ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1999

 

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας
1-3 Απριλίου 1999
Αθήνα
Π: τηλ. 64.57.971

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιολογίας
1-3 Απριλίου 1999
Αθήνα

“Ημέρες Παθολογίας 1999”
2-3 Απριλίου 1999
Αθήνα
Π: τηλ. 74.87.587

13th European Histocompatibility Conference
13-17 Απριλίου 1999
Αγία Πελαγία – Κρήτη
O: Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
Π: Τηλ.: 77.11.914, E-mail: 13ehc@mednet.gr

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής
14-18 Απριλίου 1999
Κέρκυρα
Π: τηλ. 74.87.587

5ο Παγκόσμιο Συνέδριο “Άθληση για όλους”
16-18 Απριλίου 1999
Αθήνα
Σύνεδροι από 55 χώρες
Ο: Διεθνής Ομοσπονδία Αθλητισμού, ΓΓΑ

15th World Congress of Psychosomatic Medicine
16-20 Απριλίου 1999
Αθήνα
Π: Τηλ. 36.15.201

4th International Conference of Nuclear Cardiology
18-21 Απριλίου 1999
Αθήνα
Ο: American Society of Nuclear Cardiology
Π: Τηλ. 001-301-493 2360

Ετήσιο Σεμινάριο “Πήξη-Θρόμβωση”
20 Απριλίου 1999
Αθήνα
Π: ΙΕΑ τηλ. 72.11.845

6ο Συνέδριο Υπουργών Υγείας Συμβουλίου Ευρώπης “Η Τρίτη Ηλικία στον 21ο Αιώνα”
22-23 Απριλίου 1999
Αθήνα

14ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο
22-24 Απριλίου 1999
Θεσσαλονίκη

2ο Εθνικό Συνέδριο AIDS & Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων
22-25 Απριλίου 1999
Αθήνα
Π: τηλ. 61.25.022

GRUNDFOS CSU FORUM 1999
22-25 Απριλίου 1999
Aθήνα
Π: τηλ. 36.34.944

6ο Σεμινάριο Υπέρτασης
24 Απριλίου 1999
Αθήνα
Π: τηλ. 74.87.587

Creativity and Madness – Psychological Studies of Art and Artists
24 Απριλίου – 7 Μαίου 1999
Αθήνα
Π: E-mail: BarryP15@aol.com

Διεθνές Συνέδριο “Η Νεοελληνική Κοινωνία στο Κατώφλι της Τρίτης Χιλιετίας”
25-26 Απριλίου 1999
Αθήνα
Ο: Παγκόσμια Αδελφότητα για τον Ελληνισμό & την Ορθοδοξία

6ο Συνέδριο Ορθοπεδικής Εταιρείας Κρήτης με θέμα “Αθλητικές Κακώσεις”
30 Απριλίου – 2 Μαίου 1999
Ηράκλειο-Κρήτης
Π: τηλ. 72.60.822