Π: τηλ. 36.34.944, fax: 36.31.690

5th Congress of the Balkan Stomatological Society
13 – 16 Απριλίου 2000
Θεσσαλονίκη
Ο: The Balkan Stomatological Society, The Dental Society of Thessaloniki
Π: τηλ./ fax: 031 – 425.159, e-mail: symvoli@otenet.gr

Forum Βιοδραστικών Πεπτιδίων
14 – 15 Απριλίου 2000
Πάτρα
Ο: Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων του Τμήματος Φαρμακευτική του Παν/μιου Πατρών
Π: κα Α. Διδάχου, 061 – 997.713, 997.721

4η Διημερίδα με Διεθνή Συμμετοχή “Ρευματοειδής Αρθρίτις – Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος”
14 – 15 Απριλίου 2000
Θεσσαλονίκη
Ο: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία

4ο Διατομεακό Σεμινάριο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας
14 – 16 Απριλίου 2000
Π: 74.99.300, fax: 77.05.752

Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας
15 – 17 Απριλίου 2000
Λευκωσία, Κύπρος
Π: 73.54.360-2, fax: 72.54.363

19ο Εθνικό Συνέδριο Μικροβιολογίας Ιατρικής Βιοπαθολογίας
18 – 21 Απριλίου 2000
Αθήνα
Ο: Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία
Π: τηλ. 72.13.225

Ημέρες Παθολογίας
21 – 22 Απριλίου 2000
Αθήνα
Ο: Γ’ Παθολογική Κλινική Παν/μίου Αθηνών